Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377020920 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania
Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania
60,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Polska w strefie Schengen. Konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych. Próba oceny
[9788377020920]
42,00zł
Product unavailable

ed. Waldemar Bednaruk, Marek Bielecki, Grzegorz Kowalski
ISBN:
978-83-7702-092-0
Pages: 402
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim - w grudniu 2008 r., w pierwszą rocznicę wejścia Polski do strefy Schengen - podjął refleksję nad ideą, istotą oraz skutkami faktu przystąpienia Polski do strefy Schengen dla stosunków gospodarczych i społecznych w Polsce i krajach sąsiednich. Pracownicy Wydziału zorganizowali konferencję naukową: Strefa Schengen. Europa bez granic czy nowa żelazna kurtyna? Kolejnym wynikiem tej refleksji jest niniejsza monografia: Polska w strefie Schengen. Konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych. Próba oceny. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. FILOZOFICZNE I HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA UKŁADU Z SCHENGEN

TADEUSZ GUZ
Filozofia współpracy narodów

TOMASZ STĘPIEŃ
Europa - narody - granice. Znaczenie granic w procesie integracji europejskiej. Na kanwie pism politycznych Antona Hilckmana (1900-1970)

ADAM BALICKI
Idee integracji europejskiej w perspektywie historycznoprawnej

WALDEMAR BEDNARUK
Geneza układu z Schengen


II. KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA DO STREFY SCHENGEN

PIOTR WIŚNIEWSKI
Dorobek (acquis) Schengen - charakterystyka podstawowych dokumentów i jego stosowanie w Polsce

JERZY GRYZ
Przystąpienie Polski do strefy Schengen a jej relacje ze wschodnimi sąsiadami - Rosją, Białorusią i Ukrainą

STANISŁAW DUBAJ
Osobowy ruch graniczny na granicach zewnętrznych po wejściu Polski do strefy Schengen ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wdrożenia zasad małego ruchu granicznego

PIOTR WITKOWSKI
Polska w porozumieniu Schengen - szanse i zagrożenia dla współpracy gospodarczej na pograniczu polsko-ukraińskim

MAREK BIELECKI
Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych w strefie Schengen


III. ROLA I ZADANIA AGENCJI FRONTEX ORAZ POLSKICH SŁUŻB MUNDUROWYCH W STREFIE SCHENGEN 

ILKKA LAITINEN
Funkcje i zadania agencji Frontex

GRZEGORZ SMOGORZEWSKI
Rola i zadania Służby Celnej RP po przystąpieniu Polski do strefy Schengen

WOJCIECH LIS
Współpraca policyjna w ramach systemu Schengen

TOMASZ KWIATKOWSKI
Polska policja w strefie Schengen - spojrzenie z rocznej perspektywy

STANISŁAW DUBAJ
Straż graniczna - przystosowanie struktur organizacyjnych i zadań tej formacji po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych

MARIUSZ KIELC
Wybrane zagadnienia funkcjonowania straży granicznej w strukturach Schengen


IV. INSTYTUCJE PRAWNOKARNE W STREFIE SCHENGEN

RENATA ANNA WIAK
Europejska sieć prewencji kryminalnej

ANNA KOMADOWSKA
Instytucje prawnokarne w Polsce na tle funkcjonowania europejskiego nakazu aresztowania

ADAM WOCH
Policja a europejski nakaz aresztowania

GRZEGORZ KOWALSKI
Transgraniczność przestępczości jako podstawa ograniczania praw podstawowych (uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r.)


V. VARIA

JAROSŁAW BUBIŁO
Prawno międzynarodowe regulacje dotyczące prawa do prywatności - na tle dorobku zagranicznej doktryny i judykatury

NOTY O AUTORACH

This product was added to our catalog on Tuesday 19 October, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 877 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Literatura i katolicyzm
Literatura i katolicyzm
Zamiast eposu. Rzecz o <i>Dziennikach</i> Zofii Nałkowskiej
Zamiast eposu. Rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej
$ Metodologia: tradycja i perspektywy
$ Metodologia: tradycja i perspektywy
$ Stachura totalny
$ Stachura totalny
Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej
Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej
$ W kręgu sztuki edytorskiej
$ W kręgu sztuki edytorskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce