Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 837363052X Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 46 (1/2019)
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 46 (1/2019)
39,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914
[837363052X]
18,00zł
Produkt niedostępny

Bolesław Kumor
ISBN: 83-7363-052-X
Stron: 524
Format: B5
Rok wydania: 2003

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Rozdział III. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W OKRESIE RESTAURACJI. POCZĄTKI ODRODZENIA RELIGIJNEGO
§ 233. Stolica Apostolska i Państwo Kościelne po Kongresie Wiedeńskim
1. Przywrócenie Państwa Kościelnego
2. Rzym jako centrum Kościoła powszechnego
3. Polityka restauracyjna papieży
4. Papieże okresu restauracji
§ 234. Kościół katolicki w krajach romańskich Europy
1. Katolicka restauracja we Francji
2. Początki odrodzenia religijnego. Ultramontanizm i katolicki liberalizm
3. Kościół katolicki w państwach włoskich. Początki odrodzenia religijnego we Włoszech
4. Kościół w Hiszpanii i Portugalii
§ 235. Kościół katolicki w krajach niemieckich
1. Podstawy prawne i reorganizacja Kościoła w Niemczech
2. Ultramontanizm i odrodzenie religijne w Niemczech
3. Zatarg o małżeństwa mieszane
4. Schyłkowy okres józefinizmu w Cesarstwie Austriackim. Początki odrodzenia religijnego
5. Kościół katolicki w Szwajcarii
§ 236. Kościół katolicki w krajach słowiańskich i na Węgrzech
1. Czechy i Morawy
2. Kościół katolicki w krajach Korony św. Stefana
§ 237. Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii. Belgia i Holandia
1. Emancypacja katolików w Wielkiej Brytanii i Irlandii
2. Ruch oksfordzki i przywrócenie hierarchii katolickiej w Anglii
3. Belgia i Holandia
§ 238. Rozwój Kościoła katolickiego w Ameryce
1. Rozwój Kościoła w Kanadzie
2. Dynamiczny rozwój Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych
3. Kościół w Ameryce Hiszpańskiej
4. Kościół w Cesarstwie Brazylii

Rozdział IV. ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA
§ 239. Wiara i wiedza
1. Konserwatyzm i romantyzm
2. Odrodzenie chrześcijańskiej filozofii
3. Początki nowej teologii
4. Błędy teologiczne i herezje
§ 240. Zakony. Duszpasterstwo i karność kościelna
1. Odrodzenie i rozwój zakonów dawnych
2. Nowe zakony i zgromadzenia zakonne
3. Modernizacja i nowe formy duszpasterstwa
4. Życie religijne wiernych
§ 241. Odrodzenie i rozwój misji katolickich
1. Kryzys i odrodzenie misji katolickich
2. Tereny i kraje misyjne
3. Kościół katolicki na Filipinach i w Australii

Rozdział V. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA ZIEMIACH POLSKICH (1815-1850). POCZĄTKI ODRODZENIA RELIGIJNEGO
§ 242. Kościół katolicki w Królestwie Polskim
1. Reorganizacja ustroju Kościoła. Sytuacja prawna
2. Episkopat, duchowieństwo, zakony, duszpasterstwo
3. Kościół wobec powstania listopadowego
4. Kościół unicki w Królestwie Polskim
§ 243. Kościół katolicki na ziemiach zabranych
1. Sytuacja Kościoła w Cesarstwie Rosyjskim
2. Episkopat, duchowieństwo, zakony, duszpasterstwo
3. Kościół wobec powstania listopadowego. Represje. Konkordat (1847)
4. Kościół unicki i jego likwidacja
§ 244. Kościół katolicki w zaborze pruskim
1. Reorganizacja Kościoła i jego sytuacja prawna
2. Kościół w Wielkopolsce. Zatarg o małżeństwa mieszane
3. Kościół na Pomorzu i Warmii
4. Kryzys i odrodzenie Kościoła na Śląsku
§245. Kościół katolicki w zaborze austriackim
1. Końcowa faza józefinizmu w Galicji. Organizacja Kościoła
2. Germanizacja hierarchii kościelnej. Zakony, duchowieństwo, duszpasterstwo
3. Kościół wobec powstania narodowego i rzezi galicyjskiej (1846-1848)
4. Wolne Miasto Kraków
5. Kościół greckokatolicki w Galicji
6. Arcybiskupstwo ormiańskie we Lwowie
§ 246. Początki odrodzenia religijnego na ziemiach polskich
1. Odrodzenie religijne Wielkiej Emigracji
2. Początki odrodzenia religijnego w Królestwie Polskim
3. Początki odrodzenia religijnego na ziemiach zabranych
4. Początki odrodzenia religijnego w zaborze pruskim
5. Początki odrodzenia religijnego w zaborze austriackim

Rozdział VI. KOŚCIOŁY WSCHODNIE W LATACH 1800-1850
§ 247. Kościół bizantyjski pod panowaniem Turcji. Podział patriarchatu ekumenicznego
1. Patriarchat ekumeniczny i jego podział
2. Ortodoksyjne patriarchaty melchickie
3. Kościoły prawosławne Grecji i Serbii. Kościół prawosławny w Cesarstwie Austriackim. Prawosławie w Bułgarii i Rumunii
§ 248. Rosyjski Kościół Prawosławny (1801-1855)
1. Dzieje polityczne Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
2. Życie wewnętrzne i misje prawosławia rosyjskiego
§ 249. Kościoły prżedchalcedońskie
1. Kościoły monofizyckie
2. Monofizyci - Ormianie
3. Nestorianie
§ 250. Kościoły unickie na Bliskim Wschodzie
1. Patriarchat antiocheński Maronitów
2. Patriarchat antiocheński melchitów
3. Pozostałe patriarchaty unickie na Bliskim Wschodzie
4. Patriarchaty unickie a Stolica Apostolska
§ 251. Kościoły unickie w Cesarstwie Austriackim
1. Rumuński Kościół unicki w Siedmiogrodzie
2. Unia na Zakarpaciu, Słowacji i w Chorwacji

Rozdział VII. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE
§ 252. Kościół ewangelicko-augsburski w Niemczech i Skandynawii
1. Odrodzenie religijne w protestantyzmie niemieckim
2. Unia, ustrój i reformy liturgiczne w niemieckim protestantyzmie
3. Protestantyzm w Skandynawii
§ 253. Kościół reformowany w Szwajcarii i Holandii
1. Szwajcaria
2. Holandia
§ 254. Protestantyzm na Wyspach Brytyjskich
1. Kościół anglikański
2. Rozłamy i sekty w anglikanizmie
3. Kościół reformowany w Szkocji
§ 255. Protestantyzm w Stanach Zjednoczonych
1. Charakterystyka protestantyzmu amerykańskiego
2. Ważniejsze Kościoły i wspólnoty protestanckie


Okres IX. CENTRALIZACJA I WZROST AUTORYTETU KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ WOBEC INDUSTRIALIZACJI I NOWOCZESNEJ KULTURY ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA PODZIAŁY KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH I WSPÓLNOT PROTESTANCKICH

Rozdział I. CENTRALIZACJA, ROZWÓJ I WZROST AUTORYTETU KOŚCIOŁA
§ 256. Trzej wielcy papieże tego okresu
1. Papież Pius IX (1846-1878)
2. Papież Leon XIII (1878-1903)
3. Papież Pius X (1903-1914)
§ 257. XX Sobór Powszechny. Vaticanum I (1869-1870)
1. Geneza i przygotowanie soboru
2. Przebieg i uchwały soboru
3. Recepcja i opozycja przeciwko uchwałom soboru. Powstanie Kościoła starokatolickiego
§ 258. Upadek Państwa Kościelnego. Kościół we Włoszech
1. Kwestia rzymska. Upadek Państwa Kościelnego
2. Kościół w zjednoczonym Królestwie Włoskim
§ 259. Kościół w pozostałych krajach romańskich Europy
1. Wzrost i uprzywilejowanie Kościoła w II Cesarstwie Francuskim
2. Kryzysy w III Republice. Zerwanie
3. Kościół w Hiszpanii i Portugalii
4. Belgia
§260. Kościół katolicki w krajach niemieckich
1. Kościół katolicki w Niemczech. Kulturkampf
2. Kościół katolicki w Niemczech w latach 1878-1914
3. Kościół katolicki w Cesarstwie Austriackim
4. Szwajcaria
§ 261. Kościół wśród Słowian Zachodnich. Węgry
1. Odrodzenie religijne i narodowe w Czechach i na Morawach
2. Kraje Korony św. Stefana
§ 262. Kościół katolicki w pozostałych państwach Europy
1. Wielka Brytania. Irlandia
2. Holandia
3. Kraje skandynawskie
§ 263. Kościół katolicki w świecie anglosaskim
1. Rozwój i trudności Kościoła w Stanach Zjednoczonych
2. Kanada
3. Australia
§ 264. Kościół w Ameryce Łacińskiej. Filipiny
1. Ameryka Środkowa
2. Kościół w hiszpańskich republikach Ameryki Południowej
3. Brazylia
4. Filipiny

Rozdział II. KOŚCIÓŁ WOBEC INDUSTRIALIZACJI I NOWOCZESNEJ KULTURY. ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA
§ 265. Kościół a cywilizacja
1. Pozytywizm i wolnomularstwo
2. Powstanie kwestii społecznej i próby jej rozwiązania
3. Kościół a kwestia społeczna
4. Papież Leon XIII i jego program społeczny
5. Początki prasy katolickiej
§ 266. Wiara i wiedza
1. Pojednanie Kościoła z nowożytną kulturą
2. Rozwój nauk teologicznych
3. Kryzys modernistyczny
4. Inne błędy teologiczne. Mariawityzm. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce
§ 267. Katolicka pobożność
1. Liturgia i duszpasterstwo
2. Nowe formy pobożności katolickiej. Karność kościelna
3. Święci i świątobliwi
§ 268. Zakony i organizacje katolików świeckich
1. Rozwój i odnowa zakonów dawnych
2. Zakony nowe i zgromadzenia zakonne
3. Katolickie organizacje świeckich
§ 269. Rozwój misji katolickich
1. Czynniki sprzyjające rozwojowi misji
2. Rozwój katolickich misji w Afryce
3. Misje katolickie w Azji i Oceanii

Rozdział III. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA ZIEMIACH POLSKICH (1850-1914). OKRES UDRĘK, KASAT, OGRANICZEŃ I PRZEŚLADOWAŃ
§ 270. Kościół katolicki w Królestwie Polskim w okresie udręk i prześladowań
1. Kościół wobec powstania styczniowego
2. Okres popowstaniowych represji, kasat, ograniczeń i prześladowań
3. Kasata unii w Chełmszczyźnie i na Podlasiu
4. Kościół w byłym Królestwie Polskim za pontyfikatu papieża Leona XIII i papieża Piusa X (1878-1914)
5. Episkopat, duchowieństwo i duszpasterstwo. Życie religijne wiernych
§ 271. Okres kasat, ograniczeń i rusyfikacji Kościoła w Cesarstwie Rosyjskim
1. Powstanie styczniowe na ziemiach zabranych i represje popowstaniowe. Próby rusyfikacji Kościoła
2. Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim w latach 1878-1914
3. Episkopat, duchowieństwo, duszpasterstwo
§ 272. Kościół katolicki w zaborze pruskim
1. Kościół katolicki na Śląsku
2. Kościół katolicki w Wielkopolsce
3. Kościół katolicki na Pomorzu i Warmii
§ 273. W autonomicznej Galicji
1. Sytuacja prawna Kościoła i jego organizacja
2. Episkopat, duchowieństwo, duszpasterstwo
3. Kościół greckokatolicki. Odrodzenie religijne i narodowe wśród Ukraińców
4. Arcybiskupstwo ormiańskie
§ 274. Rozwój nauk teologicznych w Kościele polskim. Udział episkopatu polskiego w Soborze Watykańskim I
1. Odrodzenie i rozwój nauk teologicznych
2. Udział episkopatu polskiego w Soborze Watykańskim I
§ 275. Kościół i kwestia społeczna na ziemiach polskich
1. Kwestia społeczna a Kościół w zaborze rosyjskim
2. Kwestia społeczna a Kościół katolicki w zaborze pruskim
3. Kwestia chłopska i robotnicza a Kościół w zaborze austriackim

Rozdział IV. KOŚCIOŁY WSCHODNIE 1850-1914
§ 276. Kościół bizantyjski pod panowaniem Turcji
1. Patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu
2. Patriarchaty melchickie na Bliskim Wschodzie
3. Kościół ortodoksyjny w Gruzji
§ 277. Kościoły autokefaliczne na Bałkanach
1. Kościół prawosławny w Grecji
2. Kościół prawosławny w Serbii i Czarnogórze
3. Kościół prawosławny w Bułgarii
4. Kościół prawosławny w Rumunii
5. Kościół prawosławny w Austro-Węgrzech
§ 278. Rosyjski Kościół Prawosławny
1. Zarząd i nauczanie. Wierni
2. Misje wśród pogan
3. Ruch reformistyczny w Cerkwi rosyjskiej na przełomie XIX i XX w.
§ 279. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościoły monofizyckie w Egipcie i Etiopii
2. Jakobici. Chrześcijanie św. Tomasza. Nestorianie
3. Eksterminacja Ormian
§ 280. Kościoły wschodnie w jedności ze Stolicą Apostolską
1. Postawa Stolicy Apostolskiej wobec unii i Kościołów wschodnich
2. Unickie patriarchaty na Bliskim Wschodzie
3. Patriarchat antiocheński Maronitów. Patriarchat Cylicji Ormian
4. Kościoły unickie na Zakarpaciu, w Siedmiogrodzie i Bułgarii

Rozdział V. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE
§ 281. Kościół ewangelicko-augsburski
1. Kraje niemieckie
2. Protestantyzm skandynawski
§ 282. Kościół ewangelicko-reformowany
1. Holandia
2. Szwajcaria i Francja
3. Szkocja
§ 283. Protestantyzm w Wielkiej Brytanii
1. Kościół anglikański
2. Kościół metodystyczny
§ 284. Protestantyzm amerykański
1. Protestantyzm i jego duszpasterstwo w wielkich miastach
2. Protestantyzm a imigracja. Teologia protestancka
3. Protestantyzm a kwestia społeczna
4. Radykalne sekty protestanckie

Bibliografia
Indeks osób

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 87 z 1043 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Jezus i jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka
$ Jezus i jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku
Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku
Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"
Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce