Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377022740 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich
[9788377022740]
25,00zł
Product unavailable

Włodzimierz Bielak
ISBN:
978-83-7702-274-0
Pages: 312
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish

Publikacja stawia sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytania o istotę urzędu biskupiego, miejsce biskupów w strukturach kościelnych i jego rolę w społeczeństwie średniowiecznym. Autor nie chce tego czynić w oparciu o oficjalne wypowiedzi na ten temat Kościoła lub teologów, lecz na podstawie opinii naocznych świadków praktycznej realizacji ideału biskupstwa przez ludzi sprawujących ten urząd w realiach dnia powszedniego i na podstawie jego funkcjonowania w mentalności człowieka średniowiecznego. Historia uczy nas bowiem, że teoria bardzo często rozmija się z praktyką, a wielkie ideały nieraz giną gdzieś pośród niedoskonałości, bądź w konfrontacji z twardą rzeczywistością.


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

I. Urząd biskupa w starożytności i średniowieczu

1. Od czasów apostolskich do końca III wieku
a) Urząd biskupa w epoce Ojców Apostolskich
b) Upowszechnianie się urzędu biskupiego i wzrost jego znaczenia
c) Nauka św. Cypriana z Kartaginy o episkopacie

2. Po tzw. edykcie mediolańskim


II. Rola biskupa w misji Kościoła średniowiecznego

1. Ustanawianie biskupów
A. Ustanawianie biskupów w prawie Kościoła powszechnego
B. Na katedrach biskupich w Polsce
a) Obsadzanie katedr biskupich w Polsce X-XII wieku
b) Przełom – reformy Henryka Kietlicza i pierwsze wolne elekcje
c) Wybory kapitulne, konfi rmacje, prowizje i rezerwacje papieskie
d) Kryteria doboru kandydatów na urząd biskupa
e) Wpływ władców na nominacje biskupie
f) Utrata urzędu

2. Biskup - rządca i prawodawca
A. Administrowanie diecezją i majątkiem kościelnym
a) rozwój sieci diecezjalnej Kościoła polskiego
b) sprawowanie przez biskupa funkcji administratora diecezji
B. Relacje z kapitułą
C. Synody
D. Biskupi wobec zakonów
E. Związki ze Stolicą Apostolską

3. Biskup - pasterz
A. Nauczanie
B. Sakramenty, liturgii i kultu świętych
C. Troska o ubogich
D. Szkoły

4. Średniowieczny model biskupa misjonarza i męczennika
A. Święty Wojciech
B. Święty Stanisław
C. Święci Wojciech i Stanisław wobec średniowiecznego modelu biskupa


III. Miejsce biskupa w kręgach władzy politycznej

1. Związki z dworami panujących

2. Zaangażowanie w politykę wewnątrzpaństwową
A. W okresie rozbicia dzielnicowego
B. Podczas zabiegów o odzyskanie korony królewskiej
C. Pod rządami królów

3. Zaangażowanie w politykę międzynarodową
A. Obrona integralności terytorium Polski
B. Polityka wschodnia
a) Dążenie do rozszerzenia granic Polski
b) Wobec zagrożenia ze strony mahometan - Tatarzy i Turcy

Wnioski i zakończenie

Indeks osobowy
Bibliografia
Summary

Current Reviews: 1
This product was added to our catalog on Friday 08 July, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 916 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003
Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego
Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci
Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci
Bigamia w prawie rzymskim
Bigamia w prawie rzymskim
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce