Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373639331 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce
Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism
[9788373639331]
52,50zł
Product unavailable

ks. Henryk Misztal
ed. Lidia Fiejdasz
ISBN:
978-83-7363-933-1
Pages: 764
Format: B5 (hard cover)
Year: 2009
Languages: Polish, Italian, English

Przypadający w roku 2009 jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Księdza Profesora Henryka Misztala oraz 25-lecia istnienia - utworzonej z inicjatywy Jubilata - Katedry Prawa Kanonizacyjnego stają się okazją do zaprezentowania w jednym dziele ważniejszych artykułów oraz pism Księdza Profesora.
Sprawy kanonizacyjne, ze względu na swą złożoność i specyfikę, nalezą do tzw. causae maiores. Konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister poleca, by w sprawach tak ważnych (in negotio tantae gravitatis) zachować solidność dochodzenia. Objętość Księgi świadczy o fakcie, jak wielowątkowe, trudne i złożone są sprawy kanonizacyjne oraz jakiej potrzeba wiedzy, doświadczenia i zaangażowania wielu osób, by je doprowadzić do aktu beatyfikacji czy kanonizacji. Niewątpliwie takiego też trudu i zaangażowania wymagało od Dostojnego Jubilata badanie procedury kanonizacyjnej, ukrytej w obcojęzycznych źródłach, zamkniętej w archiwach watykańskich. Owocem tych licznych i wieloletnich kwerend jest uznany w kraju i za granicą dorobek naukowy Księdza Profesora, którego jedynie część została zaprezentowana w książce Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism.SPIS TREŚCI

Słowo Dziekana z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
Księdza Profesora Henryka Misztala (ks. Antoni Dębiński)
Acknowledgments for the 40th Jubilee of Rev. Professor Henryk Misztal's Scholarly and Didactical Work
Parole del Decano in occasione del 40 del lavoro didattico e di ricerca del Professor Don Enrico Misztal
In negotio tantae gravitatis. Sylwetka naukowa Księdza Profesora Henryka Misztala (Lidia Fiejdasz)
Publikacje Księdza Profesora Henryka Misztala
Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Henryka Misztala
Recenzje doktorskie, habilitacyjne oraz do tytułu profesora


Historia

Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego
Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych
Kanonizacja równoznaczna
Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych (20-lecie Postulatorskiego Ośrodka Studiów w Rzymie)


Świętość kanonizowano

Il concetto teologico di santità
La dichiarazione ecclesiale del martirio
Cześć świętych patronów - znak communio sanctorum
Limiti della venerazione privata dei morti servi di Dio
Zarys teologicznego i kanonicznego pojęcia doskonałości chrześcijańskiej do Soboru Watykańskiego II
Powołanie ludzi świeckich do świętości według Soboru Watykańskiego II, Kodeksu Prawa Kanonicznego i adhortacji Christifideles laici
Świętość w ujęciu Jana Pawła II
Wybrane postacie świętych niewiast zaangażowanych w życie publiczne
Prawo i wiara drogą uświęcenia bł. Kontarda Ferriniego (1859-1902)
Świecki święty społecznik. Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871)
Beatyfikacja męczenników polskich z okresu II wojny światowej
Męczeństwo ks. Władysława Miegonia (1892-1942) w świetle prawa kanonicznego
Eucharystia źródłem doskonałości polskich świętych i błogosławionych
Znaczenie polskich beatyfikacji i kanonizacji w nauczaniu Jana Pawła II


Procedura

Podstawy prawne przygotowań do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
Biografia w procesie beatyfikacyjnym
Dokument jako środek dowodowy w historycznych sprawach beatyfikacyjnych
Cud w rozumieniu prawa kanonizacyjnego
De revisione scriptorum quae servi Dei publice ediderunt in nova procedura canonizationis
Priebeh procesu kanonizâcie na diecéznej urovni
Canonization in the Western Church in the view of canon law
Canonization in the Orthodox Church (with reference to Romualdas Dulskis's article)
Kanonizacja w Kościele prawosławnym (w nawiązaniu do artykułu Romualdasa Dulskisa)
Zastosowanie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego do postępowania w sprawach kanonizacyjnych
Postępowanie w diecezji lub eparchii według Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 17 maja 2007 r
Ne pereantprobationes
Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego
La Congregazione delle Cause dei Santi. Competenza e struktura
Walor papieskiego aktu kanonizacji i beatyfikacji
Problemy prawne kanonizacji polskich błogosławionych
Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka
Sprawa beatyfikacji Michała Giedroycia

This product was added to our catalog on Thursday 26 November, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 819 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Gdy Jezus narodził się w Betlejem...
Gdy Jezus narodził się w Betlejem...
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii
Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia
Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce