Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373639768 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi
[9788373639768]
36,75zł
Product available

ed. Dagmara Nowacka, Maria Borciuch, Albert Nowacki, Mateusz Jastrzębski
ISBN:
978-83-7363-976-8
Pages: 344
Format: B5 (hard cover)
Year: 2010
Languages: Polish, Ukrainian


Spis treści

Słowo wstępne

HUBERT ŁASZKIEWICZ
Profesorowi Michałowi Łesiowowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

WITOLD KOŁBUK
"Zawdzięczamy Mu więcej niż bardzo wiele " W 80. rocznicę urodzin Profesora Michała Łesiowa
Profesor Michał Lesiów - uczony i organizator nauki
Michała Łesiow a gawęda o życiu. Wywiad z prof dr hab. Michałem Łesiowem
W kręgu zainteresowań badawczych prof. Michała Łesiowa

DAGMARA NOWACKA
Religia i motywy religijne w publikacjach Profesora Michała Łesiowa

TADEUSZ KARABOWICZ
Twórczość poety ludowego Stefana Sidoruka w świetle badań naukowych Michała Łesiowa


Ze studiów językoznawczych

ZENON LESZCZYŃSKI
Buczacz - wyraz tabu?

ДМИТРО БУЧКО
Номінаційний аспект дослідження ойконімії окремого регіону Тернопільщини

WŁADYSŁAW MAKARSKI
Ukraiński zajvoronok і jego warianty

FELIKS CZYŻEWSKI
Wsprawie mikrotoponimu Hafy

CZESŁAW KOSYL
Glosy do topommów Kocianów i Serniki

ЛЮБОВ ФРОЛЯК
Мова особистості у системі діалектів різного типу

ГРИГОРІЙ АРКУШИН
Жителі Підляшшя про свою мову

ОЛЕГ ТИЩЕНКО
Елементи вербальної та етимологічної магії: лінгвокультурологічний підхід (на матеріалі текстів українських, польських, російських та білоруських прикмет, повір'їв, замовлянь)

MARIA BORCIUCH
Fleksja rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach ukraińskich okolic Hrebennego

MATEUSZ JASTRZĘBSKI
O właściwościach leksykalno-semantycznych czasowników zwrotnych we współczesnym języku ukraińskim i polskim

MARIA MOCARZ
Z badań nad kategorią inności w tekstach przewodników turystycznych i ich przekładach

JAN SIENKIEWICZ
Jeszcze o formie 3. osoby imperativu w dziejach języka rosyjskiego


W kręgu religii i kultury

Вітольд Колбук
Життя і діяльність Архієпископа Йосафата Кунцееича на тлі його епохи

ARCHIM. SERGIUSZ (JAN GAJEK)
Egzarcha Antoni Niemancewicz S.J. i jego posługiwanie na rzecz jedności

KS. STEFAN BATRUCH
Wyposażenie i wystrój lubelskiej cerkwi greckokatolickiej


Ze studiów literaturoznawczych

СТЕФАН КОЗАК
Від біблійної стилістики до історіософської концептуальності. Ще раз про "Книги буття" Миколи Костомарова

ANNA WOŹNIAK
pisarz Gułagu". Casus Andrieja Sieniawskiego

MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
"Huculskie" wiersze Stefana Andrzeja Borsukiewicza

СТЕФАНІЯ АНДРУСІВ
Просторова чутливість сучасної європейської культури

ВАСИЛЬ ІВАШКІВ
Пантелеймон Куліш 1840-х років: початки публіцистики та літературної критики

ЛЮБОМИР ПУШАК
Становлення наукового світогляду Михайла Грушевського

ALBERT NOWACKI
Literatura ukraińska w poszukiwaniu wartości europejskich. Koncepcje Mykofy Chwylowego i Mykofy Zerowa

ЛЮДМИЛА СІРИК
Полонофільство Максима Рильського

ІГОР НАБИТОВИЧ
Трансформація Езекіїлевоїметафори сухих кісток (розділ XXXVII) в українській модерністичній літературі

JERZY TRACZUK
Natalia Arsieńniewa - poetka zachodniobiałoruska nurtu estetyzującego

This product was added to our catalog on Tuesday 23 March, 2010.
Reviews
Previous product  Product 852 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ "Nieobałamucona" wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu
$ "Nieobałamucona" wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu
Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński
Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński
Reszef - Bóg starożytnego orientu
Reszef - Bóg starożytnego orientu
$ Ułuda i cud. W świecie sztuki Andrieja Siniawskiego - Abrama Terca
$ Ułuda i cud. W świecie sztuki Andrieja Siniawskiego - Abrama Terca
$ Bolesław Prus: pisarz nowoczesny
$ Bolesław Prus: pisarz nowoczesny
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce