Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377020784 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.76
Vox Patrum. T.76
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Kościół zbawienia
[9788377020784]
52,50zł
Product unavailable

Krzysztof Góźdź
ISBN:
978-83-7702-078-4
Pages: 572
Format: B5 (hard cover)
Year: 2010
Language: Polish

Kościół jest Chrystusowy. Stanowi on nowa wspólnotę zgromadzonych wokół żywej Góry Synaj, jaką jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały (J. Ratzinger). Wspólnota ta rodzi się dzięki Chrystusowi i jest kontynuowana przez Ducha Świętego, ale żyje wśród ludzi i prowadzą ją ludzie. I dlatego jawi się rzeczywistością zbawczą w dwojaki sposób: jako przedmiot wiary, gdyż przedstawia Misterium Zbawienia, ale też jako jej podmiot, ponieważ uosabia wiarę zbawczą (Cz.S. Bartnik). Kościoła wtedy nie możemy identyfikować z Chrystusem, gdyż jest Jego Ciałem Mistycznym, a także obrazem osoby Jezusa Chrystusa, który jest nie tylko Twórcą naszej wiary, ale też jej Spełnicielem (Hbr 12,2), czyli po prostu Zbawieniem. "Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych osiągniesz zbawienie"(Rz 10,9). On "stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają" (Hbr 5,9; por 1 P 1,5.9). (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. KU TEOLOGII KOŚCIOŁA
1. Potrzeba Prawdy
2. Uniwersytet katolicki w poszukiwaniu i głoszeniu Prawdy
3. Biblia a dogmat
4. Teologia - uniwersytet - nauka w myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
5. Struktura zdania teologicznego
6. Teologia polska wobec relatywizmu, sekularyzmu i liberalizmu
7. O "powołaniu" teologa
8. "Doświadczenie" krytyki czy wielkości Kościoła?
9. Wolność i posłuszeństwo a reforma Kościoła

II. KONCEPCJE KOśCIOŁA
1. Obrazy Kościoła i główne idee eklezjologiczne
2. Współczesne modele teologii
3. Persona collectiva
4. Społeczność w personalizmie
5. Teologiczne rozumienie historii
6. Historia zbawienia a Kościół
7. Historiozbawcza koncepcja Kościoła
8. Eklezjologia wyzwoleńcza prymasa Wyszyńskiego
9. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii
10. Koncepcja Kościoła według Piotra Mohyły
11. Eklezjologia Johna Henry'ego Newmana
12. Eklezjologia komunikatywnego działania
13. Teologia społeczno-polityczna Benedykta XVI
14. Personalistyczna koncepcja Kościoła
15. Eklezjologia egzystencjalna

III. ASPEKTY MISTERIUM KOŚCIOŁA
1. Historia i posthistoria Jezusa Chrystusa
2. Odkupienie obiektywne i subiektywne
3. Królestwo Boże i Królestwo Chrystusa
4. Powszechność Kościoła Chrystusowego
5. Ecclesia universalis - Ecclesia localis
6. Maryja w tajemnicy Wcielenia
7. Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących
8. Urząd Nauczycielski Kościoła
9. Władza papieża i kolegium biskupów w Kościele
10. Kolegialność w teologii
11. Stopniowalność orzeczeń Magisterium Ecclesiae
12. Nieomylność w nauczaniu Kościoła
13. Wspólnota wszystkich świętych
14. Ecclesia aeterna
15. Znaczenie Tradycji wschodniej
16. Życie konsekrowane w Kościele

IV. SAKRAMENTALNA STRUKTURA KOśCIOŁA
1. Sakramenty jako znaki uświęcenia
2. Podstawowe założenia teologii sakramentów
3. Ofiarniczy charakter Eucharystii
4. Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II
5. Msza święta - życie Boża Miłością
6. W uniwersytecie Maryi - "Służebnicy Eucharystii"
7. Eucharystia a dzieje
8. Adoracja eucharystyczna
9. Doskonałość życia kapłańskiego
10. Społeczna misja kapłana
11. Odnowa urzędu diakonatu?

V. MISJA KOśCIOŁA
1. Misyjność Kościoła
2. Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu
3. Posługiwania w Kościele w aspekcie dogmatycznym
4. Miłosierdzie jako misja Kościoła
5. Kościół dla nowej Europy
6. Dialog Kościoła i kultury
7. Kościół wobec jedności Europy
8. Chrześcijańska Europa jako wartość świata
9. Kościół wobec myślenia ekologicznego
10. Eklezjologia misyjna Jana Pawła II
11. Różaniec - modlitwą pokoju
12. Teologia nadziei i pokoju Jürgena Moltmanna
13. Chrześcijaństwo jako podstawa tolerancji
14. Eschatyczny wymiar Kościoła

Zakończenie

Wykaz pierwodruków autora wykorzystanych w książce
Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Thursday 12 August, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 883 of 1069 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli
$ Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli
Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła
Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła
$ Istota chrześcijaństwa
$ Istota chrześcijaństwa
Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii
Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
Faryzeusze. Historia - ewangelie
Faryzeusze. Historia - ewangelie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce