Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373639744 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży
[9788373639744]
18,90zł
Product available

Tomasz Gosztyła
ISBN:
978-83-7363-974-4
Pages: 184
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish

Głównym celem zrealizowanych przeze mnie badań psychologicznych było udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: jakie pośrednie oddziaływania rodziny pochodzenia, rozumianej jako system, występujące w specyficznej konfiguracji, wiążą się z dojrzałą religijnością młodzieży. Pytanie to było wyrazem przeświadczenia, że system rodzinny jako dynamiczna całość współkształtuje dojrzałą religijność młodego człowieka. (z Zakończenia)


SPIS TREŚCI


Wstęp

Rozdział 1. Dojrzała religijność w ujęciu psychologicznym

1.1. Psychologiczne podejście do badań nad religijnością
1.2. Psychologiczne wskaźniki dojrzałej religijności
1.3. Religijność personalna jako religijność dojrzała
1.3.1. Charakterystyka podmiotu religijności personalnej i apersonalnej
1.3.2. Charakterystyka przedmiotu religijności personalnej i apersonalnej
1.3.3. Charakterystyka relacji w religijności personalnej i apersonalnej
1.4. Czynniki rozwoju religijnego


Rozdział 2. Rodzina jako system wychowujący

2.1. Systemowe ujęcie rodziny
2.2. Wybrane rodzinne oddziaływania wychowawcze
2.2.1. Postawy rodzicielskie
2.2.2. Techniki wychowawcze
2.2.3. Powodzenie małżeństwa rodziców
2.2.4. Występujące w rodzinie czynniki warunkujące agresję
2.2.5. Dominujący charakter relacji rodzinnych


Rozdział 3. Środowisko rodzinne a rozwój religijny dzieci i młodzieży

3.1. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie rodziny pochodzenia na rozwój religijny osoby
3.2. Stan badań nad pośrednimi oddziaływaniami rodziny pochodzenia na religijność dzieci i młodzieży


Rozdział 4. Strategia badań własnych

4.1. Problematyka badawcza i hipotezy
4.2. Sposób przeprowadzenia badań
4.3. Osoby badane
4.4. Opis metod
4.4.1. Skala Religijności Personalnej
4.4.2. Kwestionariusz Stosunków między Rodzicami a Dziećmi
4.4.3. Inwentarz Rodzicielskich Technik Wychowawczych
4.4.4. Skala Powodzenia Małżeństwa
4.4.5. Kwestionariusz Sytuacji Rodzinnej
4.4.6. Schematyczny Rysunek Rodziny
4.5. Sposób analizy danych


Rozdział 5. Analiza uzyskanych wyników

5.1. Wyniki w Skali Religijności Personalnej
5.2. Porównanie grup młodzieży o religijności dojrzałej i istotnie niższym poziomie dojrzałości religijnej pod względem wybranych zmiennych rodzinnych
5.3. Poziom dojrzałości religijnej a wybrane zmienne rodzinne
5.4. Predyktory dojrzałej religijności


Rozdział 6. Uwarunkowania dojrzałej religijności w świetle badań własnych

6.1. Podsumowanie wyników
6.2. Dyskusja wyników

Zakończenie
Bibliografia

This product was added to our catalog on Friday 26 February, 2010.
Reviews
Previous product  Product 846 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Podręcznik do nauki języka ukraińskiego
$ Podręcznik do nauki języka ukraińskiego
W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych
W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych
$ Ja - człowiek
$ Ja - człowiek
$ Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli
$ Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli
Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
Osoba a wychowanie
Osoba a wychowanie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce