Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 1420 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.76
Vox Patrum. T.76
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Śladami unii brzeskiej
[1420]
42,00zł
Product unavailable

Acta Collegii Suprasliensis. T. X

ed. Radosław Dobrowolski, Mariusz Zemło
ISBN:
978-83-7702-003-6
Pages: 632
Format: A5
Year: 2010
Language: Polish


Spis treści

Słowo wstępne (O. Ihor Harasym) 


WOKÓŁ DOKTRYNY

Ks. RADOSŁAW KIMSZA, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu fundamentem teologii Kościoła greckokatolickiego 
JOANNA KAMIŃSKA, Z dziejów polemik katolicko-prawosławnych przed zawarciem unii brzeskiej    
BEATA LORENS, Prawosławie i unia w eparchii przemyskiej na forum sejmiku wiszeńskiego w XVII wieku    
MARGARITA A. KORZO, Unia brzeska a literatura katechetyczna: kilka uwag w sprawie teologii unickiej od XVII do połowy XVIII wieku 
MARIA PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Unia brzeska w drukach bazylianów XVII-XVIII wieku 
URSZULA CIERNIAK, List do chrześcijan Wschodu (Litterae ad Orientales) Piusa IX, Odpowiedź wschodnich patriarchów i problemy rosyjskiej recepcji unii prawosławia z Rzymem w XIX wieku 
SERGEJUS TEMĆINAS, Język ruski (mowa prosta) w cerkiewnych księgach prawosławnych i unitów    


HISTORIA

GRZEGORZ RYŻEWSKI, Fundacje cerkiewne Chreptowiczów 
Ks. STANISŁAW NABYWANIEC, Bazylianie w archidiecezji kijowskiej i ich działalność u schyłku I Rzeczypospolitej    
PRZEMYSŁAW CZYŻEWSKI, Kościół unicki w powiecie grodzieńskim w końcu XVIII w. w świetle źródeł skarbowych   
PRZEMYSŁAW BOROWIK, Unici w Grodnie w drugiej połowie XVIII wieku 
WALDEMAR FRANCISZEK WILCZEWSKI, Problematyka unicka w aktach wizytacji rzymskokatolickich parafii dekanatu połockiego z roku 1782    
DOROTA WEREDA, Rozwój kultu Jozafata Kuncewicza w XVIII wieku
MARIA CUBRZYNSKA-LEONARCZYK, Warszawskie powiązania supraskiej drukarni oo. bazylianów   
RADOSŁAW DOBROWOLSKI, Bazyliańska Szkoła Powiatowa w Brześciu Litewskim (XVIII-XIX wiek) 
ANNA MIODUSZEWSKA, Obecność unitów w księgach metrykalnych parafii rzymskokatolickiej w Choroszczy na przełomie XVIII i XIX wieku 
BOGDAN PIETNOCZKO OSBM, Bazylianie polscy. Ostatnie lata w Królestwie 
PAWEŁ SYGOWSKI, Prawosławie rosyjskie wobec kościoła w Teolinie po likwidacji unii (1875-1878) 
ANDREI KROT, Ojciec Bolesław Poczopko i odrodzenie unii na Polesiu w latach 20.-30. XX stulecia 
Ks. ADAM SZOT, Rewindykacja dóbr pounickich w województwie białostockim w okresie międzywojennym    
KRZYSZTOF SYCHOWICZ, Ks. Mirosław Ripecki - kolejny niepokorny wobec systemu komunistycznego. Głos w dyskusji 


SZTUKA

Ks. MICHAŁ JANOCHA, Niektóre aspekty ikonografii unickiej na terenie Rzeczpospolitej 
OKSANA REMJENIAKA, Wpływy unijne w malarstwie ikonowym Wołynia w XVII-XVIII wieku 
JOANNA TOMALSKA, Unickie ikony na Podlasiu w XVII-XVIII wieku 
ANETA KUŁAK, Ołtarz czy ikonostas? O wyposażeniu podlaskich cerkwi na początku XVIII wieku 
WOJCIECH ZALESKI, Losy unickiego ikonostasu z bazyliki p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu 
MAGDALENA DOBROWOLSKA, Materiały do historii kultury muzycznej klasztoru Bazylianów w Supraślu    


***

MARIUSZ ZEMŁO, Wiedza młodzieży akademickiej dotycząca unii brzeskiej 

This product was added to our catalog on Wednesday 12 May, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 849 of 1042 in category Out of print  Next product
Acta Collegii Suprasliensis - Pozostałe książki z serii
Dziedzictwo unii brzeskiej
Dziedzictwo unii brzeskiej
32,00zł
Małe miasta. Społeczność
Małe miasta. Społeczność
37,80zł
$ Małe Miasta. Gospodarka
$ Małe Miasta. Gospodarka
8,00zł
$ Małe Miasta. Religie
$ Małe Miasta. Religie
4,00zł

Customers who bought this product also purchased
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
$ Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej
$ Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej
$ Media w wychowaniu chrześcijańskim
$ Media w wychowaniu chrześcijańskim
Monograph: Aphids and other Hemipterous Insects, 15
Monograph: Aphids and other Hemipterous Insects, 15
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
$ Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku
$ Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce