Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP36 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
[SP36]
23,10zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 264
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

MICHAŁ CHAJDA, Cywilnoprawne przepisy ograniczające wysokość oprocentowania umów o funkcji kredytowej
Civil Law Regulations Limiting Interest in Credit-Like Agreements (summary) 
Гражданско-правовые положения, ограничивающие размер начисляемых процентов при договорах, имеющих кредитную функцию (резюме) 

PAWEŁ FAJGIELSKI, Ochrona konsumenta w transakcjach internetowych – zagadnienia wybrane  
Consumer Protection in Internet Transactions (summary) 
Защита потребителя при сделках в сети интернет (резюме) 

ANDRZEJ HERBET, W sprawie dopuszczalności odwołania członka rady nadzorczej spółki akcyjnej będącej jednostką publicznej radiofonii lub telewizji 
On Admissibility of a Dismissal the Supervisory Board's Members of the Joint Stock Company Which is a Public Radio or Television Broadcasting Organization (summary) 
Вопрос допустимости отстранения члена наблюдательного совета акционерного общества, являющегося публичной личностью радиовещания или телевидения (резюме) 

MACIEJ KIJOWSKI, Pogrzeb państwowy z tytułu zasług. Prawo i praktyka 
State Funeral. Regulations and Practice (summary) 
Государственные похороны на основании заслуг. Права и практика (резюме)

ANDRZEJ MICHÓR, Z problematyki statusu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  
On the Status of the Chairperson of the Polish Financial Supervision Authority (summary)  
О статусе Председателя Комиссии Финансового Надзора (резюме) 

ANDRZEJ SZMYT, W sprawie konstytucyjności ustawy o opłatach abonamentowych 
On Constitutionality of the Act on Television and Radio Licence Fees (summary) 
О конституционности закона о платеже за абонемент (резюме)  

RYSZARD SZTYCHMILER, Przesłuchania w procesie kanonicznym  
Examination in the Process in Canon Law (summary)  
Допросы при канонических процессах (резюме)  

MAREK ZIELIŃSKI, Wielostronne porozumienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego a pojęcie organizacji międzynarodowej w znaczeniu przepisów Konstytucji RP 
Multilateral Environmental Agreements and the Notion of an International Organisation in the Provisions of the Constitution of the Republic of Poland (summary) 
Многосторонние соглашения, касающиеся охраны окружающей среды и понятие международной организации в положениях Конституции Республики Польша (резюме)

HALINA ZIĘBA-ZAŁUCKA, Ombudsman Unii Europejskiej 
The European Ombudsman (summary) 
Омбудсмен в Европейском Союзе (резюме) 


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Międzyamerykańska Konwencja w sprawie wymuszonych zaginięć osób. Rezolucja przyjęta w Belem do Para na siódmej sesji plenarnej Organizacji Państw Amerykańskich, 9 czerwca 1994 r. (tłum. Marlena Cymerman) 


RECENZJE

Vaclav Picha, Vznik a rozvoj Ceskokrumlovske prelatury v letech 1655-1994 (rec. Krzysztof Burczak
Tadeusz Płoski, Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego (rec. Wiesław Mossakowski
Peter Erdó, Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn. Gesammelte Studien (rec. Bronisław Wenanty Zubert


SPRAWOZDANIA

Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych (Konferencja Naukowa, Lublin, 10 VI 2008 r.) (Marta Ordon
Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego Lublin, 21-22 VI 2008 r. (Marta Ordon
Wiedza lekarstwem duszy (V Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 22-26 IX 2008 r.) (Marcin Szewczak
Dyskrecjonalność w prawie. XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa (Konferencja Naukowa, Warszawa, 22-24 IX 2008 r.) (Jadwiga Potrzeszcz


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2004 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz

This product was added to our catalog on Monday 20 July, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 803 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Apologia religii katolickiej
Apologia religii katolickiej
Studia Prawnicze KUL, 1(33)/2008
Studia Prawnicze KUL, 1(33)/2008
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
Studia Prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009
Studia Prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce