Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Law » 9788373638563 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
[9788373638563]
26,25zł
Product unavailable

ks. Stanisław Paździor
ISBN:
978-83-7363-856-3
Pages: 426
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Od autora
Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I
KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘCIA NIEZDOLNOŚCI OSOBY DO PODJĘCIA ISTOTNYCH OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH

1.1. Geneza kan. 1095 n. 3
1.2. Problem określenia istotnych obowiązków małżeńskich
1.2.1. Cele małżeństwa jako źródło istotnych obowiązków
1.2.2. Dobro małżonków jako źródło istotnych obowiązków
1.2.3. Dobro potomstwa jako źródło istotnych obowiązków
1.2.4. Jedność małżeństwa jako źródło istotnych obowiązków
1.2.5. Nierozerwalność małżeństwa jako źródło istotnych obowiązków
1.3. Przymioty niezdolności osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w ujęciu dotychczasowym
1.3.1. Przymiot ciężkości
1.3.2. Przymiot uprzedniości
1.3.3. Przymiot trwałości
1.3.4. Przymiot absolutności
1.4. Niezdolność czy przyczyna niezdolności?


ROZDZIAŁ II
PRZYCZYNY PSYCHOLOGICZNE NIEZDOLNOŚCI OSOBY DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

2.1. Pojęcie osobowości
2.1.1. Teorie osobowości
2.1.2. Pojęcie normalności — nienormalności psychicznej
2.1.3. Kanoniczne aspekty określenia osobowości dojrzałej
2.1.4. Pojęcie osobowości zaburzonej
2.2. Typy osobowości zaburzonej
2.2.1. Osobowość dyssocjalna
2.2.2. Osobowość schizoidalna
2.2.3. Osobowość paranoiczna
2.2.4. Osobowość chwiejna emocjonalnie
2.2.5. Osobowość anankastyczna
2.2.6. Osobowość histrioniczna
2.2.7. Osobowość zależna
2.2.8. Osobowość lękliwa
2.3. Inne typy osobowości
2.3.1. Osobowość bierno-agresywna
2.3.2. Osobowość psychoneurotyczna
2.3.3. Osobowość narcystyczna
2.4. Osobowość niedojrzała
2.4.1. Prawo kanoniczne wobec braku wieku
2.4.2. Dojrzałość w świetle psychologii rozwojowej
2.4.3. Kryteria rozpoznania osobowości niedojrzałej


ROZDZIAŁ III
PRZYCZYNY ŚRODOWISKOWE OSOBOWOŚCI ZABURZONEJ

3.1. Rola rodziny w kształtowaniu się osobowości dziecka
3.2. Wpływ alkoholizmu rodziców na osobowość potomstwa
3.2.1. Ojciec alkoholik
3.2.2. Matka alkoholiczka
3.2.3. Alkoholizm obojga rodziców
3.3. Wpływ innych negatywnych postaw rodziców na osobowość potomstwa
3.3.1. Naganne wzorce ze strony obojga rodziców w odniesieniu do osobowości syna
3.3.2. Naganne wzorce ze strony obojga rodziców w odniesieniu do osobowości córki
3.3.3. Naganna postawa matki w relacji do osobowości córki
3.3.4. Naganna postawa matki w relacji do osobowości syna
3.3.5. Brak należytych wzorców ze strony ojca w odniesieniu do osobowości potomstwa
3.4. Rodzina niepełna
3.4.1. Wpływ rodziny niepełnej na kształtowanie osobowości potomstwa w świetle badań psychologicznych
3.4.2. Rodzina niepełna w relacji do osobowości syna
3.4.3. Rodzina niepełna w relacji do osobowości córki
3.5. Wadliwe wychowanie
3.5.1. Jedynactwo jako problem wychowawczy
3.5.2. Rozpieszczanie dziecka
3.5.3. Uleganie i pobłażanie dziecku
3.5.4. Brak kontaktów emocjonalnych z rodzicami
3.5.5. Uzależnienie dziecka od rodzica
3.5.6. Zaniedbanie obowiązku wychowania
3.5.7. Nietypowe przypadki
3.6. Choroby psychiczne w rodzinie pochodzenia
 

ROZDZIAŁ IV
INNE PRZYCZYNY OSOBOWOŚCI ZABURZONEJ

4.1. Rola mózgu
4.2. Przyczyny encefalopatii
4.3. Osobowość encefalopatyczna
4.4. Urazy mózgu we wczesnym dzieciństwie
4.5. Mózgowe porażenie dziecięce
4.6. Skutki encefalopatii
4.7. Chorobowe uszkodzenie mózgu
4.7.1. Zapalenie mózgu
4.7.2. Zapalenie opon mózgowych
4.7.3. Kiłowe zapalenie opon mózgowych
4.7.4. Guzy mózgu
4.8. Upośledzenie umysłowe
4.8.1. Przyczyny upośledzenia umysłowego
4.8.2. Pojęcie upośledzenia umysłowego
4.8.3. Stopnie upośledzenia umysłowego
4.8.4. Upośledzenie umysłowe w relacji do małżeństwa
4.9. Osobowość padaczkowa
4.9.1. Definicja padaczki
4.9.2. Etiologia padaczki
4.9.3. Zaburzenia psychiczne w padaczkach
4.9.4. Wpływ padaczki na osobowość
4.10. Inne schorzenia
4.10.1.Pojęcie sclerosis multiple
4.10.2.Wpływ stwardnienia rozsianego na czynności poznawcze
4.10.3.Wpływ stwardnienia rozsianego na niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
4.11. Osobowość homilopatyczna
4.12. Osobowość starcza
4.12.1.Pojęcie starości
4.12.2.Zmiany psychiczne
4.12.3.Poszczególne zaburzenia psychiczne okresu starości
4.12.4.Wpływ osobowości starczej na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa
4.13. Schizofrenia
4.13.1.Pojęcie schizofrenii
4.13.2.Przyczyny schizofrenii
4.13.3.Rozwój procesu schizofrenicznego
4.13.4.Rodzaje schizofrenii
4.13.5.Wpływ schizofrenii na osobowość
4.13.6.Orzecznictwo kościelne
4.13.7. Wnioski
4.14. Alkoholizm
4.14.1.Pojęcie alkoholizmu
4.14.2.Etiologia alkoholizmu
4.14.3.Objawy uzależnienia od alkoholu
4.14.4.Klasyfikacja alkoholizmu
4.l4.5.Alkoholizm młodzieży
4.l4.6.Alkoholizm w orzecznictwie rotalnym
4.14.7. Osobowość mężczyzny alkoholika
4.14.8. Osobowość kobiety alkoholiczki
4.15. Narkomania
4.15.1. Przyczyny narkomanii
4.15.2. Pojęcie narkomanii
4.15.3. Wpływ poszczególnych narkotyków na procesy mózgu
4.15.4. Wpływ narkomanii na osobowość
4.16. Lekomania
4.16.1. Pojęcie lekomanii
4.16.2. Przyczyny lekomanii
4.16.3. Lekomania w relacji do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej


ROZDZIAŁ V
ZABURZENIA PSYCHOSEKSUALNE JAKO PRZYCZYNA NIEZDOLNOŚCI OSOBY DO PODJĘCIA ISTOTNYCH OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH

5.1. Etiologia zaburzeń seksualnych
5.2. Pojęcie zaburzeń psychoseksualnych
5.3. Zaburzenia psychoseksualne a nerwicowe zaburzenia seksualne
5.4. Zaburzenia psychoseksualne przy akceptacji własnej płci
5.5. Homoseksualizm
5.5.1. Pojęcie homoseksualizmu
5.5.2. Orzecznictwo rotalne w kwestii homoseksualizmu
5.5.3. Osobowość homoseksualisty
5.5.4. Skutki homoseksualizmu w relacji do małżeństwa
5.5.5. Homoseksualizm po stronie mężczyzny
5.5.6. Homoseksualizm po stronie niewiasty
5.6. Biseksualizm
5.6.1. Pojęcie biseksualizmu
5.6.2. Wpływ biseksualizmu na ważność zgody małżeńskiej
5.7. Erotomania
5.7.1. Pojęcie hiperlibidii
5.7.2. Satyryzm
5.7.3. Nimfomania
5.8. Oziębłość seksualna
5.9. Zaburzenia identyfikacji płciowej
5.9.1. Pojęcie identyfikacji płciowej
5.9.2. Transseksualizm
5.9.2.1. Pojęcie transseksualizmu
5.9.2.2. Przyczyny transseksualizmu
5.9.2.3. Rodzaje transseksualizmu
5.9.2.4. Osobowość transseksualisty
5.9.2.5. Wpływ transseksualizmu na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa
5.9.2.6. Transseksualizm w relacji do małżeństwa w prawie polskim
5.10. Transwestytyzm
 
Zakończenie

Bibliografia
I. Źródła
1. Dokumenty teologiczno-prawne Kościoła powszechnego
2. Wyroki Roty Rzymskiej
II. Literatura
1. Encyklopedie. Słowniki
2. Podręczniki. Komentarze
3. Opracowania z zakresu prawa
4. Opracowania z zakresu, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii i medycyny

Wykaz skrótów
Indeks terminów
Resume

This product was added to our catalog on Friday 30 April, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 130 of 179 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Chrystus w literaturze polskiej
Chrystus w literaturze polskiej
Przekroczyć próg Kościoła
Przekroczyć próg Kościoła
Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie
Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie
$ Życie po śmierci
$ Życie po śmierci
Formacja moralna, formacja sumienia
Formacja moralna, formacja sumienia
$ Sekty
$ Sekty
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce