Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373638013 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Metody statystyczne w naukach społecznych
[9788373638013]
36,75zł
Product unavailable

Elementy teorii i zadania

Robert Szwed
ISBN:
978-83-7363-801-3
Pages: 400
Format: B5
Year: 2009 (2nd edition)

Szukając przyczyn złych skojarzeń związanych ze statystyką, należy bez większego ryzyka wskazać na "bliskie spotkania" z matematyką oraz opowieści o tym, co na zajęciach ze statystyki się dzieje, a raczej o tym, że nie dzieje się na nich nic ciekawego. Jak mawiał jeden ze studentów: "jeśli pozostałby mi tylko jeden dzień życia, spędziłbym go na statystyce - dzięki temu wydawałby mi się on znacznie dłuższy". Zapewniam, że przekonanie o nieuchronności związku "nudy" i "statystyki" jest błędne, a wątpienie w możliwości zrozumienia świata opisanego za pomocą praw i związków statystycznych - nieuzasadnione. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp


I. Statystyka opisowa

Rozdział 1. Informacje wprowadzające.  Podstawowe pojęcia i definicje

1.1. Przedmiot i cel badań statystycznych
1.2. Podstawowe pojęcia statystyczne
1.3. Pomiar
Zadania


Rozdział 2. Opis materiału statystycznego

2.1. Grupowanie materiału statystycznego (danych)
2.2. Analiza struktury. Wskaźniki struktury i stosunki
Zadania


Rozdział 3. Miary tendencji centralnej.

Wprowadzenie
3.1. Średnia arytmetyczna
3.2. Średnia geometryczna
3.3. Dominanta (modalna)
3.4. Kwartyle
3.5. Porównanie średniej arytmetycznej, mediany i modalnej
Zadania


Rozdział 4. Miary zmienności, asymetrii i kurtozy

Wprowadzenie
4.1. Rozstęp (empiryczny obszar zmienności)
4.2. Odchylenie ćwiartkowe
4.3. Odchylenie przeciętne (dewiata)
4.4. Wariancja i odchylenie standardowe
4.5. Współczynnik zmienności
4.6. Miary asymetrii (skośności)
4.7. Miary kurtozy
4.8. Porównanie struktury zjawisk
4.9. Standaryzacja wyników
Zadania


II. Prawdopodobieństwo

Rozdział 5. Prawdopodobieństwo i rozkłady teoretyczne

Wprowadzenie
5.1. Pojęcie prawdopodobieństwa
5.2. Podstawowe twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa
5.3. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa
5.4. Rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych
5.4.1. Zmienna losowa skokowa
5.4.2. Zmienna losowa ciągła
Zadania


Rozdział 6. Próba i rozkład z próby

Wprowadzenie
6.1. Próba i schematy jej doboru
6.2. Rozkład z próby
Zadania


III. Statystyka indukcyjna

Rozdział 7. Estymacja parametrów statystycznych

Wprowadzenie
7.1. Założenia i logika estymacji parametrów statystycznych
7.2. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej
7.3. Przedziały ufności dla wskaźnika struktury (frakcji, proporcji, prawdopodobieństwa)
7.4. Przedziały ufności dla wariancji
7.5. Wyznaczanie minimalnej liczebności próby
Zadania


Rozdział 8. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności

Wprowadzenie
8.1. Założenia i logika testowania hipotez statystycznych
8.2. Procedura testowania hipotez statystycznych
8.3. Testy istotności dla jednej próby
8.3.1. Test istotności dla średniej
8.3.2. Test istotności dla proporcji (frakcji)
8.3.3. Test istotności dla odchylenia standardowego
8.4. Testy istotności dla dwóch prób niezależnych
8.4.1. Testy istotności dla dwóch średnich
8.4.2. Testy istotności dla dwóch proporcji (frakcji)
8.4.3. Test istotności dla dwóch wariancji
8.5. Testy istotności dla dwóch prób zależnych
8.5.1. Test istotności dla dwóch powiązanych średnich arytmetycznych
Zadania


Rozdział 9. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)

9.1. Testowanie hipotez w analizie wariancji
9.2. Teoria i obliczenia w analizie wariancji
9.3. Procedura porównań wielokrotnych
Zadania


Rozdział 10. Testy nieparametryczne

Wprowadzenie
10.1. Nieparametryczne testy istotności dla jednej próby
10.1.1. Test zgodności ?2
10.1.2. Test zgodności Kołmogorowa–Smirnowa (K–S) i test Lillieforsa
10.1.3. Test Shapiro–Wilka
10.1.4. Test serii – test losowości próby
10.1.5. Test serii – test mediany
10.2. Nieparametryczne testy istotności dla dwóch lub więcej prób niezależnych 10.2.1. Test niezależności ?2
10.2.2. Test dokładny Fishera
10.2.3. Test mediany
10.2.4. Test U Manna–Whitneya
10.2.5. Test H Kruskala–Wallisa
10.3. Nieparametryczne testy istotności dla dwóch lub więcej prób zależnych
10.3.1. Test McNemara
10.3.2. Test Q Cochrana
10.3.3. Test znaków
10.3.4. Test Wilcoxona
10.3.5. Test Friedmana
Zadania

Rozdział 11. Badanie związku między zmiennymi

Wprowadzenie
11.1. Związek cech ilościowych
11.1.1. Rachunek regresji
11.1.2. Współczynnik korelacji Pearsona
11.2. Miary związku dla zmiennych mierzonych na skali porządkowej (korelacja rang)
11.2.1. Korelacja rang Spearmana
11.2.2. Korelacja rang Kendalla
11.2.3. Współczynnik gamma (?) i ?c
11.2.4. Współczynnik W zgodności (współczynnik konkordancji Kendalla)
11.3. Miary siły związku dla zmiennych mierzonych na skali nominalnej (mierniki kontyngencji)
11.3.1. Współczynnik Q Yule’a
11.3.2. Współczynnik ? Yule’a
11.3.3. Współczynnik ? (lambda)
11.3.4. Współczynniki oparte na statystyce ?2: współczynnik V Cramera,  współczynnik kontyngencji C Pearsona, współczynnik T Czupurowa
Zadania

Literatura

Dodatki

Dodatek 1. Zapis sumowania
Zadania
Odpowiedzi
Dodatek 2. Tablice statystyczne
Tablica I. Standardowy rozkład normalny
Tablica II. Rozkład t
Tablica III. Rozkład X2
Tablica IVa. Rozkład F (wartości F0,05)
Tablica IVb. Rozkład F (wartości F0,01)
Tablica Va. Wartości krytyczne testu Hartleya (? = 0,05)
Tablica Vb. Wartości krytyczne testu Hartleya (? = 0,01)
Tablica VI. Wartości krytyczne w studentyzowanym rozkładzie rozstępu (? = 0,05)
Tablica VII. Wartości krytyczne testu D Kołmogorowa–Smirnowa dla jednej próby
Tablica VIII. Wartości krytyczne testu Lillieforsa
Tablica IX. Współczynniki an–i+1 testu normalności Shapiro–Wilka
Tablica X. Wartości krytyczne testu normalności Shapiro–Wilka
Tablica XI. Wartości krytyczne U testu Manna–Whitneya
Tablica XII. Prawdopodobieństwa dla testu znaków
Tablica XIII. Wartości krytyczne T testu Wilcoxona

Rozwiązania i odpowiedzi
Indeks rzeczowy

This product was added to our catalog on Tuesday 24 March, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 312 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Wiedza - Władza
$ Wiedza - Władza
Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne
Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
Tożsamość i komunikacja
Tożsamość i komunikacja
$ Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II
$ Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce