Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788373638518 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Z Matką Pana w Kazachstanie
Z Matką Pana w Kazachstanie
32,00zł
29,76zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
[9788373638518]
25,20zł
11,00zł
You save: 14,20zł
Product available

ed. Antoni Dębiński, Waldemar Bednaruk, Marzena Lipska
ISBN:
978-83-7363-851-8
Pages: 166
Format: A5 (hard cover)
Year: 2009
Language: Polish

Trybunał Koronny powstał w 1578 roku i przez następne 200 lat, aż do upadku państwa polskiego, odgrywał ogromną rolę w życiu ówczesnej szlachty. Sąd ten wywierał na niespotykaną nigdy wcześniej ani później skalę przemożny wpływ na kształtowanie kultury prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej. W stosunkowo krótkim czasie Trybunał stał się nie tylko, jak planowali jego twórcy, sądem najwyższej instancji, od którego wyroków nie było odwołania, ale też najważniejszą instytucją, skupiającą na sobie uwagę całego narodu. Jego orzecznictwo wpływało na wyroki innych sądów, i to nie tylko tych, od których orzeczeń można było się odwołać do Trybunału, a jego działalność pilnie obserwowano i obszernie komentowano w ówczesnej publicystyce. Pisma polityczne tego okresu są pełne informacji o tej instytucji. Troska o sprawne funkcjonowanie Trybunału sprawiała, iż jakakolwiek myśl o naprawie państwa zawierała również liczne postulaty odnoszące się do tego organu. Po powstaniu prasy działalność szlacheckiego sądu najwyższego zajmowała poczesne miejsce na jej łamach. Autorzy w każdym numerze poświęcali Trybunałowi sporo uwagi, dzięki czemu opinia publiczna była doskonale zorientowana w jego składzie, działalności i zwyczajach. Wraz z postępującym upadkiem uniwersytetów w naszym kraju oraz rosnącą niechęcią do wysyłania młodzieży na uczelnie zachodnie to Trybunał stał się najważniejszym miejscem edukacji młodych pokoleń. Można wręcz powiedzieć, że Trybunał był szkołą kształcącą elity ówczesnego państwa. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Przedsłowie Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Wstęp

WACŁAW URUSZCZAK
Zasady ustroju społecznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów a Trybunał Koronny

WOJCIECH WITKOWSKI
Trybunał Koronny kulturowym centrum życia prawnego dawnej Rzeczypospolitej

GRZEGORZ GÓRSKI
Trybunał Koronny i Trybunał Litewski na tle sądów ówczesnej Europy. Uwagi porównawcze

WALDEMAR BEDNARUK
Pozycja prezydenta w strukturze Trybunału Koronnego

AGNIESZKA MYŚLIWIEC
Organizacja i działalność kancelarii Trybunału Koronnego. Wybrane zagadnienia

IWONA WIERZCHOWIECKA
Trybunał Koronny doby stanisławowskiej w pryzmacie komunikacji społecznej

MARZENA DYJAKOWSKA
Naruszenie bezpieczeństwa obrad Trybunału Koronnego jako crimen laesae maiestatis

WOJCIECH SŁAWIŃSKI
Statu ta i Metryka przywilejów koronnych językiem polskim spisane i porządkiem prawie przyrodzonym a bardzo snadnym nowo zebrane Stanisława Sarnickiego

MARZENA LIPSKA
Wpływ Trybunału Koronnego na rozwój Lublina

ARKADIUSZ MICHAŁ STASIAK
Czy Trybunał Koronny był potrzebny Lublinowi? Kontrfaktyczna interpretacja historii miasta w okresie nowożytnym

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Friday 17 July, 2009.
Reviews
Previous product  Product 24 of 323 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Pisma
Pisma
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego
Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
$ O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963)
$ O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963)
$ Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy
$ Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce