Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377020876 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia
[9788377020876]
26,25zł
10,00zł
You save: 16,25zł
Product available

Studia Biblica Lublinensia VIII

Arnold Jan Zawadzki
ISBN:
978-83-7702-087-6
Pages: 328
Format: B5
Year: 2010
Language: Italian

Niniejsze studium egzegetyczne charakteryzuje się nowym podejściem do perykopy Oz 10,8-10.11-15, które prowadzi do nowego tłumaczenia i interpretacji tejże perykopy. Niektóre drugorzędne aspekty uzupełniają i wzmacniają egzegezę całego rozdziału 10. Księgi Ozeasza. Chodzi tutaj przede wszystkim o tradycję Gibei w Księdze Wyjścia czy o wagę miasta Gibei, które choć było pierwszą stolicą zjednoczonego Izraela pod berłem Saula, de facto nigdy nie stało się przedmiotem poszukiwań archeologicznych ani głębszego zainteresowania ze strony archeologów.
Na podstawie analizy egzegetycznej zostały wybrane i przestudiowane również te urywki z Księgi Jeremiasza (Jr 2, 11-13; 4,1-4; 31,15-17.18-20), które mają punkty styczności z Oz 10,8-10.11-15. Wybór ten został dokonany na podstawie analizy niektórych wyrażeń czy słów, na które dotychczas nie zwracano większej uwagi, a które wpływają znacząco na zrozumienie prorockiego przesłania i kontekstu, w jakim się znajdują.SPIS TRESCI

Abreviazioni e sigle 7

Prima Parte: INTRODUZIONE

I. Status quaestionis
II. Scopo e metodo della ricerca
III. I criteri per paragoni intertestuali
1) Il concetto di intertestualità 28
2) L'intertestualità nell'esegesi biblica
3) Lo sviluppo della teoria dell'intertestualitànell'analisi letteraria
4) Singoli concetti legati all'intertestualità
a) Allusione
b) Eco
c) Traccia
d) Influsso letterario
e) Inter te sto
5) Limiti e meriti dell'intertestualità
6) Criteri intertestuali adoperati nel presente studio
7) Criteri per i paragoni intertestuali secondo il metodo di G. Fischer


Seconda Parte: IL PECCATO DI GABAA (OS 10,810)

I. L'impostazione del problema
A. Interpretazioni storicizzanti
a) L'ipotesi di Arnold
b) L'ipotesi di WolfF
c) La valutazione delle ipotesi storicizzanti
B. Interpretazioni allusive
II. L'esegesi di Os 10,8-10
a) L'invocazione dei monti - Os 10,8c:
b) Le acque di Gabaa e il peccato di Israele - Os 10,9a:
III. La traduzione di Os 10,9-10
Excursus: La tradizione di Gabaa
IV. L'interpretazione di Os 10,8-10


Terza Parte: GLI ECHI DI OS 10,8-10 IN GER 2,1113־

I. L'esegesi di Ger 2,11-13
1) Composizione e dinamica di Ger 2,11-13
a) (v. I2a) e il suo rapporto con il senso di (v. Ila)
b) (v. 12) e la sua funzione all'interno di Ger 2,11-13
2) L'analisi esegetica delle singole espressioni in Ger 2,11-13
a) Il senso di ו in Ger 2,12
b) Il senso del peccato delle "due iniquità" in Ger 2,13-
c) L'immagine di "Jahwé sorgente d'acqua viva" in Ger 2, 13ap.ba
d) Il senso dell'immagine delle cisterne in Ger 2,13bp.ca
II. Traduzione e interpretazione di Ger 2,11-13
III. Il legame tra Osea e Geremia: sintesi conclusiva


Quarta Parte: LA GIOVENCA DI EFRAIM (OS 10,1115)

I. L'esegesi di Os 10,11-15
1) La dinamica del testo
2) Studio dei versetti
a) La giovenca e la sua primordiale istruzione nell'amore di Dio Os 10, Ila:
b) La sovrabbondanza dell'amore divino - Os 10,llbc:
c) La traduzione e interpretazione di Os 10,11
d) I comandi divini come programma di vita per Israele Os 10,12:
(A) Il problema della traduzione di
(B) Il senso del sintagma
(C) Il problema della forma nel v. 12c
e) La traduzione e interpretazione di Os 10,12
(A) come sicurezza - illusione
(B) come sicurezza - dono di Dio
(C) come sicurezza - futuro condizionato
g) Le conseguenze dell'ostinazione del re - Os 10,14:
h) La traduzione e interpretazione di Os 10,14
i) La colpa di Betel e la sorte del re - Os 10,15:
II. La traduzione di Os 10,11-15
III. L'interpretazione di Os 10,11-15


Quinta Parte: GLI ECHI DI OS 10,1115־ IN GEREMIA

I. La riscoperta del dono di Dio - Ger 4,1-4
1) Il contesto di Ger 4,3
a) L'unità e dinamica della pericope Ger 4,1-4
b) Il problema del destinatario di 4,1-4
c) Il contesto immediato di Ger 4,1-4
d) Il problema di Ger 3,23
2) L'analisi esegetica di Ger 4,1-4
a) Struttura
b) La conversione e il culto di Israele - Ger 4,1-2
c) La conversione e la vita ordinaria - Ger 4,3-4
d) La traduzione di Ger 4,1-4
e) Interpretazione di Ger 4,1-4
3) Conclusione
II. Rachele consolata - Ger 31,15-17
1) L'unità e la struttura di Ger 31,15-17
2) L'analisi esegetica di Ger 31,15-17
a) La parte descrittiva: Rachele che piange - Ger 31,15
b) La parte dialogico - oracolare: la consolazione di Rachele - Ger 31,16-17
c) La traduzione di Ger 31,15-17
3) La figura di Rachele come punto di contatto tra Os 10,14 e Ger 31,15
a) Rachele in Osea
Excursus: Il culto della madre- informazione archeologica
b) La figura materna di Rachele in Osea e Geremia
c) Il problema della città di Rama
d) Conclusione
III. Efraim giovenco incosciente - Ger 31,18-20
1) Collocazione, composizione e dinamica di Ger 31,18-20
2) L'analisi esegetica di Ger 31,18-20
a) La prospettiva iniziale di Jahwé - Ger 31,18a:
b) La prospettiva intermedia di Efraim - Ger 31,18b-19: 243
c) La prospettiva finale di Dio - Ger 31,20: 250 ..
3) La traduzione di Ger 31,18-20
4) Sintesi conclusiva


Sesta Parte: CONCLUSIONI

I. Un senso complessivo di Os 10,8-10.11-15
a) Il contesto storico di Os 10
b) Israele confuso e desolato in Os 10,1-7
c) Il peccato di Gabaa in Os 10,9-10
d) La giovenca di Efraim in Os 10,11-15
II. Il legame tra Os 10,8-10.11-15 e Geremia
1. Le reminiscenze oseane in Ger 2,11-13
a) L'identità svilita di Israele
b) L'infedeltà nella prova
2. Le reminiscenze oseane in Ger 4,1-4; 31,15-17.18-20
a) La chiamata a vivere la volontà di Dio nella quotidianità
b) La madre come testimone tragica della fine dei figli
c) La giovenca istruita nell'amore di Dio
d) Una sintesi conclusiva
III. Una visione globale del rapporto di Oseacon Geremia

Summary
Streszczenie
Appendici
Appendice I: Elementi lessicali e gruppi di parole comunia Osea e Geremia (secondo K. Grofi - 1930)
Appendice II: Immagini comuni a Osea e Geremia (secondo K. Grofi - 1930)
Appendice III: Elementi lessicali e gruppi di parole comunia Osea e Geremia (secondo W. L. Holladay - 1989)
Appendice IV: Correzioni di Os 10,9-10 propostenella storia dell'esegesi di questo brano 297
Appendice V: Il rapporto tra Os 10,8-10.11-15 e Geremiain base ai risultati raggiunti nella ricerca
Bibliografia
Indice degli autori citati
Indice dei riferimenti biblici più importanti

This product was added to our catalog on Tuesday 19 October, 2010.
Reviews
Previous product  Product 115 of 389 in category Theology  Next product
Studia Biblica Lublinensia - Pozostałe książki z serii:
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
15,00zł
$ Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
$ Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
8,00zł
$ Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40
$ Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40
15,00zł
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
11,00zł
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
15,00zł
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
27,30zł

Customers who bought this product also purchased
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53
Matka Boża
Matka Boża
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Redakcja Drugiego Listu do Koryntian
Redakcja Drugiego Listu do Koryntian
Fraternitas - od pragnienia do urzeczywistnienia
Fraternitas - od pragnienia do urzeczywistnienia
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce