Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP40 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Koło Polonistów SKUL. Szkice. Wspomnienia. Materiały
Koło Polonistów SKUL. Szkice. Wspomnienia. Materiały
30,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 4(40)/2009
[SP40]
23,10zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 260
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

JERZY ADAMCZYK, Świeccy misjonarze - pojęcie, kwalifikacje i formacja
Lay missionaries - the concept, skills and formation (summary)
Миссионеры-миряне - понятие, квалификации, формация (резюме)

PAWEŁ GARBACZ, Metody sztucznej inteligencji w reprezentacji wiedzy prawniczej
Methods of artificial intelligence in legal knowledge representation (summary)
Методы искусственного интеллекта в репрезентации юридических знаний (резюме)

MARTA GRESZATA-TELUSIEWICZ, Zasada niepodważalności dekretów i wyroków przedstanowczych w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
Indisputability of decrees and interlocutory sentences in the canonical process to declare the nullity of marriage (summary)
Принцип неопровержимости декретов и промежуточных судебных решений в каноническом процессе о недействительность брака (резюме)

MACIEJ JABŁOŃSKI, Pierwotne i wtórne regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące obszarów wiejskich
Primary and secondary EU regulations concerning rural areas (summary)
Первичные и вторичные юридические регуляции Европейского Союза, касающиеся сельских территорий (резюме)

GRZEGORZ JĘDREJEK, Skład sądu w sprawie o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej (art. 509 kpc)
The composition of the court in a case to amend a decision on parental authority contained in the divorce decree (Article 509 of the Code of Civil Procedure) (summary)
Состав суда в деле о внесении изменений в постановление бракоразводного решения о родительской власти (ст. 509 гражданского процессуального кодекса) (резюме)

LECH MAŻEWSKI, Budowa państwa prawa w schyłkowym okresie PRL
Building the rule of law in the end-stage People's Republic of Poland (summary)
Строение правового государства в последние года ПНР (резюме)

JOANNA MISZTAL-KONECKA, Zasady preferencyjnego nabywania tzw. mieszkań zakładowych
The rules for preferential acquisition of the so-called company-owned apartments (summary)
Принцип преференциального приобретения жилья, полученного по месту работы (резюме)

BARTOSZ RAKOCZY, Umowa przekazania w prawie polskim
Transfer agreement in Polish law (summary)
Договор о передаче в польском праве (резюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod Redakcją Antoniego Dębińskiego, Wojciecha Sz. Staszewskiego, Moniki Wójcik, Lublin 2008. Uwagi recenzyjne poświęcone księdze o profesorach i wykładowcach prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Mieczysław Wrzosek)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Prawa osób i grup szczególnej troski oraz prawa natury w nowej Konstytucji Republiki Ekwadoru (oprac. i tłum. Wiesław Bar)


RECENZJE

Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa (rec. Jadwiga Potrzeszcz)

Bożena Szewczul, Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim. Studium prawno-historyczne (rec. Bronisław W. Zubert)


SPRAWOZDANIA

60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 12 V 2009) (Agnieszka Parol)

Dziedziczenie własności intelektualnej (Konferencja Naukowa, Rzeszów, 22 V 2009) (Michał Skwarzynski)

Działalność gospodarcza w turystyce (Konferencja Naukowa, Lublin, 25 V 2009) (Wojciech Wytrążek)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2005 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

This product was added to our catalog on Thursday 12 August, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 870 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
Studia Prawnicze KUL, 4(32)/2007
Studia Prawnicze KUL, 4(32)/2007
Badania religiologiczne w Polsce
Badania religiologiczne w Polsce
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
Studia Prawnicze KUL, 2-3/2007
Studia Prawnicze KUL, 2-3/2007
Studia Prawnicze KUL, 2(34)/2008
Studia Prawnicze KUL, 2(34)/2008
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce