Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373638457 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
[9788373638457]
26,25zł
12,00zł
You save: 14,25zł
Product unavailable

ks. Grzegorz Barth
ISBN:
978-83-7363-845-7
Pages: 250
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Książka ks. G. Bartha jest dowodem na to, że nastąpił istotny przełom w dziedzinie badań nad dorobkiem ks. prof. W. Granata: przeszliśmy od komentowania i naukowej analizy poszczególnych dzieł do twórczej syntezy.
"Tytuł Ku pełni osoby w Chrystusie sugeruje nam przede wszystkim dynamiczną wizję osoby: osoba jest i ciągle się nią staje, dzięki sobie i dzięki relacji z innym. Granat jak żaden z dotychczasowych personalistów twierdził, że pełna prawda o osobie ludzkiej domaga się uwzględnienia sfery religijności w człowieku. Tendencja do przekraczania siebie jest tak niezwykłą cechą ludzkiego ducha, że niezauważenie jej byłoby wprost rezygnacją z prawdy o osobie [...]. Osoba Jezusa Chrystusa dlatego jest modelem wzorczym pełni osoby ludzkiej: bo w Nim krzyżują się wszelkie drogi rzeczywistości: stworzenia i Stwórcy, świata immanentnego i transcendentnego". (K. Guzowski, ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Personalizm i dziedzictwo niepersonalizmu (ks. Krzysztof Guzowski)

Wstęp

Rozdział I. Kontekst i założenia personalizmu ks. Wincentego Granata

1. Pojęcie i rozwój personalizmu
2. Różne ujęcia personalizmu
2.1. Personalizm jako antyideologia
2.2. Personalizm jako filozofia czynu i zaangażowania oraz postawa życiowa
3. Charakterystyczne kategorie personalizmu integralnego - osoba i osobowość
4. Osoba jako przedmiot poznania filozoficznego i teologicznego
4.1. Osoba od strony poznania filozoficznego - jej związek z teologią
4.2. Osoba od strony poznania teologicznego


Rozdział II. Filozoficzne podstawy personalizmu integralnego

1. Metody filozoficznego opisu osoby ludzkiej
1.1. Fenomenologiczno-introspekcyjny charakter intuicji
1.2. Empiryczno-indukcyjna metoda opisu osoby ludzkiej
2. Ontologia osobowego "ja"
2.1. Świadomość trwałego "ja" podmiotowego
2.2. Duchowość i nieśmiertelność duszy ludzkiej
3. Wolność osoby ludzkiej
3.1. Świadomość (doświadczenie) wolności
3.2. Wolność jako autodeterminizm
3.3. Ludzka wolność wobec wartości
3.4. Wolność jako czynnik osobotwórczy
3.5. Wolność chrześcijańska
3.6. Autonomia osoby
4. Integralność osoby ludzkiej jako cielesno-duchowej jedności


Rozdział III. Teologiczny wymiar personalizmu integralnego

1. Założenia epistemologiczno-metodologiczne
2. Teocentryzm osoby ludzkiej
2.1. Teotropiczna struktura osoby ludzkiej
2.2. "Przyczynowość osobowa" Boga w kształtowaniu bytu ludzkiego
2.3. Uznanie Boga jako afirmacja osoby ludzkiej
3. Chrystocentryzm osoby ludzkiej
3.1. Chrystocentryzm w dziedzinie poznawczej
3.2. Chrystocentryzm w funkcji modelowo-wzorczej
3.3. Chrystocentryzm w wymiarze ontycznym
4. Autoteleologia i godność osoby ludzkiej

Zakończenie

Bibliografia
Zur Fulle der Person in Christus. Der integrale Personalismus vonWincenty Granat (Zusammenfassung)
Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Friday 17 July, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 69 of 390 in category Theology  Next product
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
21,00zł
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
10,00zł
Personalizm
Personalizm
31,50zł
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
5,00zł
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
7,00zł
Szkice do systemu personalizmu
Szkice do systemu personalizmu
8,00zł
Osoba ludzka. Próba definicji
Osoba ludzka. Próba definicji
21,00zł
$ Dire la foi chretienne a l\'homme d\'aujourd\'hui
$ Dire la foi chretienne a l\'homme d\'aujourd\'hui
7,00zł
$ Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
$ Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
3,00zł

Customers who bought this product also purchased
Ujarzmiony kapitał. Praca - kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga
Ujarzmiony kapitał. Praca - kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga
Łaska Boża
Łaska Boża
Ogólna metodologia nauk
Ogólna metodologia nauk
$ Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki
$ Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki
Między moralnością kamieni a prawami człoweka. Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
Między moralnością kamieni a prawami człoweka. Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce