Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 837363052X My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
68,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914
[837363052X]
18,00zł
Product unavailable

Bolesław Kumor
ISBN: 83-7363-052-X
Pages: 524
Format: B5
Year: 2003
Language: Polish

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Rozdział III. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W OKRESIE RESTAURACJI. POCZĄTKI ODRODZENIA RELIGIJNEGO
§ 233. Stolica Apostolska i Państwo Kościelne po Kongresie Wiedeńskim
1. Przywrócenie Państwa Kościelnego
2. Rzym jako centrum Kościoła powszechnego
3. Polityka restauracyjna papieży
4. Papieże okresu restauracji
§ 234. Kościół katolicki w krajach romańskich Europy
1. Katolicka restauracja we Francji
2. Początki odrodzenia religijnego. Ultramontanizm i katolicki liberalizm
3. Kościół katolicki w państwach włoskich. Początki odrodzenia religijnego we Włoszech
4. Kościół w Hiszpanii i Portugalii
§ 235. Kościół katolicki w krajach niemieckich
1. Podstawy prawne i reorganizacja Kościoła w Niemczech
2. Ultramontanizm i odrodzenie religijne w Niemczech
3. Zatarg o małżeństwa mieszane
4. Schyłkowy okres józefinizmu w Cesarstwie Austriackim. Początki odrodzenia religijnego
5. Kościół katolicki w Szwajcarii
§ 236. Kościół katolicki w krajach słowiańskich i na Węgrzech
1. Czechy i Morawy
2. Kościół katolicki w krajach Korony św. Stefana
§ 237. Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii. Belgia i Holandia
1. Emancypacja katolików w Wielkiej Brytanii i Irlandii
2. Ruch oksfordzki i przywrócenie hierarchii katolickiej w Anglii
3. Belgia i Holandia
§ 238. Rozwój Kościoła katolickiego w Ameryce
1. Rozwój Kościoła w Kanadzie
2. Dynamiczny rozwój Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych
3. Kościół w Ameryce Hiszpańskiej
4. Kościół w Cesarstwie Brazylii

Rozdział IV. ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA
§ 239. Wiara i wiedza
1. Konserwatyzm i romantyzm
2. Odrodzenie chrześcijańskiej filozofii
3. Początki nowej teologii
4. Błędy teologiczne i herezje
§ 240. Zakony. Duszpasterstwo i karność kościelna
1. Odrodzenie i rozwój zakonów dawnych
2. Nowe zakony i zgromadzenia zakonne
3. Modernizacja i nowe formy duszpasterstwa
4. Życie religijne wiernych
§ 241. Odrodzenie i rozwój misji katolickich
1. Kryzys i odrodzenie misji katolickich
2. Tereny i kraje misyjne
3. Kościół katolicki na Filipinach i w Australii

Rozdział V. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA ZIEMIACH POLSKICH (1815-1850). POCZĄTKI ODRODZENIA RELIGIJNEGO
§ 242. Kościół katolicki w Królestwie Polskim
1. Reorganizacja ustroju Kościoła. Sytuacja prawna
2. Episkopat, duchowieństwo, zakony, duszpasterstwo
3. Kościół wobec powstania listopadowego
4. Kościół unicki w Królestwie Polskim
§ 243. Kościół katolicki na ziemiach zabranych
1. Sytuacja Kościoła w Cesarstwie Rosyjskim
2. Episkopat, duchowieństwo, zakony, duszpasterstwo
3. Kościół wobec powstania listopadowego. Represje. Konkordat (1847)
4. Kościół unicki i jego likwidacja
§ 244. Kościół katolicki w zaborze pruskim
1. Reorganizacja Kościoła i jego sytuacja prawna
2. Kościół w Wielkopolsce. Zatarg o małżeństwa mieszane
3. Kościół na Pomorzu i Warmii
4. Kryzys i odrodzenie Kościoła na Śląsku
§245. Kościół katolicki w zaborze austriackim
1. Końcowa faza józefinizmu w Galicji. Organizacja Kościoła
2. Germanizacja hierarchii kościelnej. Zakony, duchowieństwo, duszpasterstwo
3. Kościół wobec powstania narodowego i rzezi galicyjskiej (1846-1848)
4. Wolne Miasto Kraków
5. Kościół greckokatolicki w Galicji
6. Arcybiskupstwo ormiańskie we Lwowie
§ 246. Początki odrodzenia religijnego na ziemiach polskich
1. Odrodzenie religijne Wielkiej Emigracji
2. Początki odrodzenia religijnego w Królestwie Polskim
3. Początki odrodzenia religijnego na ziemiach zabranych
4. Początki odrodzenia religijnego w zaborze pruskim
5. Początki odrodzenia religijnego w zaborze austriackim

Rozdział VI. KOŚCIOŁY WSCHODNIE W LATACH 1800-1850
§ 247. Kościół bizantyjski pod panowaniem Turcji. Podział patriarchatu ekumenicznego
1. Patriarchat ekumeniczny i jego podział
2. Ortodoksyjne patriarchaty melchickie
3. Kościoły prawosławne Grecji i Serbii. Kościół prawosławny w Cesarstwie Austriackim. Prawosławie w Bułgarii i Rumunii
§ 248. Rosyjski Kościół Prawosławny (1801-1855)
1. Dzieje polityczne Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
2. Życie wewnętrzne i misje prawosławia rosyjskiego
§ 249. Kościoły prżedchalcedońskie
1. Kościoły monofizyckie
2. Monofizyci - Ormianie
3. Nestorianie
§ 250. Kościoły unickie na Bliskim Wschodzie
1. Patriarchat antiocheński Maronitów
2. Patriarchat antiocheński melchitów
3. Pozostałe patriarchaty unickie na Bliskim Wschodzie
4. Patriarchaty unickie a Stolica Apostolska
§ 251. Kościoły unickie w Cesarstwie Austriackim
1. Rumuński Kościół unicki w Siedmiogrodzie
2. Unia na Zakarpaciu, Słowacji i w Chorwacji

Rozdział VII. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE
§ 252. Kościół ewangelicko-augsburski w Niemczech i Skandynawii
1. Odrodzenie religijne w protestantyzmie niemieckim
2. Unia, ustrój i reformy liturgiczne w niemieckim protestantyzmie
3. Protestantyzm w Skandynawii
§ 253. Kościół reformowany w Szwajcarii i Holandii
1. Szwajcaria
2. Holandia
§ 254. Protestantyzm na Wyspach Brytyjskich
1. Kościół anglikański
2. Rozłamy i sekty w anglikanizmie
3. Kościół reformowany w Szkocji
§ 255. Protestantyzm w Stanach Zjednoczonych
1. Charakterystyka protestantyzmu amerykańskiego
2. Ważniejsze Kościoły i wspólnoty protestanckie


Okres IX. CENTRALIZACJA I WZROST AUTORYTETU KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ WOBEC INDUSTRIALIZACJI I NOWOCZESNEJ KULTURY ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA PODZIAŁY KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH I WSPÓLNOT PROTESTANCKICH

Rozdział I. CENTRALIZACJA, ROZWÓJ I WZROST AUTORYTETU KOŚCIOŁA
§ 256. Trzej wielcy papieże tego okresu
1. Papież Pius IX (1846-1878)
2. Papież Leon XIII (1878-1903)
3. Papież Pius X (1903-1914)
§ 257. XX Sobór Powszechny. Vaticanum I (1869-1870)
1. Geneza i przygotowanie soboru
2. Przebieg i uchwały soboru
3. Recepcja i opozycja przeciwko uchwałom soboru. Powstanie Kościoła starokatolickiego
§ 258. Upadek Państwa Kościelnego. Kościół we Włoszech
1. Kwestia rzymska. Upadek Państwa Kościelnego
2. Kościół w zjednoczonym Królestwie Włoskim
§ 259. Kościół w pozostałych krajach romańskich Europy
1. Wzrost i uprzywilejowanie Kościoła w II Cesarstwie Francuskim
2. Kryzysy w III Republice. Zerwanie
3. Kościół w Hiszpanii i Portugalii
4. Belgia
§260. Kościół katolicki w krajach niemieckich
1. Kościół katolicki w Niemczech. Kulturkampf
2. Kościół katolicki w Niemczech w latach 1878-1914
3. Kościół katolicki w Cesarstwie Austriackim
4. Szwajcaria
§ 261. Kościół wśród Słowian Zachodnich. Węgry
1. Odrodzenie religijne i narodowe w Czechach i na Morawach
2. Kraje Korony św. Stefana
§ 262. Kościół katolicki w pozostałych państwach Europy
1. Wielka Brytania. Irlandia
2. Holandia
3. Kraje skandynawskie
§ 263. Kościół katolicki w świecie anglosaskim
1. Rozwój i trudności Kościoła w Stanach Zjednoczonych
2. Kanada
3. Australia
§ 264. Kościół w Ameryce Łacińskiej. Filipiny
1. Ameryka Środkowa
2. Kościół w hiszpańskich republikach Ameryki Południowej
3. Brazylia
4. Filipiny

Rozdział II. KOŚCIÓŁ WOBEC INDUSTRIALIZACJI I NOWOCZESNEJ KULTURY. ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA
§ 265. Kościół a cywilizacja
1. Pozytywizm i wolnomularstwo
2. Powstanie kwestii społecznej i próby jej rozwiązania
3. Kościół a kwestia społeczna
4. Papież Leon XIII i jego program społeczny
5. Początki prasy katolickiej
§ 266. Wiara i wiedza
1. Pojednanie Kościoła z nowożytną kulturą
2. Rozwój nauk teologicznych
3. Kryzys modernistyczny
4. Inne błędy teologiczne. Mariawityzm. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce
§ 267. Katolicka pobożność
1. Liturgia i duszpasterstwo
2. Nowe formy pobożności katolickiej. Karność kościelna
3. Święci i świątobliwi
§ 268. Zakony i organizacje katolików świeckich
1. Rozwój i odnowa zakonów dawnych
2. Zakony nowe i zgromadzenia zakonne
3. Katolickie organizacje świeckich
§ 269. Rozwój misji katolickich
1. Czynniki sprzyjające rozwojowi misji
2. Rozwój katolickich misji w Afryce
3. Misje katolickie w Azji i Oceanii

Rozdział III. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA ZIEMIACH POLSKICH (1850-1914). OKRES UDRĘK, KASAT, OGRANICZEŃ I PRZEŚLADOWAŃ
§ 270. Kościół katolicki w Królestwie Polskim w okresie udręk i prześladowań
1. Kościół wobec powstania styczniowego
2. Okres popowstaniowych represji, kasat, ograniczeń i prześladowań
3. Kasata unii w Chełmszczyźnie i na Podlasiu
4. Kościół w byłym Królestwie Polskim za pontyfikatu papieża Leona XIII i papieża Piusa X (1878-1914)
5. Episkopat, duchowieństwo i duszpasterstwo. Życie religijne wiernych
§ 271. Okres kasat, ograniczeń i rusyfikacji Kościoła w Cesarstwie Rosyjskim
1. Powstanie styczniowe na ziemiach zabranych i represje popowstaniowe. Próby rusyfikacji Kościoła
2. Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim w latach 1878-1914
3. Episkopat, duchowieństwo, duszpasterstwo
§ 272. Kościół katolicki w zaborze pruskim
1. Kościół katolicki na Śląsku
2. Kościół katolicki w Wielkopolsce
3. Kościół katolicki na Pomorzu i Warmii
§ 273. W autonomicznej Galicji
1. Sytuacja prawna Kościoła i jego organizacja
2. Episkopat, duchowieństwo, duszpasterstwo
3. Kościół greckokatolicki. Odrodzenie religijne i narodowe wśród Ukraińców
4. Arcybiskupstwo ormiańskie
§ 274. Rozwój nauk teologicznych w Kościele polskim. Udział episkopatu polskiego w Soborze Watykańskim I
1. Odrodzenie i rozwój nauk teologicznych
2. Udział episkopatu polskiego w Soborze Watykańskim I
§ 275. Kościół i kwestia społeczna na ziemiach polskich
1. Kwestia społeczna a Kościół w zaborze rosyjskim
2. Kwestia społeczna a Kościół katolicki w zaborze pruskim
3. Kwestia chłopska i robotnicza a Kościół w zaborze austriackim

Rozdział IV. KOŚCIOŁY WSCHODNIE 1850-1914
§ 276. Kościół bizantyjski pod panowaniem Turcji
1. Patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu
2. Patriarchaty melchickie na Bliskim Wschodzie
3. Kościół ortodoksyjny w Gruzji
§ 277. Kościoły autokefaliczne na Bałkanach
1. Kościół prawosławny w Grecji
2. Kościół prawosławny w Serbii i Czarnogórze
3. Kościół prawosławny w Bułgarii
4. Kościół prawosławny w Rumunii
5. Kościół prawosławny w Austro-Węgrzech
§ 278. Rosyjski Kościół Prawosławny
1. Zarząd i nauczanie. Wierni
2. Misje wśród pogan
3. Ruch reformistyczny w Cerkwi rosyjskiej na przełomie XIX i XX w.
§ 279. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościoły monofizyckie w Egipcie i Etiopii
2. Jakobici. Chrześcijanie św. Tomasza. Nestorianie
3. Eksterminacja Ormian
§ 280. Kościoły wschodnie w jedności ze Stolicą Apostolską
1. Postawa Stolicy Apostolskiej wobec unii i Kościołów wschodnich
2. Unickie patriarchaty na Bliskim Wschodzie
3. Patriarchat antiocheński Maronitów. Patriarchat Cylicji Ormian
4. Kościoły unickie na Zakarpaciu, w Siedmiogrodzie i Bułgarii

Rozdział V. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE
§ 281. Kościół ewangelicko-augsburski
1. Kraje niemieckie
2. Protestantyzm skandynawski
§ 282. Kościół ewangelicko-reformowany
1. Holandia
2. Szwajcaria i Francja
3. Szkocja
§ 283. Protestantyzm w Wielkiej Brytanii
1. Kościół anglikański
2. Kościół metodystyczny
§ 284. Protestantyzm amerykański
1. Protestantyzm i jego duszpasterstwo w wielkich miastach
2. Protestantyzm a imigracja. Teologia protestancka
3. Protestantyzm a kwestia społeczna
4. Radykalne sekty protestanckie

Bibliografia
Indeks osób

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 88 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Jezus i jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka
$ Jezus i jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku
Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku
Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku
$ Bliżej emocji II
$ Bliżej emocji II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce