Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP45 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
[SP45]
25,00zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 268
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

LESZEK ĆWIKŁA, Prawne podstawy stosunków polsko-czechosłowackich w dziedzinie turystyki w latach 1919-1939
Legal Aspect of the Polish-Czechoslovak Relations in the Field of Tourism in the Years 1919-1939 (summary)
Правовые аспекты иольско-чехословацких отношений в сфере туризма в 1919-1939 годах (резюме)

CZESŁAW PAWEŁ KŁAK, Geneza ustawy z 17 czerwca 2004 r. O skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
The Origin of the Act of 17 June 2004 on Complaint against an infringement of the Right of a Party to Hearing the Case in the Court Proceedings without Undue Delay (summary)
Происхождение закона от 17 июня 2004 г. о жалобе на нарушение права стороны на рассмотрение дела без необоснованной просрочки (резюме)

ALEKSANDRA MĘŻYKOWSKA, Zagrożenie bezpośrednim atakiem terrorystycznym przy użyciu broni masowego rażenia, jako okoliczność uzasadniająca użycie siły w samoobronie
The Threat of a Direct Terrorist Attack by Weapons of Mass Destruction as a Circumstance Justifying the Use of Force in Self-Defence (summary)
Угроза непосредственной террористической атаки при использовании оружия массового поражения, как обстоятельство, обосновывающие использование силы при самозащите (резюме)

BOGDAN SEKŚCIŃSKI, Orzecznictwo Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1947-1954)
Judicial Decision of the Representation of the Special Committee for Fighting Corruption Practices and Economic Sabotage in Lublin (1947-1954) (summary)
Решения Люблинского Представительства Специальной Комиссии по Борьбе с Экономическим Вредительством и Злоупотреблением (1947-1954) (резюме)

KRZYSZTOF TESZNER, Związek prawa administracyjnego i prawa podatkowego w sferze badań nad administracją publiczną
Relevance of Administrative Law and Tax Law in the Sphere of Public Administration Research (summary)
Связь между административным и налоговым правом в сфере исследований общественной администрации (резюме)

MARZENA WRONA, SEBASTIAN KWIECIEŃ, Zasady opodatkowania dotacji inwestycyjnych dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Taxation of Investment Subsidies for Startup Micro Enterprises from the Regional Operational Programme of Lubelskie Voivodeship for 2007-2013 (summary)
Принципы налогообложения инвестиционных дотаций для новообразованных микро-предприятий, полученных от РОП ЛВ на 2007-2013 годы (резюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Hans Erich Troje, Europa i prawo greckie (tłum. Maciej Jońca)


RECENZJE

Teresa Gardocka, Jacek Sobczak (red,). Zawody prawnicze (ree. Lesław Grzanka) Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero (oprac.), Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach (rec. Artur Lis)

Maria Pia Baccari e Attilio Mastino (a cura di), Il titolo di "Magno" dalla Repubblica all'Impero al Papato. Giovanni Paolo Magno (rec. Henryk Misztal)

Janusz Golaski, Jan Miłosz, Augustyn Pomkiewski, Teresa Rabska, Marek Ziółkowski, Wojciech Kęszycki, Filip Leśniak, Reforma rolna 1944-1945 czy zbrodnia komunistyczna? Dokumenty i materiały. Świadectwa. Wnioski (rec. Bogdan Sekściński)

Mirosław Piotrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947 (rec. Marcin Zaborski)


SPRAWOZDANIA

Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami (I Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego, Olsztyn, 21-22 kwietnia 2010 r.) (Martyna Seroka)

Migranci w procesie integracji - doświadczenia i rekomendacje (Konferencja naukowa, Lublin, 17 listopada 2010 r.) (Izabela Precz)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2007 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

This product was added to our catalog on Wednesday 17 August, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 919 of 1067 in category Out of print  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
25,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Naród polski w publicystyce PRL
Naród polski w publicystyce PRL
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce