Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373639348 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
[9788373639348]
52,50zł
20,00zł
You save: 32,50zł
Product unavailable

ed. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-7363-934-8
Pages: 1070
Format: B5 (hard cover)
Year: 2009
Language: Polish

Nie byłoby tej książki, gdyby nie było słowiańskiego Papieża.
Nam, teologom Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, Jan Paweł II kładł na serce, byśmy byli mądrzejsi o historię, która przez kilkadziesiąt strasznych lat usiłowała nas zmiażdżyć. Przykazywał, byśmy uprawiając teologię, nie zapominali o naszych Ojczyznach i o wszystkim, co ich dzieci wycierpiały dla Chrystusa i sumienia. Mamy powracać pamięcią do większych i mniejszych proroków tego regionu Europy, którzy świadczyli o naszym Zbawicielu, dla Niego cierpieli, a nawet oddawali życie, dając nam zobowiązujący przykład. Nasza książka jest wołaniem, by pozostali pośród nas, chociaż odeszli. By żyło pośród nas ich bezcenne, opłacone - jakżeż często - szykanami, wyrokami, tiurmami... wołanie o człowieka i za człowiekiem. Uprawiając teologię, czytamy pilnie Biblię, wsłuchujemy się w jej komentowanie przez wiarę Kościoła starożytności, średniowiecza i młodszych wieków... Jan Paweł II przypomniał nam, byśmy brali pod uwagę także nasze i naszych ojców doświadczenia... One mają mieszkać, żyć i owocować także w uprawianej przez nas teologii.
Dlatego w naszej książce tyle mówimy o bliskich nam a heroicznych świadkach Ewangelii. Nazywamy ich w sposób nieco zaskakujący, większymi i mniejszymi prorokami". Zasłużyli sobie na to. Swoimi decyzjami za Prawdą i Dobrem interpretowali dane im znaki czasu. Niekiedy także słowem odsłaniali Boży zamysł w historycznych wydarzeniach i wskazywali Boży apel o takie a nie inne zaangażowanie.(prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv)SPIS TREŚCI

Meldunek dla Jana Pawła II

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Rodzi się Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej
1. Późno odkryte przesłanki: Kongres Ut non evacuetur crux Christi i Jan Paweł II z Jasnej Góry (11-15 sierpnia 1991)
2. I Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej (30 listopada-1 grudnia 2001)
3. II Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej (6-8 maja 2003)
4. Spotkanie roboczego zespołu przygotowującego III Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej (18-23 października 2004)
5. III Forum - w Odessie i Jałcie (27-30 września 2005)

"Objawić człowieka człowiekowi" - III Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Odessa - Jałta, 27 - 30 września 2005 r.

O tej książce

ALEKSANDER DOBROYER
Odessa
Słowo przywitania Jego Ekscelencji Arcybiskupa Iwana Jurkowicza, Nuncjusza Apostolskiego na Ukrainie do Trzeciego Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej - Odessa, 27 września 2006 r.

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Zamysł III Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej

Odessa, Część I - Człowiek

ANTON ADAM CM
Nowy człowiek - antropologia Soboru Watykańskiego II
 
Ks. ANDRZEJ CZAJA
Człowiek w ramionach Bożego miłosierdzia
1. Metafora "dwóch rąk" Boga
2. "Syn marnotrawny" Boga Ojca
3. Egzystencja w "objęciach" Boga

KONSTANTYN SIGOW
Człowiek w obliczu "rzeczy ostatecznych". Eschatologia Sergeja Awerincewa (1937-2004)
1. Eschatologia i Encyklopedia
2. "Przyszły wiek" - olam haba
3. Uniwersalna oraz indywidualna eschatologia
4. "Prawość międzyludzkich relacji"
5. Bibliografia pism S. Awerincewa tłumaczonych na języki zachodnie

GOTTFRIED PRENNER
Znaczenie wspólnoty Świętych dla nowej Europy
1. Wizja nowej Europy
2. Święci jako nosiciele i filary chrześcijańskiej wspólnoty
3. Wspólnota Świętych (Die Gemeinschaft der Heiligen) danego narodu
4. Wspólnota Świętych jako model ekumenii
5. Wspólnota Świętych jako model dla nowej Europy
6. Paradygmatem nowej Europy jest świętość
7. Pojednanie jako fundament nowej Europy

JANA MORICOVA
Zasadnicze perspektywy świętości (rozumienie rzymskokatolickie)
1. Teocentryczny i osobowy wymiar świętości
2. Społeczny i powszechny wymiar świętości
3. Świętość jako rzeczywistość eschatologiczna
4. Zakończenie

IRINA JAZYKOWA
Święty ikoną Boga tu i teraz

Ks. PIOTR KOŁOMIJCEW
Człowiek przemieniony

KALINA WOJCIECHOWSKA
Człowiek usprawiedliwiony - perspektywa ewangelicka
1. Iustus
2. Peccator
3. Penitens

Ks. JANUSZ BUJAK
Usprawiedliwienie przez wiarę i przebóstwienie w dialogu teologicznym pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim Finlandii i Patriarchatem Moskiewskim
1. Luterańska nauka o usprawiedliwieniu przez wiarę w ocenie teologów katolickich i prawosławnych
2. Przebóstwienie w teologii Kościoła wschodniego
3. Usprawiedliwienie i przebóstwienie w dialogu luterańsko-prawosławnym
4. Zakończenie

Ks. WALERIAN BUGEL
Antropologia (dla i nie tylko) ludzi dobrej woli

Odessa, Część II - Prorocy

ROMAN DZWONKOWSKI SAC
Ocalić pamięć. Stan i perspektywy badań nad świadkami wiary w czasach totalitaryzmu komunistycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Wstęp
1. Ocalić pamięć o świadectwach proroków
2. Stan badań
3. Perspektywy badań
Uwagi końcowe

WŁODZIMIERZ OSADCZY
Kościół wyznawców. Kapłani archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1945-1991. Z dziejów najnowszych archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

OŁEH TURIJ
Krew męczenników niby ziarno nowego życia: wczorajsi męczennicy przemawiają do dzisiejszego chrześcijanina

KAROL KLAUZA
Aktualność i znaczenie starców w monastycyzmie ukraińskim
1. Początki monastycyzmu i starczestwa ukraińskiego
2. Starzec Miron (w świecie Michał Dereniuk, 22 października 1885 - 6 stycznia 1976)
3. Zakończenie

WALDEMAR WITOLD ŻUREK SDB
Ksiądz Tadeusz Hoppe SDB (1913-2003)
1. Dzieciństwo
2. Powołanie kapłańskie
3. Duszpasterstwo na Wileńszczyźnie
4. Do końca życia w dalekiej Odessie
5. Dlaczego do Odessy?
6. Formy pracy duszpasterskiej
7. Wikariusze w parafii odeskiej
8. Ksiądz Jubilat
9. Odzyskanie prokatedry Wniebowzięcia NMP w Odessie
10. Do Domu Ojca

Ks. JÓZEF WÓLCZAŃSKI
Martyrologium duchowieństwa archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945
Wprowadzenie
1. Represje sowieckie
1.1. Ofiary śmiertelne
1.2. Ocaleni
2. Represje niemieckie
2.1. Ofiary śmiertelne
2.1. Ocaleni
3. Represje ukraińskie
3.1. Ofiary śmiertelne
3.2. Ocaleni
4. Represje i przyczyny śmierci inne bądź bliżej niezidentyfikowane
Zakończenie

ARCHIM. SERGIUSZ GAJEK
Martyria i diakonia nadziei. Podwig męczenników i rewaloryzacja kultury
1. Kairos
2. Parakleza Ducha
3. Martyria i diakonia

IGOR BARANÓW
Zycie na progu wieczności


Odessa, Część III - Okrągły stół

Okrągły stół "Ku wyzwoleniu człowieka w Środkowej i Wschodniej Europie". Wystąpienie protojereja mytrofornego Doktora Mychajła Dymyda, przewodniczącego Ukraińskiego Teologicznego Towarzystwa Naukowego

WŁODZIMIERZ OSADCZY
Głos w dyskusji

JANA MORICOVA
Godność człowieka a jego wolność. Doświadczenie Słowacji

Ks. ANDREJ KROT
Do dyskusji po pierwszym dniu
1. Okrągły stół: "Człowiek nadziei"
2. Myśli dotyczące Forum

KAROL KLAUZA
Dwa płuca w kontekście Ukrainy
1. Wierność tradycji rzymskiej
2. Umiłowanie tradycji unickiej
3. Zamiast wniosków

IGOR BARANOW
Koncepcja antropologiczna w rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej

Ks. WALERIAN BUGEL
Wypowiedzi w trakcie dyskusji podczas III FTEŚW Odessa - Jałta 2005

CYRYL WOJCEL
Problem człowieka w sowieckim i rosyjskim kontekście

Jałta

JERZY KŁOCZOWSKI, STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Religijne konsekwencje Jałty

SWITŁANA HURKINA
Władza przeciwko wierze: państwowy plan likwidacji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i mechanizm jego realizacji (na przykładzie Metropolii Halickiej)
1. Tworzenie nowej polityki państwowej w ZSRR wobec religii pod koniec II wojny światowej
2. Stanowisko UCGK w przededniu zakończenia II wojny światowej: poszukiwania porozumienia z władzą sowiecką
3. Państwowa likwidacja UCGK w metropolii halickiej
3.1. "Instrukcja nr 58"
3.2. Kampania antyunicka w mas-mediach oraz areszty hierarchii i duchowieństwa UCGK
4. Założenie i działalność "Grupy inicjatywnej"
4.1. Działalność propagandowo-agitacyjna (przygotowawcza) "Grupy inicjatywnej"
4.2. Etap końcowy działalności Grupy inicjatywnej: Lwowski "sobór" duchowieństwa greckokatolickiego 8-10 marca 1946 r
5. Oficjalne ukonstytuowanie zjednoczenia
6. Wnioski

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Podsumowanie III Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej
1. Fenomen Forum
2. Powiedziano tu między innymi
3. W stronę jutra
4. Komunikat uczestników III Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej, Jałta, 30 września 2005 roku
5. Słowo uczestników III. Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej do papieża Benedykta XVI

"Znaczenie i rola teologii w integracji europejskiej. Współpraca teologów Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku" - Panel Międzynarodowej Konferencji Komisji Historii Po¬równawczej - Commission Internationale d'Histoire Ecclesiastique Comparee (CIHEC), Lublin, 6-8 września 2007 r.

Conference of the Commission International (d'Histoire et d'Etude du Christianisme /CIHEC/) on Religious Space of East-Central Europe - Open to the East and the West, Lublin-Lviv, 6-10 September 2007
W stronę spotkania FTEŚW w ramach CIHEC

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Z doświadczeń Lublina: Narodziny i pierwsze lata działalności Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej

ANTON ADAM CM
Refleksja nad postawionymi pytaniami

JANA MORICOVA
Współpraca teologów słowackich
1. Doświadczenie współpracy między teologami słowackimi
2. Doświadczenie współpracy z teologami z zagranicy

KAROL KLAUZA
Ukraińskie i polskie towarzystwa teologiczne
1. Integracyjne funkcje Ukraińskiego Naukowego Towarzystwa Teologicznego
1.1. Historyczne wypełnienie niszy organizacyjnej w kulturze ukraińskiej
1.2. Kongres Teologów Ukrainy - 2-4 stycznia 2007 r.

2. Polskie towarzystwa teologiczne
3. Sekcje wykładowców teologii i stowarzyszenia środowiskowe

ANNA BODNAR
KUL we Lwowie

ALEKSANDER DOBROYER
Kilka uwag o uprawianiu teologii w kontekście ukraińskim. Rozważania rzymskiego katolika
1. Teologia piękna
2. Jaka nasza tożsamość?
3. Kościół powszechny?
4. Teologia jako odbicie życia Kościoła
5. Kontekst ekumeniczny
6. Jakiej teologii potrzebujemy?

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Powołani do leczenia historycznej pamięci. (Trudne "jak?" historycznych badań ukraińsko-polskich)

ALEKSANDER DUDIK
Sytuacja religijna i współpraca międzywyznaniowa na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku
La situation religieuse et la collaboration interconfessionnelle en Bielorussie ä la charniere des XX et XXI siecles

LEONARD GÓRKA SVD
Znaczenie i rola teologii w procesie integracji europejskiej. Współpraca teologów Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Z doświadczenia Białorusi (Mińsk)
1. Mit jednej Rusi
2. Wzajemne poznawanie

WŁODZIMIERZ MOZOLEWSKI SAC
Głos w dyskusji: z doświadczeń duszpasterskich na Białorusi

ANNA MROCZEK
Z doświadczeń Litwy

JANINA SAMOLEWICZ SJE
Współpraca teologów. Z doświadczeń Litwy, zwłaszcza Wileńszczyzny

WALERIAN SOKOŁOWSKI OFMCONV
Polacy teologowie w Petersburgu

IGOR BARANÓW
Rosyjska Encyklopedia katolicka - przestrzeń duchowej wymiany Wschodu i Zachodu

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Współpraca teologów mojego regionu Europy

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Sprawozdanie z pracy panelu 12. Znaczenie i rola teologii w integracji Europejskiej. Współpraca teologów Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku


"Być człowiekiem - Być prorokiem" IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej Łuck, 9-12 października 2008 r.

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
Ocalać pamięć. Merytoryczne wprowadzenie do IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej

Łuck, Część I - Być człowiekiem

Ks. MIROSŁAW KALINOWSKI
"Być człowiekiem..." Humanistyczny horyzont współpracy uniwersytetów Polski i Ukrainy

PIOTR ŻURKIEWICZ OFMCONV
Być człowiekiem - mówi Sobór Watykański II
1. Od Rerum novarum do Gaudium et spes
2. Jak Sobór mówi o człowieku?
3. Co Sobór mówi o człowieku?
3.1. Człowiek stworzony przez Boga
3.2. Człowiek stworzony jako kobieta + mężczyzna
3.3. Człowiek jeden ciałem i duszą
Zusammenfassung

DARYA CHEGUROVA, KS. ANDRZEJ CZAJA
Tajemnica bytu ludzkiego i nowego człowieczeństwa. Zarys antropologii Benedykta XVI
1. Określenie specyfiki bytu ludzkiego
2. Myśl na temat realizacji ludzkiego bytu
3. Komunia z Chrystusem jako możliwość autentycznego życia
Тайна человеческого бытия и нового человека. Очерк антропологии Бенедикта XVI
Geheimnis des Mensch-Seins und des Neuen Menschen. Ausgewählte Aspekte der Anthropologie von Benedikt XVI

Ks. ANTONI NADBRZEŻNY
Być czy mieć? O sensie ludzkiej egzystencji mówi Gabriel Marcel
1. Co znaczy "mieć"?
2. "Mieć" jako fakt i "mieć" jako postawa
3. Istnieć, być, bardziej być
4. Imiona sensu i życia
5. Sens życia w perspektywie indywidualnej i powszechnej
6. Sens życia jako wypełnienie indywidualnych możliwości człowieka
7. Sens życia jako rozwijanie człowieczeństwa
8. Sens życia jako osiągnięcie zbawienia
9. Czy sens życia/istnienia odkrywamy, konstytuujemy czy postulujemy?
10. Co jest drogą do sensownego życia? Być czy mieć?
11. Zamiast epilogu
Быть или иметь? О смысле человеческого существования говорит габриэль марсель

ANTON ADAM CM
Być człowiekem - mówi Sługa Boży ks. prof. Wincenty Granat
Резумэ (итоги)

MONIKA WALUŚ
Być człowiekiem - być otwartym na Ducha - być prorokiem w kontekście teologii reformatorów
1. Peccatum omne. Grzech jako podstawowe doświadczenie
2. Pojęcie grzechu pierworodnego
3. Grzech aktualny a grzech pierworodny
Mensch sein - offen fuer den Heiligen Geist - sein Propheten (Zusammenfassung)

ALEKSANDER ULAS OFMCONV
Godność człowieka w nauczaniu ks. Aleksandra Mienia

TATIANA JURCZENKO
Być człowiekiem w łagrach i na zesłaniu

JANA MORICOVA
Być człowiekiem - mówi prawo międzynarodowe
1. Godność osoby ludzkiej - oś aksjologiczna prawa międzynarodowego
2. Przymioty praw człowieka
3. Prawo każdego człowieka do życia

NADIA I WIACZESŁAW KRYSZTALE
Być człowiekiem wartości. Pamięć - tożsamość- wychowanie
Essere Puomo dei valori. Memoria - identitä - educatione (Riassunto)

YURIJ HOFMAN
Prawo do życia i prawo do śmierci - gwarancja czy wybór

JEWHEN SHYMONOVYCH
Między wiarą a wątpieniem. Człowiek potrzebuje Boga Żywego

 Łuck, Część II - Być prorokiem

Ks. TADEUSZ KRAHEL
Prorocy miłości w morzu nienawiści. Ratowanie Żydów przez duchowieństwo Wilna i okolic w czasie okupacji niemieckiej (1941-1944)

SŁAWOMIR PAWŁOWSKI SAC
Ksiądz Michał Sopoćko - prorok Miłosierdzia Bożego
1. Prorockie wsłuchiwanie się w głos penitentki (posługa kierownika duchowego)
2. Prorockie wsłuchiwanie się w głos Pisma i Tradycji (posługa teologa)
3. Prorockie wsłuchiwanie się w głos ludzi i czasów (posługa duszpasterza)
4. Prorocka odpowiedź Kościoła, który wsłuchał się w tak liczne głosy
5. Prorockie wyzwanie dla teologów i pasterzy
Father Michał Sopoćko - prophet of the Divine Mercy (the summary)

ALEKSANDER DUDIK
Biskup Bolesław Sloskans (1893-1981) - prorok przetrwania, wyznawca wiary

ROMAN DZWONKOWSKI SAC
Prorocy przetrwania - kapłani męczennicy na Białorusi (1918-1937)
1. Demoniczna agresja komunizmu
2. Nie męczennicy, lecz ofiary kontrrewolucji
3. Eliminacja księży katolickich na Białorusi w latach 1918-1937: aresztowania, łagry, rozstrzelania
4. Zakończenie
5. Wykaz skrótów
6. Aneks - List księży katolickich z Białorusi do kard. abpa Aleksandra Kakowskiego i abpa Edwarda Roppa, na temat położenia Kościoła i wiernych w ZSRS (1930)
I profeti delia perseveranza - sacerdoti martiri in Bielorussia (1918-1937) (riassunto)

JÓZEF MAKARCZYK OFMCONV
Być prorokiem - o. Melchior Fordon z Grodna
1. Dzieciństwo i młodość
2. Kapłan diecezjalny
3. Franciszkanin
4. Św. Maksymilian Kolbe o ojcu Fordonie
5. Świadectwo
6. Prorok
7. Zakończenie
8. Załącznik nr 1
9. Załącznik nr 2

ANNA MROCZEK
Być człowiekiem, być prorokiem. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów na Białorusi

WALDEMAR WITOLD ŻUREK SDB
Być prorokiem swojej epoki - salezjanie na Białorusi. Męczennicy i wyznawcy
1. Geneza salezjanów na ziemiach dzisiejszej Białorusi
2. Sowiecka i hitlerowska okupacja
3. Powojenna rzeczywistość kościelna w Białoruskiej SRR

MACIEJ MRÓZ
Zygmunt Łoziński, apostoł Białorusi i orędownik polsko-białoruskiego pojednania

WALDEMAR PIASECKI
Jan Rutkowski - administrator diecezji łuckiej w latach 1945-1954

A. D. LEBIEDIEW
Polityka władz radzieckich wobec wiernych Kościoła katolickiego w BSRR (lata 1920-1930)
Summary

WITALIJ ROSOWSKI
Wierni świeccy Kościoła rzymskokatolickiego na Podolu w czasach stalinowskich (lata 30-te XX wieku)
Миряне-католики на Подолии в период сталинских репрессий (30-е гг. XX века) (резюме)

IHOR SZABAN
Metropolita Andrzej Szeptycki -prorokiem współczesności

Ks. WITOLD JÓZEF KOWALÓW
Być prorokiem. Ks. Władysław Bukowiński, proboszcz w Łucku
1. Praca ks. Władysława Bukowińskiego w Łucku (1936-1945)
2. «Coś całkiem nowego»
3. Prorok naszych czasów
4. Miłość opuszczonych
5. Bądźcie prorokami nadziei

MAREK MIŁAWICKI OP
Być prorokiem - dominikanie czortkowscy
1. Curriculum vitae dominikańskich męczenników
1.1. Reginald (Marcin) Czerwonka OP
1.2. Hieronim (Franciszek) Longawa
1.3. Justyn (Jan) Spyrłak
1.4. Andrzej (Stanisław) Bojakowski
1.5. Jacek (Stanisław) Misiuta
1.6. Metody (Karol) Iwaniszczów
1.7. Anatol Maria (Adam) Znamirowski
1.8. Józef Wincentowicz, tercjarz dominikański
2. Sytuacja dominikanów czortkowskich w okresie pierwszej okupacji sowieckiej
3. Noc z Ina 2 lipca 1941 roku
4. Być prorokiem

ANDRZEJ MORKA OP
Być prorokiem. Wiara w sytuacji granicznej na przykładzie literatury lagrowej
1. Łagieryzacja ludzkiego podmiotu
2. Odrzucenie i utrata wiary
3. Oczyszczenie wiary
4. Ocalenie wiary
5. Pytania bez odpowiedzi
Summary

RYSZARD SKRZYNIARZ
Świadkowie wiary. Kapłani męczennicy diecezji kieleckiej z okresu drugiej wojny światowej
Witnesses of Faith. Priests Martyrs from the Kielce Diocese in the Period of the Second World War

Łuck, Część III - Dopowiedzenia

Ks. BRONISŁAW CZAPLICKI
Poglądy ks. prałata Konstantego Budkiewicza (1867-1923) i egzarchy Leonida Fiodorowa (1879-1935) na temat misji katolickiej w Rosji Sowieckiej

WIKTOR P. PICZUKOW
Luteranie i "sekciarze": wiejscy Niemcy białoruskiego Wschodniego Polesia w latach 1920-1930

HALYNA KRYSHTAL
Być człowiekiem. Być odpowiedzialnym za szerzenie "kultury życia" (w świetle "Evangelium vitae")
1. Wieczny problem wyboru między dobrem i złem
2. Encyklika "Evangelium vitae" i jej zadania
3. "Kultura śmierci" - co to znaczy?
4. Szerzenie się "kultury śmierci" w XX wieku i jej przejawy
5. Przyczyny "kultury śmierci"
6. Znaki nadziei i wezwanie do szerzenia "kultury życia"
7. Być człowiekiem o mentalności "za życiem"
Essere Puomo. Essere responsabile di diffondere la "cultura delia vita" (alia luce delPenciclica "Evangelium vitae"). [Riassunto]

RYSZARD KRUPA SCJ
Fundacja Jana Pawła II
1. Historia Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie
2. Dodatkowe informacje

Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Thursday 04 March, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 92 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 1: Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 1: Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań
Wychowanie do prawdy. Rozważania wokół myśli Wojciecha Chudego
Wychowanie do prawdy. Rozważania wokół myśli Wojciecha Chudego
$ Człowiek w kulturze 19/2007. W obronie realizmu
$ Człowiek w kulturze 19/2007. W obronie realizmu
Liberalizm - jego dylematy i zagrożenia
Liberalizm - jego dylematy i zagrożenia
$ Myśl słowiańska Jana Pawła II
$ Myśl słowiańska Jana Pawła II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce