Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788377021859 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
68,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa
[9788377021859]
42,00zł
Produkt dostępny

Jan Paweł II, red. Tadeusz Styczeń SDS
ISBN: 978-83-7702-185-9
Stron: 406
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2011

Wprowadzenie wyrażenia oraz pojęcia "teologia ciała" było potrzebne, aby temat: "odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa" oprzeć na szerszej podstawie. Od razu bowiem należy zauważyć, iż wyrażenie "teologia ciała" jest równocześnie za szerokie w stosunku do zawartości przeprowadzonych rozważań. Rozważania te nie obejmują całego szeregu zagadnień, które przedmiotowo należą do teologii ciała (jak choćby na przykład zagadnienie cierpienia i śmierci - tak doniosłe w całym orędziu biblijnym). Należy to wyraźnie stwierdzić. Niemniej wyraźnie trzeba też stwierdzić, że rozważania na temat: "odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa" mogą się prawidłowo rozwijać, wychodząc z tego punktu, w którym światło objawienia dotyka rzeczywistości ciała ludzkiego (czyli na gruncie "teologii ciała"). Świadczą o tym między innymi słowa z Księgi Rodzaju: "będą dwoje jednym ciałem", które źródłowo i tematycznie stoją u podstaw naszego tematu.


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
SŁOWA CHRYSTUSA

Rozdział I
CHRYSTUS ODWOŁUJE SIĘ DO "POCZĄTKU"
1. Co oznacza "początek"?
W stronę Księgi Rodzaju. - Pierwszy opis stworzenia człowieka. - Drugi opis stworzenia człowieka. - Perspektywa "odkupienia ciała" (Rz 8, 23).
2. Znaczenie pierwotnej samotności
Dwojaki kontekst. - Człowiek w poszukiwaniu swojej istoty. - Samotność a podmiotowość. - Samotność a sens ciała. - Alternatywa śmierci i nieśmiertelności.
3. Znaczenie pierwotnej jedności
Jedność dwojga. - Wymiary jednorodności. - "Komunia osób". - "Ciało z mojego ciała" (por. Rdz 2, 23). - Jedność, w której "stają się jednym ciałem".
4. Znaczenie pierwotnej nagości
Uwagi wstępne do Rdz 2, 25. - Wstyd - doświadczenie "graniczne". - Próba rekonstrukcji. - Udział w widzialności świata. - Wymiar wewnętrzny widzenia. - Intymność: ukryty sens widzenia.
5. Człowiek w wymiarze daru
A. "Oblubieńcze" znaczenie ciała
Stworzenie jako "obdarowanie". - Obdarowanie a człowiek. - Dar: tajemnica uszczęśliwiającego "początku". - Odkrycie "oblubieńczego" sensu ciała. - "Wolność daru" u podstaw oblubieńczego znaczenia ciała. - "Oblubieńczość" ciała a objawienie osoby. - "Oblubieńczy" sens ciała jako owoc zakorzenienia w miłości.
B. Tajemnica pierwotnej niewinności
Obdarowanie ludzkiego "serca". - Pierwotna niewinność a poczucie oblubieńczego sensu ciała.. - Niewinność u podstaw wymiany daru. - Wymiana daru: interpretacja Rdz 2, 25. - Teologia pierwotnej niewinności. - Początek etosu ludzkiego ciała. - U podstaw pierwotnego sakramentu: ciało jako znak.
6. "Poznanie" i rodzenie
Pomiędzy ubóstwem wyrazu a głębią znaczenia. - "Poznanie" jako osobowy "archetyp". - Ojcostwo/macierzyństwo jako ludzki sens "poznania". - "Poznanie" a posiadanie. - "Poznanie" silniejsze niż śmierć.

Rozdział II
CHRYSTUS ODWOŁUJE SIĘ DO "SERCA" LUDZKIEGO
1. W świetle Kazania na górze
Mt 5, 27-28: "kto pożądliwie patrzy [...]". - Mt 5, 27-28: sens etyczny. - Mt 5, 27-28: sens antropologiczny. - Mt 5, 27-28: jako wypowiedź naprowadzająca.
2. Człowiek pożądliwości
A. Znaczenie pierworodnego wstydu
Zakwestionowanie daru. - Człowiek wyobcowany z pierwotnej miłości.
- Zmiana znaczenia pierwotnej nagości. - Wstyd "immanentny". – Wstyd seksualny.
B. Niedosyt zjednoczenia
Zachwiane poczucie jednoczącego sensu ciała. - Głębszy wymiar wstydu.
- Co oznacza "niedosyt zjednoczenia"? - Skąd pochodzi niedosyt zjednoczenia?
C. Naruszenie oblubieńczego sensu ciała
Sens, czyli "miara serca". - Zagrożony w ciele wyraz ducha. - Zagubienie wolności daru. - Miara wewnętrzna przynależności.
3. Przykazanie a etos
A. Powiedziano: "Nie będziesz cudzołożył" (Mt 5, 27)
Historia ludu. - Prawodawstwo. - Prorocy. - Przymierze.
B. "Każdy, kto pożądliwie patrzy [...]" (Mt 5, 28)
Przeniesienie punktu ciężkości. - Tradycja "mądrościowa". - Stan wewnętrzny człowieka opanowanego pożądaniem według Syr 23, 16-24. - Chrystus każe zatrzymać się na progu spojrzenia. - Pożądanie: redukcja odwiecznego wezwania. - Pożądanie: między "komunią" osób a "potrzebą" natury.
C. "Scudzołoiył w sercu [...]" (Mt 5, 28)
Zwrot "kluczowy". - Wykładnia pierwsza. - Wykładnia druga. - Przykazanie wypełnia się przez "czystość serca".
4. "Serce": oskarżone czy wezwane?
A. Potępienie ciała?
Manicheizm. - Właściwa interpretacja. - Anty-wartość czy nie-dowartościo-wanie?
B. "Serce"postawione w stan podejrzenia?
"Nauczyciele podejrzenia". - Istotna rozbieżność.
C. Etos i eros
Eros jako źródłosłów tego, co "erotyczne". - Etos jest także siłą wewnętrzną erosa. - Problem spontaniczności.
5. Etos odkupienia ciała
6. Czystość jako "życie wedle Ducha"
"Czystość" i "serce". - "Ciało" i "Duch" wedle św. Pawła. - "Uczynki ciała" a "owoce Ducha". - "Ciało" a "wolność, ku której wyzwolił nas Chrystus". - Czystość: "powstrzymanie namiętności" a "utrzymanie ciała w świętości i we czci" - Analiza Pawiowego "opisu ciała" z 1 Kor 12, 18-27. - Czystość jako cnota i jako dar. - Czystość a mądrość.
7. Ewangelia czystości serca: wczoraj i dziś
Teologia ciała.. - Teologia a pedagogia.
Aneks: Etos ciała a dzieła kultury artystycznej

Rozdział III
CHRYSTUS ODWOŁUJE SIĘ DO ZMARTWYCHWSTANIA

1. Zmartwychwstanie ciał jako rzeczywistość "świata przyszłego"
A. Synoptycy: "Nie jest On Bogiem umarłych, ale żywych"
Trzeci człon tryptyku. - Świadectwo mocy Boga żywego. - Nowy sens ciała. - Uduchowienie. - Przebóstwienie.
B. Pawłowa interpretacja zmartwychwstania w 1 Kor 15, 42-49
Ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. - Pierwszy Adam i ostatni Adam.
O bezżenności dla królestwa niebieskiego
A. Słowa Chrystusa z Mt 19, 11-12
Słowa Chrystusa i reguła ich rozumienia. - Trzy kategorie "bezżennych"
- dlaczego? - Bezżenność dla królestwa niebieskiego a "płodność z Ducha".
- Zwrot: "dla królestwa niebieskiego" wskazuje na motywację. - Bezżenność a małżeństwo - jako powołanie człowieka "historycznego". - Jak rozumieć "wyższość" bezżenności dla królestwa niebieskiego? - Bezżenność dla królestwa: pomiędzy wyrzeczeniem a miłością. - Oblubieńcze znaczenie ciała -u podstaw Chrystusowego wezwania do bezżenności. - Wyrzeczenie, które jest afirmacją, służy afirmacji.
B. Pawłowa interpretacja tematu: dziewictwo - małżeństwo (1 Kor 7)
Wypowiedź Chrystusa a nauka apostoła. - Pawłowa argumentacja. - "Pożądliwość" a "dar od Boga".
C. Odkupienie ciała


CZĘŚĆ II
SAKRAMENT

Rozdział I
WYMIAR PRZYMIERZA I ŁASKI
1. List do Efezjan (5, 21-33)
A. Wstęp i nawiązanie
Tekst Ef 5, 21-33. - Tekst Ef 5, 21-33 a słowa Chrystusa. - Ef 5, 21-33: dwa znaczenia ciała. - Czy tekst Ef 5, 21-33 mówi o sakramentalności małżeństwa? - Sakrament a ciało. - Kierunek dalszych analiz.
B. Szczegółowa analiza
Ef 5, 21-33 w kontekście całego Listu do Efezjan. - Tajemnica Chrystusa a powołanie chrześcijanina. - Klimat życia chrześcijańskiej wspólnoty. -Wskazania dla społeczności rodzinnej. - Małżonkowie "wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej". - Analogia a tajemnica (u podstaw sakramentalności małżeństwa). - Dodatkowy aspekt analogii: głowa - ciało. - Dwa podmioty -czy jeden? - "[...] jak własne ciało" (Ef 5, 28). - "Tajemnica to wielka [...]".
2. Sakrament a tajemnica
Odwieczna tajemnica: objawiona i działająca w Chrystusie. - Analogia miłości oblubieńczej. - Izajasz a List do Efezjan. - Rzeczywistość daru, znaczenie łaski. - Małżeństwo: sakrament najpierwotniejszy. - "Sakrament odkupienia".
- Małżeństwo jako "figura" oraz jako sakrament Nowego Przymierza. - Sakramenty Kościoła.
3. Sakrament a "odkupienie ciała"
A. Ewangelia
Słowa Chrystusa a tajemnica odkupienia. - Sakrament odkupienia a nierozerwalność małżeństwa. - Sakrament: dany - jako łaska, zadany - jako etos.
- Sakrament: wezwanie do "życia wedle Ducha". - Sakrament a eschatologiczna nadzieja "odkupienia ciała".
B. List do Efezjan
Oblubieńczy i odkupieńczy sens miłości. - Odkupienie ciała a "sakrament człowieka".

Rozdział II
WYMIAR ZNAKU

1. "Mowa ciała" a rzeczywistość znaku
Przysięga małżeńska. - "Profetyzm ciała". - "Mowa ciała" odczytana w prawdzie. - "Mowa ciała" a pożądliwość ciała. - "Mowa ciała" a "hermeneutyka sakramentu".
2. Pieśń nad Pieśniami
Na przedłużeniu Księgi Rodzaju: fascynacja. - "Siostro ma, oblubienico".
- "Ogród zamknięty" - "źródło zapieczętowane". - Eros - czy agape?
3. Gdy "mowa ciała" staje się językiem liturgii. Rozważania nad
Księgą Tobiasza
Małżeństwo Tobiasza i Sary. - Miłość jako próba. - Modlitwa nowożeńców.
- Kiedy język liturgii staje się "mową ciała". - Znak sakramentalny: "misterium" a "etos".

Rozdział III
PRAWO ŻYCIA DAŁ IM BÓG W DZIEDZICTWO

1. Problematyka etyczna
Norma moralności a prawda "mowy ciała". - Słuszność normy a jej "wykonalność". - Odpowiedzialne rodzicielstwo. - Prawda "mowy ciała" a zło antykoncepcji. - Etyczna regulacja poczęć (prymat cnoty). - Etyczna regulacja poczęć: osoba - natura - metoda.
2. Zarys duchowości małżeńskiej
Moce, które płyną z sakramentalnej "konsekracji". - Analiza cnoty wstrzemięźliwości. - Wstrzemięźliwość - między "podnieceniem" a "wzruszeniem". - Dar czci.

ZAKOŃCZENIE

POSŁOWIE. Uwagi historyczno-edytorskie w związku z Jana Pawła II
katechezami Mężczyzną i niewiastą stworzył ich (Cezary Ritter)

Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 31 październik 2013.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 128 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Etyka. Część 1 i 2
Etyka. Część 1 i 2
Elementy pedeutologii scholastycznej czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania
Elementy pedeutologii scholastycznej czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania
Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania
Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania
Matka. Problemy poszukiwania perspektywy
Matka. Problemy poszukiwania perspektywy
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby
Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce