Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788373638143 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
[9788373638143]
39,90zł
11,00zł
Oszczędzasz: 28,90zł
Produkt niedostępny

Studia Biblica Lublinensia IV

ks. Wojciech Pikor
ISBN:
978-83-7363-814-3
Stron: 482
Format: B5
Rok wydania: 2009

Studium soteriologicznej metafory wody w Księdze Izajasza przebiegało w trzech etapach. Pierwszym była kontekstualizacja antropologiczna, kulturalna i semantyczna Izajaszowych metafor. Drugi etap polegał na interpretacji poszczególnych metafor wewnątrz właściwych im większych jednostek literackich. Składało się na to badanie ich kontekstu w aspekcie synchronicznym i diachronicznym, następnie analiza retoryczna i wreszcie analiza zmierzająca do wydobycia przesłania teologicznego metafory. Trzeci etap badań polegał na całościowym ujęciu soteriologicznego orędzia Izajaszowych metafor akwatycznych. Poszczególne fazy studium kończyły się wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań. Ich zwieńczeniem był podsumowujący całość rozdział trzeci, który usystematyzował wyniki pracy. Z tego też powodu, by nie powtarzać poczynionych wcześniej obserwacji, zostały wskazane na zakończenie te elementy Izajaszowej soteriologii "akwatycznej", które wnoszą oryginalny wkład w teologię Starego Testamentu. (z Zakończenia)


SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. KONTEKSTUALIZACJA BIBLIJNEGO MOTYWU WODY

1. KONTEKST ANTROPOLOGICZNY: ZNACZENIE WODY DLA LUDZKIEJ EGZYSTENCJI
1.1 Woda jako czynnik warunkujący życie
1.2 Egzystencjalny wymiar symboliki wody
1.3 Woda w perspektywie sacrum

2. KONTEKST KULTUROWY: ROLA WODY NA STAROŻYTNYM BLISKIM WSCHODZIE
2.1 Egipt
2.1.1 Nil - fundament egzystencji Egiptu
2.1.2 Deifikacja wody w religii egipskiej
2.1.3 Kultowe wykorzystanie wody
2.2 Mezopotamia
2.2.1 Gospodarka wodna w Mezopotamii
2.2.2 Mitologiczna koncepcja wody
2.2.3 Sakralność wody w kulcie
2.3 Syria
2.3.1 Uwarunkowania hydrologiczne Syrii
2.3.2 Bóg burzy w religiach syryjskich
2.3.3 Elementy akwatyczne w mitologii ugaryckiej a religia Syrii
2.4 Doświadczenie wody w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu a hebrajski obraz Jahwe
2.4.1 Zależność genetyczna
2.4.2 Wpływ lingwistyczny
2.4.3 Oryginalność soteriologiczna biblijnego motywu wody

3. KONTEKST SEMANTYCZNY: POLE ZNACZENIOWE WODY W KSIĘDZE IZAJASZA
3.1 Studia z zakresu biblijnej semantyki wody
3.2 Problem pola semantycznego w egzegezie biblijnej
3.2.1 Pole leksykalne
3.2.2 Pole asocjacyjne
3.2.3 Pole syntagmatyczne i paradygmatyczne
3.2.4 Pole konceptualne
3.3 Konceptualne ujęcie metafory wody odradzającej w Księdze Izajasza


ROZDZIAŁ II. INTERPRETACJA IZAJASZOWYCH METAFOR AKWATYCZNYCH

1. WODY WYPEŁNIAJĄCE MORZE - "POZNANIE JAHWE" WYPEŁNIAJĄCE ZIEMIĘ IZRAELA (IZ 11,1-9)
1.1 Kontekst Iz 11,1-9
1.1.1 Perspektywa synchroniczna
1.1.2 Perspektywa diachroniczna
1.2 Kompozycja Iz 11,1-9
1.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
1.2.2 Struktura tekstu
1.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
1.3 Przesłanie teologiczne Iz 11,1-9
1.3.1 Boskie kompetencje zapowiadanego władcy
1.3.2 Wizja odrodzonej społeczności
1.3.3 "Poznanie Jahwe" jako podstawa przymierza

2. "ZDROJE ZBAWIENIA" NA SYJONIE - OBECNOŚĆ BOGA POŚRÓD LUDU (IZ 12,1-6)
2.1 Kontekst Iz 12,1-6
2.1.1 Perspektywa synchroniczna
2.1.2 Perspektywa diachroniczna
2.2 Kompozycja Iz 12,1-6
2.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
2.2.2 Struktura tekstu
2.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
2.3 Przesłanie teologiczne Iz 12,1-6
2.3.1 Ekspansywne świadectwo o Bogu Zbawcy
2.3.2 Charakterystyka Boga jako zbawienia
2.3.3 Słowo manifestujące Jahwe jako "zdroje zbawienia" (w. 3)

3. "ROSA ŚWIATŁOŚCI" - OŻYWIAJĄCA MOC JAHWE (IZ 26,1-21)
3.1 Kontekst Iz 26,1-21
3.1.1 Perspektywa synchroniczna
3.1.2 Perspektywa diachroniczna
3.2 Kompozycja Iz 26,1-21
3.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
3.2.2 Struktura tekstu
3.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
3.3 Przesłanie teologiczne Iz 26,1-21
3.3.1 Antynomiczność ludzkich postaw wobec Boga
3.3.2 Finalność ożywiającego działania Jahwe
3.3.3 Charakterystyka rosy jako światła

4. "KANAŁY WODY" I "WYLANIE DUCHA" - BOŻE INSTRUMENTY ODNOWY WSPÓLNOTY (IZ 32,1-8.15-20)
4.1 Kontekst Iz 32,1-8.15-20
4.1.1 Perspektywa synchroniczna
4.1.2 Perspektywa diachroniczna
4.2 Kompozycja Iz 32,1-20
4.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
4.2.2 Struktura tekstu
4.2.3 Pozycja retoryczna metafory akwatycznej w ww 1-5 i 15-20
4.2.4 Dynamika retoryczna tekstu
4.3 Przesłanie teologiczne metafor akwatycznych w Iz 32
4.3.1 Przesłanie teologiczne Iz 32,1-8
4.3.1.1 Nowa jakość władzy
4.3.1.2 Metaforyczna charakterystyka sprawiedliwych przywódców
4.3.2 Przesłanie teologiczne Iz 32,15-20
4.3.2.1 Metaforyczna charakterystyka "ducha z wysokości"
4.3.2.2 Nowa jakościowo wspólnota
4.3.3 Retoryka podwójnej metafory akwatycznej w Iz 32

5. JAHWE "W MIEJSCE RZEK I STRUMIENI SZEROKICH" - ŹRÓDŁO NIEZWYCIĘŻALNOŚCI SYJONU (IZ ??,17-24)
5.1 Kontekst Iz 33,17-24
5.1.1 Perspektywa synchroniczna
5.1.2 Perspektywa diachroniczna
5.2 Kompozycja Iz 33,17-24
5.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
5.2.2 Struktura tekstu
5.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
5.3 Przesłanie teologiczne Iz 33,17-24
5.3.1 Jahwe zastępuje Syjonowi rzeki
5.3.2 Obraz nowego Syjonu w świetle metafory wody z ww. 21.23
5.3.3 Obraz nowego ludu w świetle metafory wody z ww. 21.23

6. "WYLEJĘ MOJEGO DUCHA... I MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO" - ODBUDOWANIE RELACJI JAKUBA-IZRAELA Z JAHWE (IZ 44,1-5)
6.1 Kontekst Iz 44,1-5
6.1.1 Perspektywa synchroniczna
6.1.1.1 Pozycja retoryczna Iz 44,1-5 w rozdz. 40-55
6.1.1.2 Pozycja narracyjna Iz 44,1-5 w rozdz. 40-55
6.1.2 Perspektywa diachroniczna
6.2 Kompozycja Iz 44,1-5
6.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
6.2.2 Struktura tekstu
6.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
6.3 Przesłanie teologiczne Iz 44,1-5
6.3.1 Historia Jakuba-Izraela, adresata wyroczni
6.3.2 Boży Duch i błogosławieństwo metaforyzowane akwatycznie
6.3.3 Świadectwo wiary Jakuba-Izraela

7. "OBŁOKI NIECH WYLEJĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ" - ZBAWIENIE OGARNIAJĄCE I ANGAŻUJĄCE WSPÓLNOTĘ (IZ 45,1-8)
7.1 Kontekst Iz 45,1-8
7.1.1 Perspektywa synchroniczna
7.1.1.1 Pozycja retoryczna Iz 45,1-8 w rozdz. 40-55
7.1.1.2 Pozycja narracyjna Iz 45,1-8 w rozdz. 40-55
7.1.2 Perspektywa diachroniczna
7.2 Kompozycja Iz 45,1-8
7.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
7.2.2 Struktura tekstu
7.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
7-3 Przesłanie teologiczne Iz 45,1-8
7.3.1 Teofanijna finalność powołania Cyrusa
7.3.2 Ludzka historia jako Boża creatio continua
7.3.3 Akwatyczna soteriologia Iz 45,8

8. "PRZYJDŹCIE DO WODY" - SKUTECZNOŚĆ SŁOWA "ZSTĘPUJĄCEGO JAK DESZCZ I ŚNIEG Z NIEBA" (IZ 55,1-13)
8.1 Kontekst Iz 55,1-13
8.1.1 Perspektywa synchroniczna
8.1.1.1 Pozycja retoryczna Iz 55,1-13 w rozdz. 40-55
8.1.1.2 Pozycja narracyjna Iz 55,1-13 w rozdz. 40-55
8.1.2 Perspektywa diachroniczna
8.2 Kompozycja Iz 55,1-13
8.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
8.2.2 Struktura tekstu
8.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
8.3 Przesłanie teologiczne Iz 55,1-12
8.3.1 "Woda dla spragnionego": słowo Boże dające życie
8.3.2 "Deszcz dla ziemi": skuteczność słowa Bożego
8.3.3 Słowo objawiające "myśli" i "drogi" Boga

9. "NAWODNIONY OGRÓD" I "ŹRÓDŁO WODY" - CZŁOWIEK PEŁNIĄCY SPRAWIEDLIWOŚĆ (IZ 58,1-14)
9.1 Kontekst Iz 58,1-14
9.1.1 Perspektywa synchroniczna
9.1.2 Perspektywa diachroniczna
9.2 Kompozycja Iz 58,1-14
9.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
9.2.2 Struktura tekstu
9.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
9.3 Przesłanie teologiczne Iz 58,1-14
9.3.1 Boża wizja ludzkiego postu
9.3.2 Światło człowieka sprawiedliwego
9.3.3 Transformacja człowieka sprawiedliwego w kluczu metafory akwatycznej

10. "RZEKA" I "STRUMIEŃ WEZBRANY" PŁYNĄCE KU JEROZOLIMIE - "POKÓJ" I "CHWAŁA NARODÓW" BOŻYM POCIESZENIEM (IZ 66,5-17)
10.1 Kontekst Iz 66,5-17
10.1.1 Perspektywa synchroniczna
10.1.2 Perspektywa diachroniczna
10.2 Kompozycja Iz 66,5-17
10.2.1 Wybrane problemy tekstualne i leksykalne
10.2.2 Struktura tekstu
10.2.3 Dynamika retoryczna tekstu
10.3 Przesłanie teologiczne Is 66,5-17
10.3.1 Charakterystyka sług Jahwe
10.3.2 Macierzyństwo Jerozolimy
10.3.3 "Pokój" i "chwała narodów" - nowe rzeki Syjonu


ROZDZIAŁ III. TEOLOGIA WODY ODRADZAJĄCEJ w KSIĘDZE IZAJASZA

1. METAFORA WODY JAKO ELEMENT STRUKTURYZUJACY KSIĘGĘ IZAJASZA
1.1 Kompozycji Księgi Izajasza z perspektywy metafory wody
1.2 Redakcja Księgi Izajasza z perspektywy metafory wody
1.3 Dynamika semantyczna Izajaszowej metafory wody
1.3.1 Perspektywa synchroniczna
1.3.2 Perspektywa diachroniczna

2. SOTERIOLOGICZNE PRZESŁANIE METAFORY WODY
2.1 Bóg jako źródło wody
2.2 Odradzające działanie Ducha Jahwe
2.3 Życiodajny charakter słowa Bożego

3. ZBAWIENIE CZŁOWIEKA W ŚWIETLE IZAJASZOWYCH METAFOR WODY
3.1 Odrodzona wspólnota przymierza
3.2 Woda przemieniająca życie społeczne
3.3 Człowiek sprawiedliwy jako źródło życia

ZAKOŃCZENIE

THE SOTERIOLOGICAL METAPHOR OF WATER IN THE BOOK OF ISAIAH (SUMMARY)
WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
INDEKS OSOBOWY
TABLE OF CONTENTS

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 17 marzec 2009.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 53 z 389 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Studia Biblica Lublinensia - Pozostałe książki z serii:
$ Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia
$ Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia
10,00zł
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
15,00zł
$ Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
$ Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
8,00zł
$ Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40
$ Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40
15,00zł
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
15,00zł
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
27,30zł

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Vox Patrum. T. 44-45
$ Vox Patrum. T. 44-45
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Tytoń
$ Tytoń
$ Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii
$ Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii
Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej
Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej
Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej
Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce