Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373638303 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Szkoła "Jeunesse-Lumiere" o. Daniela-Ange. Próba syntezy duchowości
[9788373638303]
31,50zł
13,00zł
You save: 18,50zł
Product available

ks. Grzegorz M. Korczak
ISBN:
978-83-7363-830-3
Stron: 310
Format: B5
Rok wydania: 2009
Language: Polish

Jednym z bardziej dynamicznych dzieł nowej ewangelizacji, posiadających ponaddwudziestoletnie doświadczenie, jest Katolicka Międzynarodowa Szkoła Modlitwy i Ewangelizacji "Jeunesse-Lumière". Jej wyjątkowy walor stanowi kilka czynników, będących praktyczną odpowiedzią do Magisterium Kościoła. Przede wszystkim przygotowuje ona młodych ewangelizatorów młodzieży zdolnych do podjęcia misji Kościoła w jego kręgach, jak i poza nim. Ponadto formacja, którą przechodzą uczniowie Szkoły JL, jest mocno zakorzeniona w modlitwie i kulcie Eucharystii, zgodnie z papieskim nauczaniem (por. EN 76). Szkoła ma charakter międzynarodowy, a więc w swej wewnętrznej konstrukcji realizuje już postulat nowej ewangelizacji, jakim jest jej powszechność. Natomiast struktura szkolna daje możliwość podjęcia edukacji misyjnej w sposób kompetentny. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Przedmowa

Wstęp

Rozdział pierwszy
PREZENTACJA SZKOŁY "JEUNESSE-LUMIERE"

1. Geneza szkoły "Jeunesse-Lumiere"
A. Kontekst społeczny i kościelny
a) Kontekst społeczny
b) Kontekst kościelny
B. Założyciel i jego troska o młodych
a) Powołanie monastyczne
b) Powołanie misyjne
c) Powołanie kapłańskie i brygady ewangelizacyjne
C. Realizacja
a) Spotkanie założyciela z osobami wspierającymi powstanie Szkoły
b) Otwarcie Szkoły w Digne

2. Struktura organizacyjna Szkoły "Jeunesse-Lumiere"
A. Statut Szkoły
a) Cele, prowadzący i środki
b) Charyzmat
B. Odpowiedzialni
a) Sługa "Jeunesse-Lumiere"
b) "Czuwający"
c) Rada pastoralna
d) "Starsi"
e) Diakonia pastoralna i "sługa domu"
C. Uczniowie
a) Fraternie pierwszego roku, "pasterz" i posługi
b) Kapituła


Rozdział drugi
ŹRÓDŁO I ISTOTA DUCHOWOŚCI SZKOŁY "JEUNESSE-LUMIERE"

1. Maryja
A. Matka Chrystusa
a) Wcielenie
b) Boże Narodzenie
B. Maryja - Oblubienica Ducha Świętego
a) Nawiedzenie. Pięćdziesiątnice
b) Jan Chrzciciel - Świadek Baranka
C. "Służebnica Pańska"
a) Wieczne dziecięctwo Boże
b) Ofiarowanie w świątyni
c) U stóp krzyża

2. Eucharystia
A. Dar Ojca
a) Źródło miłości
b) Gody Baranka
B. Miłosierdzie Syna Bożego
a) Źródło przebaczenia
b) Źródło uzdrowienia
C. Dzieło Ducha Świętego
a) Źródło komunii (z Bogiem i braćmi)
b) Źródło uświęcenia (konsekracja i adoracja)
c) Źródło ewangelizacji


Rozdział trzeci
PRZEJAWY DUCHOWOŚCI SZKOŁY "JEUNESSE-LUMIERE"

1. Kontemplacja
A. "Słuchać Ojca" - modlitwa osobista
a) Modlitwa - 1'oraison
b) Pustynia
c) Lectio divina
B. "Modlić się w Synu" - liturgia
a) Liturgia godzin
b) Dzień i tydzień w rytmie misterium paschalnego
c) Rok liturgiczny
d) Elementy rytów wschodnich w liturgii
C. "Powierzyć się Duchowi Świętemu" - modlitwa spontaniczna
a) Modlitwa prośby i wstawiennicza
b) Modlitwa dziękczynienia i uwielbienia
c) Modlitwa Jezusowa

2. Ewangelizacja
A. Pojęcie ewangelizacji
a) "Zbawiać z Jezusem"
b) Pocieszać w Duchu Świętym
c) Objawiać Ojca
B. Praktyka ewangelizacji
a) Podmiot ewangelizacji
b) Przedmiot ewangelizacji
c) Forma ewangelizacji
C. Świadectwo jako sposób budzenia wiary
a) Ukazywać Boga żywego - kerygmat
b) Zapraszać do modlitwy - "celebracja"
c) Prowadzić do sakramentów - Eucharystia i pokuta


Rozdział czwarty
ORYGINALNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ SZKOŁY "JEUNESSE-LUMIERE"

1. Oryginalność Szkoły "Jeunesse-Lumiere"
A. Charakterystyczna spójna doktryna
a) Łączenie kontemplacji i ewangelizacji
b) Połączenie tradycji monastycznej z duchowością Odnowy charyzmatycznej
c) Umiejętne łączenie duchowości katolickiej i prawosławnej
d) Percepcja nauczania Jana Pawła II
B. Charakterystyczne elementy pedagogii
a) Młodzi misjonarze jako przedmiot i podmiot wychowania
b) Formy wychowawcze

2. Aktualność Szkoły "Jeunesse-Lumiere"
A. Współczesne wyzwania
a) Troska o młodych
b) Zaangażowanie absolwentów Szkoły w Kościele
c) Troska o wewnętrzną i zewnętrzną jedność Kościoła
B. Nowe implikacje
a) Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych "Dzieci Światłości" i grupa "Magnificat" (Polska)
b) "Maison de la Sainte Familie" (Francja)
c) Fraternia i Szkoła "Sentinelle del Mattino di Pasqua" (Włochy)

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Thursday 16 April, 2009.
Reviews
Previous product  Product 66 of 389 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Łaska Boża
Łaska Boża
Homo orans. T. 10 - Modlitwa wspólnotowa i indywidualna
Homo orans. T. 10 - Modlitwa wspólnotowa i indywidualna
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła
Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła
Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu
Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu
$ Marcin z Tours - zwyczajny święty
$ Marcin z Tours - zwyczajny święty
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce