Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377020715 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Rodzina jako Kościół domowy
[9788377020715]
57,75zł
22,00zł
You save: 35,75zł
Product available

ed. ks. Antoni Tomkiewicz, ks. Włodzimierz Wieczorek
ISBN:
978-83-7702-071-5
Pages: 634
Format: B5 (hardcover)
Year: 2010
Language: Polish

Idea Kościoła domowego, która stała się przedmiotem prezentowanej publikacji, swoim rodowodem sięga Starego i Nowego Testamentu i znajduje szereg uzasadnień w praktyce życia pierwszych chrześcijan oraz w nauczaniu Ojców Kościoła. Do refleksji teologicznej powróciła ona podczas Soboru Watykańskiego II, znajdując rozwinięcie w nauczaniu posoborowym. Wyrażała świadomość potrzeby pogłębienia teologii ciała, dowartościowania małżeństwa i rodziny, ukazania jej miejsca we wspólnocie Ludu Bożego oraz określenia funkcji, jaka pełni w realizacji powołania do świętości. Nieliczne posoborowe publikacje poświecone rodzinie jako Kościołowi domowemu, omawiały ja najczęściej w wybranych aspektach teologicznych.. Fragmentaryczność takiego ujęcia z czasem okazała się niewystarczająca do opisania tak wielowymiarowej rzeczywistości, jaka jest rodzina. Dla teologii chcącej pozostać zrozumiałą we współczesnej kulturze oznaczało to konieczność odwołania się także do dorobku wiedzy z dziedziny nauk filozoficznych, społecznych, biomedycznych czy prawnych. (ze Słowa od Redakcji)


Spis treści

Słowo wstępne Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
Słowo od Redakcji


Część I
Teologia rodziny jako domowego Kościoła

Bp Stanislaw Stefanek TChr
„[...] lecz od początku tak nie było" (Mt 19/8)

Gabriel Witaszek CSsR
Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny jako Kościoła
Biblico-teologico concetto deEa fairriglia come la Chiesa domestica

Ks. Stanisław Longosz
Geneza pojęcia "rodzina Kościołem domowym" w tradycji patrystycznej
The Origin of the Concept of "the Family as a Domestic Church" in the Patristic Tradition

Małgorzata Wyżlic
Pozycja kobiety w małżeństwie i rodzinie w nauczaniu Ojców Kościoła
Marital Relations in the Teaching of the Fathers of the Church

Ks. Jerzy Bajda
Bosko-ludzki charakter Kościoła domowego
The Divine-Human Character of the Domestic Church

Krystian Wojaczek
Wspólnota rodzinna jako fundament domowego Kościoła
Community of Family as the Basis of Domestic Church

Ks. Antoni Nadbrzeżny
Sakramentalność małżeństwa jako fundament Kościoła domowego
The Sacramentality of Marriage as a Fundament of Christian Family

Bp Andrzej F. Dziuba
Kościół domowy w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II
The Domestic Church in the Light of Ihe Teachings of Ihe Second Vatican Council

Alina Rynio
Rodzina jako Kościół domowy w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego
La familie en tant que 1'Eglise fairdliale dans l'enseignement du Cardinal Stefan Wyszyński

Ks. Jarosław Sz. Szymczak
Ogólna koncepcja Kościoła domowego
The Conception in General of the Domestic Church

Ks. Bogdan Czupryn
Desakralizacja rodziny a błąd antropologiczny
The Family Desacralisation in relation to the Error in the Anthropology


Część II
Rodzina w nauczaniu papieży

Ks. Mieczysław Ozorowski
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Piusa XI
Mariage et familie dans 1'enseigneinent du Pie XI

Ks. Włodzimierz Wieczorek
Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu papieża Piusa XII
Marriage and Family Theology in the Teachings of Pope Pius XII

Ks. Zbigniezo Zarembski
Kościół domowy w nauczaniu Jana Pawła II
The Domestic Church in the Teaching of John Paul II

Bp Kurt Koch
Rodzina jako Kościół domowy w myśli Benedykta XVI
Familie als Hauskirche im Denken von Benedikt XVI

 

Część III
Urzeczywistnianie Kościoła w rodzinie i przez rodzinę

Bp Jan Szkodoń
Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę
Evangelizzazione nelia famiglia ed attraverso la famiglia

Ks. Czesław Krakowiak
Funkcja kapłańska rodziny - liturgia domowa
The Priestly Function of ilie Family. The Domestic Liturgy

Ks. Władysław Nowak
Rodzina - domowy Kościół jako podmiot i przedmiot liturgii Kościoła
Familie - "Hauskirche" als Subiekt und Objekt der Liturgie der Kirche

Ks. Wiesław Przygoda
Funkcja królewska rodziny - apostolat w rodzinie i przez rodzinę
The Kingly Function of the Family. Apostolate in the Family and Through the Family

Ks. Krzysztof Wołski
Funkcja prorocka rodziny - katecheza w rodzinie
The Prophetical Function of the Family Catechesis in the Family

Mirosław Chmielewski CSsR
Katecheza rodzinna w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-eklezjalnych
Catechesis within the Family in the Context of Modern Soda! and Ecclesiastical Conditions

Ks. Antoni Tomkiewicz
Wartość osoby niepełnosprawnej w rodzinie
The Value of the Handicapped Person in the Family

Ks. Mirosław Brzeziński
Zycie duchowe rodziny
La vita spirituale delia famiglia


Część IV
Aspekty pastoralne Kościoła domowego

Ks. Stanisław Dziekański
Rodzina jako przedmiot katechezy
Famiglia come oggetto deEa catechesi

Ks. Czesłazu Murawski
Przepowiadanie o domowym Kościele
The Prophesy about the Domestic Church

Ks. Wojciech Rzepa
Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie
Christian Upbringing in the Family

Ks. Jan Zimny
Wychowanie religijne w rodzinie
The Religious Upbringing in the Family

Ks. Jarosław Kamiński
Wychowanie moralne w rodzinie
Moral Upbringing in the Family

Andrzej Rębacz CSsR
Rodzice jako duszpasterze w Kościele domowym
Parents as Shepherds in the Domestic Church

Bp Grzegorz Kaszak
Rola dziadków w budowaniu Kościoła domowego
The Role of Grandparents in the Foundation of the Domestic Church

Ks. Mirosław Kalinowski
Sytuacja rodziny z osobą chorą w fazie terminalnej
Family ir» the Face of Terminally Illness of the Family Member

Ks. Wiesław Śmigieł
Ruchy stowarzyszenia, wspólnoty i grupy wspierające rodzinę jako Kościół domowy
Bewegungen, Vereine Gemeinschaften und Familiengruppen im Dienst der Familie als Hauskirche


Część V
Aspekty społeczne Kościoła domowego

Ks. Romuald Jaworski
Wpływ czynników osobowościowych na życie rodzinne
Persönlkhkeitsfaktoren im Familienleben

Ks. Marian Zdzisław Stępniak
Kształtowanie się dojrzałej religijności w rodzinie
Die Bildung einer reifen Religiosität in der Familie

Maria Ryś
Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej
Love as the Psychological Foundation for the Community of Marriage

Urszula Dudziak
Wychowanie seksualne w rodzinie
Sex Education in the Family

Hanna Wujkowska
Troska o zdrowie psychofizyczne w rodzinie
Concern for the Mental and Physical Health in the Family

Krystyna Chalas
W7ychowanie i samowychowanie w rodzinie
Upbringing and Self-Upbringing in the Family

Maria Smereczyńska
Rodzina podmiotem działalności państwa i organizacji pozarządowych
Family - the Subject of Activity of Government and Non-Governmental Organizations

Ks. Jerzy Koperek, Adam Koperek
Prawo rodziny jako Kościoła domowego do udziału w życiu społecznym
The Right of the Family as "domestic Church" to Participate in Social Life

Adam Zadroga
Funkcja ekonomiczna w życiu rodziny
The Economic Function and the Marital-Family Bond

Piotr Jaroszyński
Rodzina a wychowanie do cywilizacji
The Family and Upbringing to Civilisation

Ks. Jarosław Jęczeń
Wspólnototwórcza rola środków społecznego przekazu w rodzinie
The Community-forming Role of Mass Media in the Family

Noty o autorach
Wykaz skrótów

This product was added to our catalog on Wednesday 29 September, 2010.
Reviews
Previous product  Product 112 of 389 in category Theology  Next product
Centrum badań nad rodziną
Przemoc w małżeństwie i w rodzinie
Przemoc w małżeństwie i w rodzinie
22,00zł
Dlaczego rodzić w domu?
Dlaczego rodzić w domu?
24,00zł
Wartość i dobro rodziny
Wartość i dobro rodziny
45,00zł
Rodzina europejska
Rodzina europejska
45,00zł
$ Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
$ Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
10,00zł
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
21,00zł
$ W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
$ W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
9,00zł

Customers who bought this product also purchased
Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu
Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Verbum vitae 21 (2012). Jak wychowywać?
Verbum vitae 21 (2012). Jak wychowywać?
Opera Omnia T. I - Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele
Opera Omnia T. I - Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele
Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania
Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania
Komunikuję się, więc JESTEM
Komunikuję się, więc JESTEM
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce