Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373638631 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
[9788373638631]
63,00zł
Product unavailable

Jerzy Kłoczowski
ISBN:
978-83-7363-863-1
Pages: 512
Year: 2010
Language: Polish

Dzieje ruchu ujęte są w trzech zasadniczych częściach. Część I mówi o tworzeniu podstaw życia zakonnego w Polsce oraz przedstawia długi proces tworzenia pierwszych sieci klasztorów w ciągu X-XII stulecia. Część II omawia przełom, polegający na umocnieniu i stabilizacji rozbudowanej wielokrotnie w stosunku do poprzedniego obrazu sieci klasztorów w ciągu XIII wieku. Kolejne rozdziały przedstawiają duży i bardzo ważny sukces zakonów żebrzących, mendykantów, zwłaszcza dominikanów i franciszkanów regularnego z jego różnymi wspólnotami. W pełni też pojawia się w Polsce i umacnia kobiecy ruch zakonny, przede wszystkim na obszarach zachodnich. W części III przedstawione są główne linie przemian w sieci klasztorów i  ich życia w ciągu XIV-XV wieku, wydobywając zwłaszcza dynamizm mendykantów, utrzymujących i umacniających jeszcze pozycję w całym ruchu zakonnym zdobytą w XIII stuleciu. Ukazana zostaje fundamentalna rola w szeroko pojętej edukacji społecznej i religijno-kulturalnej, jaką realizował ruch zakonny w szerszych ramach Kościoła późnego średniowiecza.


SPIS TREŚCI

Przedmowa 
Wstęp 

Część I
Tworzenie podstaw życia zakonnego na ziemiach polskich: stulecia X-XII
 
1. Wprowadzenie 
2. W pierwszej monarchii piastowskiej 
a. Trudne początki  
b. Pierwsze regularne klasztory 
c. Wielcy mnisi pierwszych generacji 
d. Decydujący przełom: Rycheza i Kazimierz Odnowiciel 
3. Benedyktyni 
a. Status questionis dzisiaj 
b. Tyniec  
c. Mogilno i Lubiń 
d. Fundacje XII wieku 
4. Kanonicy regularni 
a. Pierwsze wielkie fundacje XII wieku 
b. Kanonicy regularni, fundacje „przednorbertańskie”i norbertańskie 
5. Pierwszy zakon na ziemiach polskich – Cystersi 
a. Wielki zakon europejski z XII stulecia 
b. Pierwsze fundacje polskie w połowie XII wieku 
c. Drugi etap fundacji: ku końcowi XII stulecia 
6. Pierwsza fala zakonów rycerskich: joannici  
7. Bilans X-XII stulecia (do ok. 1190 roku): formuje się pierwsza w Polsce sieć klasztorów 

Część II
Przełom wieku XIII. Ruch zakonny ugruntowuje się trwale na ziemiach polskich
 
1. Długi wiek XIII 
2. Mendykanci 
3. Zakon Kaznodziejski – dominikanie. Początki prowincji polskiej 
4. Polska prowincja dominikańska w XIII stuleciu 
5. Początki franciszkanów na ziemiach polskich 
6. Prowincja czesko-polska Braci Mniejszych w XIII wieku 
a. Rozłamy w prowincji czesko-polskiej w latach 1262-1292 
7. Rola mendykantów w przełomie religijnym XIII stulecia. Spojrzenie na ca-łość ruchu mendykanckiego 
8. Augustianie Eremici 
9. Mnisi w XIII wieku. Sukces cystersów 
a. Trwanie benedyktynów 
b. Cystersi w XIII wieku. Sieć opactw 
c. Nowe fundacje Małopolski i Śląska 
d. Nowe fundacje w Wielkopolsce i na Pomorzu 
e. Fundatorzy. Wielka własność 
f. Budowa kompleksu budynków: kościół i klasztor  
g. Wspólnota mnisza 
h. Problem funkcji misyjnych cystersów i dominikanów w Polsce 
10. Umocniona pozycja kanonikatu regularnego 
a. "Stare" fundacje w nowym stuleciu 
b. Kanonickie kongregacje szpitalnicze 
c. Samotne domy niektórych zakonów kanonickich 
d. Kanonikat regularny w XIII wieku. Premonstratensi cyrkarii polskiej 
11. Zakony rycerskie 
a. Joannici i templariusze 
b. Zakon krzyżacki i jego sukces nad Bałtykiem w XIII wieku 
c. Zakon rycerski w państwie zakonnym. Krzyżacy w Prusach XIII-XIV stule-cia 
12. Kobiety w chrześcijańskim ruchu zakonnym 
a. Żeński ruch zakonny 
b. Panie Piastowskie 
c. Panny Norbertanki. Domy cyrkarii polskiej 
d. Mniszki reguły świętego Benedykta 
e. Siostry przy zakonach mendykanckich 
f. Spojrzenie generalne na zakonny ruch kobiecy  w Polsce XIII wieku 
13. Próba bilansu XIII wieku 

Część III
Ruch zakonny w Polsce XIV-XV stulecia
 
1. Wprowadzenie 
2. Mnisi 
3. Kanonikat regularny 
4. Zakony rycerskie 
5. Klasztory żeńskie 
6. Mendykanci w XIV-XV wieku 
7. Prowincja polska dominikanów w XIV-XV wieku 
8. Prowincja polsko-czeska Braci Mniejszych (XIV-XV wiek) 
9. Polska prowincja franciszkanów-obserwantów zwanych bernardynami w XV wieku 
a. Ruch obserwancki 
b. Powstanie prowincji i jej klasztorów 
c. Wspólnoty bernardyńskie – ludzie 
d. Kapłani – klerycy – laicy. Elity konwentualne 
e. Wzorzec idealny – świętość 
10. Augustianie – Eremici i Karmelici 
11. Geografia zakonna w początkach XVI stulecia. Miasta jako podstawa ru-chu zakonnego 
12. Życie wspólnot 

Część IV
Wspólnoty zakonne w społeczeństwie i Kościele.

U podstaw kultury polskiej 
1. Szkoły zakonne między kulturą monastyczną i scholastyczną 
a. Dominikański program studiów i ich uniwersytecki charakter 
b. Studia w prowincji polskiej w XIII wieku. Trudne początki 
c. Stabilizacja systemu szkolnego w prowincji polskiej XIV wieku. Studia ge-neralne w zakonie 
d. Ważne zmiany w drugiej połowie XIV wieku. Studium generalne dominika-nów w Krakowie 
e. W wieku XV w prowincji polskiej – pełny system szkolny w rozwoju 
f. Studia zakonów mendykanckich (poza dominikanami) 
g. Mnisi i kanonicy 
2. Kultura umysłowa wspólnot zakonnych 
3. Klasztor w społeczeństwie 
a. Relacje sąsiedzkie 
b. Okręgi kwestarskie mendykantów i swoistość sąsiedzkich więzów w ich ramach 
c. Kościół i klasztor – miejsca święte ściągające ludzi i otaczające je kręgi wiernych 
4. Wspólnoty zakonne w wielkim programie edukacyjnym Kościoła (XIII-XV stulecia) 
a. Parafie zakonne 
b. Wspólnoty mendykanckie i ich misja 
c. Kaznodziejstwo mendykantów 
d. Spowiedź 
5. Humanizm chrześcijański – zakony a jego recepcja w polskim chrześcijań-stwie i kulturze 
a. Podstawy humanizmu chrześcijańskiego 
b. Recepcja treści chrześcijańskich 

Konkluzje generalne  

Bibliografia  
Źródła 
Opracowania 

Wykaz skrótów 
Indeks osób 
Indeks geograficzny 
Summary 
Spis map  
Spis tabel 
Spis fotografii 

This product was added to our catalog on Tuesday 23 March, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 839 of 1042 in category Out of print  Next product
Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
$ Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej
$ Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej
24,00zł
Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
64,05zł
Parafie w średniowiecznej Polsce
Parafie w średniowiecznej Polsce
55,65zł

Customers who bought this product also purchased
$ Bogu i Ojczyźnie. KUL w wypowiedziach Prymasów Polski
$ Bogu i Ojczyźnie. KUL w wypowiedziach Prymasów Polski
Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu
Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 5
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 5
Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501-1506
Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501-1506
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei
Instaurare omnia in Christo
Instaurare omnia in Christo
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce