Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377020043 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40
[9788377020043]
31,50zł
15,00zł
You save: 16,50zł
Product available

Studia Biblica Lublinensia V

ks. Robert Głuchowski
ISBN:
978-83-7702-004-3
Pages: 336
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish

W tej perykopie zabiegają się wszystkie główne tematy wyznaczające teologię księgi zogniskowane wokół kwestii uniwersalizmu: przejście judaizm-chrześcijaństwo, kwestia tożsamości Jezusa Mesjasza poświadczona przez Pisma oraz znaczenie Pism w świetle Jego Osoby, Boże kierownictwo procesem ewangelizacji, które wyraża się w działaniu Ducha Świętego. Tekst ten wyraźnie skupia najważniejsze tematy wyznaczające teologię Dz 8,25-40.
Najlepszym podsumowaniem wniosków wypływających z naszego studium jest wyrażenie użyte przez nas w tytule rozprawy, które narrację o nawróceniu dworzanina etiopskiej królowej określa Łukaszowym typem ewangelizacji bez granic. Budując analogię do klasycznej biblijnej typologii, możemy powiedzieć, że etiopski dworzanin jest typem wszystkich przyjmujących wiarę w Jezusa, a którzy w różnych wymiarach są odrzuceni, znajdują się "na marginesie". Jego "antytypem" są nie tylko postaci ukazane w księdze Dz, ale wszyscy, którzy pomimo jakichkolwiek ograniczeń stają się po dzień dzisiejszy członkami wspólnoty Kościoła przez wiarę i chrzest. (z Zakończenia)SPIS TREŚCI

WSTĘP

Część pierwsza
POZYCJA SPOŁECZNA DWORZANINA

ROZDZIAŁ I. KONTEKST SPOŁECZNY
1. ETIOPCZYK
1.1. Królestwo Etiopii w historii
1.2. Etiopia - biblijne Kusz
1.3. Ciemnoskórzy mieszkańcy Etiopii
2. EUNUCH
2.1. Status eunuchów w starożytności
2.2. Eunuchowie wobec judaizmu
3. DWORZANIN
3.1. Zarządca skarbca
3.2. Kandake - królowa Etiopczyków
4. "BOJĄCY SIĘ BOGA"
4.1. "Bojący się Boga" w czasach Nowego Testamentu
4.2. Dyskusja na temat "bojących się Boga" we współczesnej nauce
4.3. "Bojący się Boga" w starożytnej literaturze
4.4. Miejsce i znaczenie "bojących się Boga" w Łk-Dz
4.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II. KONTEKST GEOGRAFICZNY
1. ETIOPIA NA STAROŻYTNEJ MAPIE ŚWIATA
1.1. Obraz świata starożytnych Greków
1.1.1. Okres klasyczny
1.1.2. Okres hellenistyczny
1.2. Obraz świata starożytnych Rzymian
2. GEOGRAFICZNE ODNIESIENIA DO ETIOPII W STAROŻYTNEJ LITERATURZE
3. ETIOPIA W STAROTESTAMENTALNYM OBRAZIE ŚWIATA
3.1. Biblijna kosmologia
3.2. Tablica Narodów fundamentem biblijnej geografii
3.2.1. Tablica Narodów w Starym Testamencie
3.2.2. Tradycja Tablicy Narodów w Księdze Jubileuszów
3.2.3. Tablica Narodów w Dawnych Dziejach Izraela (1.122-147)
4. MIEJSCE ETIOPII W ŁUKASZOWYM IMAGO MUNDI
4.1. "[...] z każdego narodu pod niebem" (Dz 2,1-13)
4.2. "[...] w Jerozolimie [...], i aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8)
4. GŁOSZENIE EWANGELII "PO KRAŃCE ZIEMI" w Dz 8, 25-40
5. Podsumowanie


Część druga
POZYCJA RELIGIJNA DWORZANINA

ROZDZIAŁ III. PRZEKROCZENIE GRANICY WSPÓLNOTY
1. JUDAIZM OKRESU DRUGIEJ ŚWIĄTYNI A POGANIE
1.1. Tendencje ekskluzywistyczne
1.2. Tendencje uniwersalistyczne
2. ETIOPCZYK JAKO PIELGRZYM
2.1. Ruch pielgrzymkowy w okresie Drugiej Świątyni
2.2. Podróż Etiopczyka i pobyt w Jerozolimie
2.3. Pielgrzymka na Paschę?
3. ETIOPCZYK w ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ
3.1. Poganie wobec świątynnych barier
3.1.1. Budowa świątynnych dziedzińców
3.1.2. Dziedzińce świątyni jako strefy świętości
3.1.3. Zagrożenie profanacją podstawą świątynnych barier
3.2. Udział pogan w kulcie świątynnym
3.2.1. Ofiary składane za i w imieniu pogan
3.2.2. Poganin w świątyni w czasie Święta Paschy
3.3. Etiopczyk na Dziedzińcu Pogan: wierzący w Jahwe poza wspólnotą Izraela
4. "OTO WODA, CÓŻ PRZESZKADZA, ABYM ZOSTAŁ OCHRZCZONY?" (Dz8,36)
4.1. Wejście Etiopczyka do wspólnoty Kościoła przez chrzest
4.2. Wiara w Jezusa jedynym warunkiem przyjęcia chrztu Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. PRZEKROCZENIE GRANICY ROZUMIENIA PISM
1. PROROCTWO IZAJASZA W CENTRUM NARRACJI O NAWRÓCENIU ETIOPCZYKA
2. Iz 53, 7-8 w KONTEKŚCIE STAREGO TESTAMENTU
2.1. Iz 53, 7-8 jako część czwartej Pieśni o Słudze Pańskim
2.2. Problem tożsamości Sługi Pańskiego
3. Iz 53, 7-8 w KONTEKŚCIE NOWEGO TESTAMENTU
3.1. Iz 53, 7-8 w wersji LXX
3.2. Proroctwo Izajasza w narracji Dz 8, 25-40
3.2.1. "Jak baranek na rzeź prowadzony..."
3.2.2. "W jego poniżeniu..."
3.2.3. "Potomstwo jego któż opisze?"
3.2.4. "Bo Jego życie zostanie zabrane z ziemi"
3.3. Chrystologiczna interpretacja Dz 8, 32-33
3.3.1. Proroctwo Izajasza obrazem męki i śmierci Jezusa
3.3.2. Jezus jako "baranek na rzeź prowadzony"
4. "CZY ROZUMIESZ, co CZYTASZ?" (Dz 8, 30)
4.1. Pisma jako proroctwa o Mesjaszu w Dz
4.2. Jezus Mesjaszem zapowiadanym przez Pisma Podsumowanie

ROZDZIAŁ V. FUNKCJA DZ 8, 25-40 w KOMPOZYCJI I TEOLOGII KSIĘGI
1. FUNKCJA Dz 8, 25-40 w KOMPOZYCJI KSIĘGI
1.1. Zarys kompozycji Dz
1.2. Dz 8, 25-40WsekcjiDz8, 4 - 11,18
1.2.1. Dz 8, 25-40 antycypacją misji do pogan
1.2.2. Nawrócenie dworzanina typem misji bez granic
2. DZ 8, 25-40 W TEOLOGII DZ
Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
CONVERSION OF THE COURT OFFICIAL OF THE QUEEN OF THE ETHIOPIANS AS A TYPE OF EVANGELIZATION WITHOUT BOUNDARIES. SUMMARY
SKOROWIDZ AUTORÓW
SKOROWIDZ TEKSTÓW BIBLIJNYCH I POZABIBLIJNYCH

This product was added to our catalog on Monday 26 April, 2010.
Reviews
Previous product  Product 96 of 390 in category Theology  Next product
Studia Biblica Lublinensia - Pozostałe książki z serii:
$ Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia
$ Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia
10,00zł
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
15,00zł
$ Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
$ Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
8,00zł
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
11,00zł
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
15,00zł
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
27,30zł

Customers who bought this product also purchased
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectwa tekstów o nich samych
Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectwa tekstów o nich samych
Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości
Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości
Antropologia komunijna
Antropologia komunijna
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce