Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Theology » 9788373639126 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Etyka przymierza Starego Testamentu. Próba ustalenia zasadniczej problematyki moralnej
[9788373639126]
28,35zł
Product unavailable

ks. Janusz Nagórny

ed. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa
ISBN:
978-83-7363-912-6
Pages: 254
Format: B5 (hard cover)
Year: 2009
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Przedmowa (Ks. Krzysztof Jeżyna)
Wykaz skrótów

Bibliografia
1. Źródła
2. Opracowania
A. Literatura szczegółowa
B. Literatura ogólna

Wstęp

Rozdział I
HISTORYCZNO-LITERACKI KONTEKST ETYKI PRZYMIERZA

Artykuł 1. Pojęcie i struktura Przymierza w Starym Testamencie
§ 1. Pojęcia Przymierza
§ 2. Struktura Przymierza biblijnego w świetle paralel Starożytnego Wschodu
§ 3. Przymierze a etyka

Artykuł 2. Przymierze w historii narodu wybranego
§ 1. Przymierza przedsynajskie
§ 2. Przymierze na Synaju
§ 3. Kontynuacja Przymierza w historii narodu wybranego
§ 4. Przymierze a prorocy


Rozdział II
ZBAWCZA INICJATYWA BOGA

Artykuł 1. Dzieje zbawienia - fundament moralności Przymierza
§ 1. Zbawcza wola Boga
§ 2. Dzieje zbawienia w biblijnej tradycji Przymierza
A. "Wyznania wiary" Izraela
B. Prolog historyczny w ramach schematu Przymierza
C. Pareneza deuteronomiczna
D. "Procesy Przymierza"
§ 3. Zbawcze działanie Boga - źródło etyki Przymierza
A. Wyjście z Egiptu i Przymierze - dwa etapy jednego planu zbawienia
B. Teologiczne pogłębienie historycznej tradycji Przymierza
1) Obietnica i wybranie
2) Stworzenie
C. Poszerzenie historycznych ram Przymierza
§ 4. Motywacyjny charakter wydarzeń historycznych dla zasad etyki Przymierza
§ 5. Błogosławieństwo Przymierza - kontynuacja Bożego dzieła zbawienia

Artykuł 2. Teocentryzm etyki Przymierza
§ 1. Bóg Prawodawca
A. Teofania Jahwe
B. Autorytet Boga
C. Dekalog - prawo Jahwe czy prawo naturalne?
§ 2. Monoteizm jako zobowiązanie moralne
§ 3. Bóg - zasada intencjonalna i przyczyna wzorcza etyki Przymierza

Artykuł 3. Etyka a kult w Przymierzu
§ 1. Obrzędy religijne związane z zawarciem Przymierza na Synaju
§ 2. Kultyczne środowisko pouczeń moralnych
§ 3. Kultyczny aspekt etyki Przymierza


Rozdział III
CZŁOWIEK WOBEC PRZYMIERZA

Artykuł 1. Etyka odpowiedzi
§ 1. Obowiązek przyjęcia wezwania Bożego
§ 2. Fundamentalna postawa Izraela
A. "Nie iść za obcymi bogami"
B. "Słuchać Jahwe"
C. Bojaźń Jahwe
D. Miłość Boga
§ 3. Zachowanie Prawa

Artykuł 2. Wspólnotowy wymiar odpowiedzi Izraela
§ 1. Lud Boży jako podmiot moralności
§ 2. Jednostka i społeczność w ramach etyki Przymierza
§ 3. Lud Boży jako przedmiot moralności
§ 4. Obraz wspólnoty ludu Bożego w prawach o charakterze społecznym

Artykuł 3. Dekalog i inne prawodawstwa jako wyraz jedności i dynamizmu etyki Przymierza
§ 1. Dekalog jako dokument Przymierza
§ 2. Przykazania Dekalogu
A. Pierwsze przykazanie
B. Drugie przykazanie
C. Trzecie przykazanie
D. Czwarte przykazanie
E. Piąte przykazanie
F. Szóste przykazanie
G. Siódme przykazanie
H. Ósme przykazanie
I. Dziewiąte i dziesiąte przykazanie
§ 3. Dekalog a inne zbiory praw Przymierza
A. "Dekalog rytualny"
B. "Kodeks Przymierza"
C. "Prawo Świętości"
D. "Prawodawstwo Kapłańskie"
E. "Kodeks Deuteronomiczny"


Rozdział IV
ZERWANIE I ODNOWA PRZYMIERZA. GRZECH I NAWRÓCENIE

Artykuł 1. Grzech jako złamanie Przymierza
§ 1. Semantyka grzechu
A. Peśha
B. Hattâa't
C. Awón
D. Inne określenia grzechu i grzesznika
§ 2. Natura grzechu
§ 3. Podmiot grzechu
§ 4. Przekleństwa. Konsekwencje grzechu

Artykuł 2. Odnowa Przymierza
§ 1. Wierność Boga
§ 2. Przebaczenie i odpuszczenie grzechów
§ 3. Obrzędy pokuty i odnowienia Izraela
A. Początki liturgii pokuty
B. Obrzęd wspólnotowego wyznawania grzechów
C. Obrzędy ekspiacyjne
D. Liturgia odnowienia Przymierza

Artykuł 3. Nawrócenie w ujęciu proroków
§ 1. Potrzeba i warunki nawrócenia
§ 2. Nawrócenie darem Boga w Nowym Przymierzu
A. Nowe Przymierze u Jeremiasza
B. Nowe Przymierze u Ezechiela
C. Szkoła Izajaszowa o Nowym Przymierzu

Zakończenie

This product was added to our catalog on Thursday 26 November, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 288 of 346 in category Theology  Next product
Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina
Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina
32,00zł
Z wiary miłość i nadzieja
Z wiary miłość i nadzieja
32,00zł
Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym
Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym
53,00zł
$ Ksiądz profesor Janusz Nagórny - teolog moralista (1950-2006)
$ Ksiądz profesor Janusz Nagórny - teolog moralista (1950-2006)
15,00zł
$ Wartość życia ludzkiego
$ Wartość życia ludzkiego
34,65zł
Płciowość - Miłość - Rodzina
Płciowość - Miłość - Rodzina
31,50zł
$ Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza
$ Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza
15,00zł

Customers who bought this product also purchased
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
$ Filozofować w kontekście teologii. Objawienie
$ Filozofować w kontekście teologii. Objawienie
Homo orans. T. 2
Homo orans. T. 2
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
Homo orans. T. 6 - Modlitwa dziękczynienia
Homo orans. T. 6 - Modlitwa dziękczynienia
$ Sigla. Zbiór skrótów instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz instytucji z nimi związanych
$ Sigla. Zbiór skrótów instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz instytucji z nimi związanych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce