Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Nauki społeczne » 9788377023082 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Opus Magnum - kulowskie wieczory z muzyką
Opus Magnum - kulowskie wieczory z muzyką
35,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa
[9788377023082]
38,00zł
Produkt niedostępny

Oleg Gorbaniuk
ISBN:
978-83-7702-308-2
Stron: 478
Format: B5
Rok wydania: 2011


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I: Przegląd badań nad osobowym wizerunkiem marki

Rozdział 1. Wizerunek marki
1.1. Marka i jej znaczenie dla marketingu
1.2. Wizerunek marki
1.3. Tożsamość, wizerunek i reputacja marki: porównanie pojęć
1.4. Wariacje wizerunku marki
1.5. Organizacja wiedzy o marce w świetle teorii pamięci
1.6. Struktura wizerunku marki
1.7. Atrybuty funkcjonalne i symboliczne w wizerunku marki

Rozdział 2. Osobowy wizerunek marki w świetle dotychczasowych źródeł publikowanych
2.1. Osobowościowe uwarunkowania zachowań konsumenckich
2.2. Ewolucja koncepcji "osobowości" marki
2.3. Definicje "osobowości" marki
2.4. Osobowość marki a jej wizerunek i reputacja
2.5. Osobowość marki a osobowość produktu

Rozdział 3. Jakościowe metody badań osobowego wizerunku marki
3.1. Wolne skojarzenia
3.2. Metody etnograficzne
3.3. Techniki projekcyjne
3.4. Wady technik projekcyjnych

Rozdział 4. Ilościowe metody badań osobowego wizerunku marki
4.1. Pierwsze próby pomiaru osobowości marki
4.2. Propozycja konceptualizacji i operacjonalizacji osobowości marki Jennifer Aaker
4.3. Krytyczna analiza koncepcji i badań Jennifer Aaker
4.4. Kierunki rozwoju badań nad osobowym wizerunkiem marki
4.5. Wymiary percepcji osobowości marki w różnych kulturach
4.6. Wykorzystanie procedury analiz leksykalnych w badaniach osobowości marki

Rozdział 5. Obszary zastosowań koncepcji osobowości marki
5.1. Osobowość marek usług
5.2. Osobowość organizacji i instytucji
5.3. Osobowość korporacji
5.4. Osobowość jednostek terytorialnych
5.5. Osobowość polityka i partii politycznej
5.6. Osobowość marki osoby

Rozdział 6. W poszukiwaniu nowych koncepcji osobowego wizerunku marki
6.1. Alternatywne propozycje konceptualizacji i operacjonalizacji osobowości marki
6.2. Metody analiz statystycznych używane do wyodrębnienia wymiarów osobowego wizerunku marki
6.2.1. Poziom agregacji danych: pomiar na poziomie indywidualnym vs. ekologicznym
6.2.2. Metody statystyczne stosowane do wyodrębnienia wymiarów
6.2.3. Alternatywne techniki oceniania itemów i modelowania osobowego wizerunku marki
6.3. Krytyka badań osobowego wizerunku marki zrealizowanych po 1997 roku

Rozdział 7. Czynniki warunkujące osobowy wizerunek marki
7.1. Atrybuty związane z produktem i widocznymi właściwościami marki
7.2. Osobowy wizerunek marki jako wynik zamierzonych działań firmy
7.2.1. Wizerunek użytkownika
7.2.2. Specyfika komunikatu reklamowego
7.2.3. Sponsoring i product placement
7.2.4. Wpływ wizerunku innej marki: co-branding
7.3. Osobowy wizerunek marki jako wynik czynników towarzyszących działalności firmy
7.3.1. Wizerunek firmy i jej pracowników
7.3.2. Wartości kulturowe, wizerunek kraju pochodzenia i etnocentryzm
7.4. Psychospołeczne uwarunkowania osobowego wizerunku marki
7.4.1. Doświadczenie związane z użytkowaniem marki i lojalność
7.4.2. Dostępność cechy
7.4.3. Właściwości społeczno-demograficzne i osobowościowe konsumentów

Rozdział 8. Znaczenie osobowego wizerunku marki
8.1. Funkcje osobowego wizerunku marki
8.2. Koncepcja kapitału marki z perspektywy konsumenta
8.3. Osobowy wizerunek a składniki kapitału marki
8.4. Rola kongruencji


Część II: Podstawy teoretyczne badań osobowego wizerunku marki

Rozdział 9. Antropomorfizacja i personifikacja
9.1. Proces antropomorfizacji z perspektywy psychologicznej
9.2. Metafora jako narzędzie poznawcze w języku potocznym i naukowym
9.3. Ewaluacja metafory z uwagi na jej wartość teoretyczną
9.4. Ocena roli metafory "osobowości marki" w procesie badawczym
9.5. Od metaforycznego myślenia konsumentów do konceptualizacji pojęć w marketingu
9.6. Wykorzystywanie metafor w komunikacji i badaniach marketingowych

Rozdział 10. Spontaniczne procesy atrybucji
10.1. Przekraczanie domen ontologicznych: atrybucja teleologiczna
10.2. Spontaniczne procesy wnioskowania o dyspozycjach
10.2.1. Przebieg procesu wnioskowania dyspozycyjnego
10.2.2. Spontaniczne procesy transferu dyspozycji
10.2.3. Proces asocjacji a proces atrybucji dyspozycyjnej
10.2.4. Atrybucja przyczynowa a wnioskowanie dyspozycyjne: różnice
10.2.5. Rola języka w procesie atrybucji przyczynowej i wnioskowania dyspozycyjnego

Rozdział 11. Struktura atrybucji dyspozycyjnych
11.1. Wymiary percepcji innych z perspektywy psychologii społecznej
11.2. Wymiary dyspozycji przypisywanych innym ludziom z perspektywy podejścia leksykalnego w teorii cech
11.3. Dychotomia wymiarów percepcji społecznej z perspektywy struktury atrybucji dyspozycji w badaniach leksykalnych
11.4. Niespecyficzność vs. specyficzność struktury dyspozycji przypisywanych markom: przewidywania na podstawie analogii do percepcji człowieka
11.5. Proces formowania wrażenia na temat marek w kategoriach dyspozycyjnych


Część III: Badania własne nad dyspozycyjnym wizerunkiem marki

Rozdział 12. Wpływ instrukcji personifikującej na wizerunek marki
12.1. Problem badawczy
12.2. Metoda
12.2.1. Selekcja marek
12.2.2. Pomiar osobowego wizerunku marki
12.2.3. Opis próby i procedura badań
12.3. Analiza wyników
12.3.1. Porównanie struktury percepcji marek
12.3.2. Porównanie profili percepcji marek
12.4. Dyskusja wyników

Rozdział 13. Taksonomia leksykalna skojarzeń personifikujących marki
13.1. Problem badawczy
13.2. Metoda
13.2.1. Selekcja kategorii i marek
13.2.2. Kwestionariusz i procedura wywiadu
13.2.3. Struktura próby
13.2.4. Procedura taksonomii skojarzeń personifikujących z marką
13.3. Wyniki
13.3.1. Rzetelność taksonomii leksykalnej skojarzeń personifikujących marki
13.3.2. Struktura wolnych skojarzeń z markami
13.3.3. Struktura leksykalna skojarzeń personifikujących marki
13.3.4. Ocena warstwy ewaluatywnej deskryptorów dyspozycji przypisywanych markom
13.4. Dyskusja wyników badań jakościowych

Rozdział 14. Wymiary dyspozycyjnego wizerunku marki i jego pomiar
14.1. Badanie I: Struktura dyspozycyjnego wizerunku marki
14.2. Metoda badań
14.2.1. Selekcja i lista przymiotników
14.2.2. Dobór marek i procedura badań
14.2.3. Próba
14.3. Wyniki
14.3.1. Wymiary percepcji dyspozycyjnych atrybutów marki
14.3.2. Struktura czynnikowa skróconej listy przymiotnikowej
14.3.3. Podobieństwo struktury percepcji dyspozycyjnego wizerunku w różnych grupach
14.3.4. Komponenty wymiarów percepcji dyspozycyjnego wizerunku marki
14.3.5. Kategoryzacja deskryptorów dyspozycyjnego wizerunku marki
14.3.6. Hierarchiczna struktura właściwości dyspozycyjnych przypisywanych markom w zależności od przyjętego poziomu ogólności
14.4. Badanie II: Właściwości psychometryczne skali do badania dyspozycyjnego wizerunku marki
14.5. Metoda
14.5.1. Operacjonalizacja zmiennych i procedura badań
14.5.2. Próba
14.6. Wyniki
14.6.1. Weryfikacja stabilności struktury czynnikowej
14.6.2. Właściwości psychometryczne skali dyspozycyjnego wizerunku marki
14.6.3. Percepcja marki vs. percepcja człowieka: porównanie struktury percepcji
14.7. Dyskusja wyników

Rozdział 15. Wpływ materiału leksykalnego na strukturę dyspozycyjnego wizerunku marki
15.1. Problem badawczy
15.2. Badanie I: Taksonomia personifikujących zachowań kojarzonych z markami
15.3. Metoda
15.3.1. Operacjonalizacja zmiennych i procedura wywiadu
15.3.2. Próba
15.3.3. Procedura taksonomii skojarzeń personifikujących z marką
15.4. Wyniki
15.5. Badanie II: Struktura czynnikowa percepcji zachowań przypisywanych markom
15.6. Metoda
15.6.1. Konstrukcja kwestionariusza
15.6.2. Procedura badań
15.6.3. Próba
15.7. Wyniki
15.7.1. Struktura dyspozycyjnego wizerunku marki
15.7.2. Percepcja marki vs. percepcja siebie
15.8. Dyskusja wyników

Rozdział 16. Dyspozycyjny a ewaluatywny wizerunek marki
16.1. Problem badawczy
16.2. Badanie I: Struktura ewaluatywnego wizerunku marki
16.3. Metoda286
16.3.1. Operacjonalizacja zmiennych i procedura badań
16.3.2. Próba
16.4. Wyniki
16.5. Badanie II: Struktura relacji pomiędzy dyspozycyjnym a ewaluatywnym wizerunkiem marki
16.6. Metoda
16.6.1. Operacjonalizacja zmiennych i procedura badań
16.6.2. Próba
16.7. Wyniki
16.7.1. Dyspozycyjny vs. ewaluatywny wizerunek marki
16.7.2. Wartość wyjaśniająca dyspozycyjnego i ewaluatywnego wizerunku względem postawy i preferencji marki
16.8. Podsumowanie

Rozdział 17. Pole semantyczne deskryptorów wymiarów dyspozycyjnego wizerunku marki
17.1. Problem badawczy
17.2. Metoda
17.2.1. Operacjonalizacja zmiennych
17.2.2. Próba
17.2.3. Procedura badań
17.3. Wyniki
17.3.1. Przestrzeń denotacyjna deskryptorów dyspozycyjnego wizerunku marki
17.3.1.1. Wymiar Kompetencji
17.3.1.2. Wymiar Subtelności
17.3.1.3. Wymiar Spontaniczności
17.3.1.4. Wymiar Egoizmu
17.3.2. Przestrzeń konotacyjna deskryptorów dyspozycyjnego wizerunku marki
17.3.2.1. Wymiar Kompetencji
17.3.2.2. Wymiar Subtelności
17.3.2.3. Wymiar Spontaniczności
17.3.2.4. Wymiar Egoizmu
17.3.3. Porównanie struktury percepcji pojęć w kontekście marki i osoby
17.4. Podsumowanie

Rozdział 18. Typologia dyspozycyjnych wizerunków marek
18.1. Problem badawczy
18.2. Metoda
18.2.1. Selekcja marek
18.2.2. Pomiar dyspozycyjnego wizerunku marki
18.2.3. Próba
18.2.4. Procedura badań
18.3. Wyniki
18.4. Dyskusja wyników

Rozdział 19. Wartość dyskryminacyjna i wyjaśniająca dyspozycyjnego wizerunku marki
19.1. Problem badawczy
19.2. Metoda
19.2.1. Operacjonalizacja zmiennych
19.2.2. Próba
19.2.3. Procedura badań
19.3. Wyniki
19.3.1. Weryfikacja właściwości psychometrycznych skali do badania dyspozycyjnego wizerunku marki w ramach kategorii produktów
19.3.2. Moc dyskryminacyjna dyspozycyjnego wizerunku w zależności od kategorii produktów
19.3.3. Dyspozycyjny wizerunek a postawa wobec marki w zależności od kategorii produktu
19.3.4. Wymiary zróżnicowania dyspozycyjnych wizerunków marek: analiza danych zagregowanych
19.3.5. Ekologiczne normy dla skal dyspozycyjnego wizerunku marek
19.3.6. Dyspozycyjny wizerunek marki a zbieżność postrzegania marki i siebie
19.4. Dyskusja wyników

Rozdział 20. Cechy centralne w procesie formowania wrażenia o markach
20.1. Problem badawczy
20.2. Metoda
20.2.1. Operacjonalizacja zmiennych
20.2.2. Próba
20.2.3. Procedura badań
20.3. Wyniki
20.4. Podsumowanie

Rozdział 21. Dyspozycyjny wizerunek marki a jej kapitał
21.1. Problem badawczy
21.2. Metoda
21.2.1. Operacjonalizacja zmiennych
21.2.2. Próba
21.2.3. Procedura badań
21.3. Wyniki
21.3.1. Struktura związku kapitału i dyspozycyjnego wizerunku marki
21.3.2. Kategoria produktu jako moderator związku kapitału i dyspozycyjnego wizerunku marki
21.3.3. Postawa wobec marki a jej wizerunek: porównanie różnych perspektyw konceptualizacji i operacjonalizacji wizerunku marki
21.4. Podsumowanie

Rozdział 22. Dyskusja końcowa
22.1. Najważniejsze wnioski z badań własnych
22.2. Postrzeganie marki a postrzeganie właściwości człowieka
22.3. Badania własne nad osobowym wizerunkiem marki na tle badań dotychczasowych
22.4. Porównanie dyspozycyjnego wizerunku marek i innych obiektów marketingowych
22.5. Ocena dyspozycyjnego wizerunku marki jako koncepcji teoretycznej
22.6. Perspektywy przyszłych badań
22.7. Rekomendacje dla praktyki badawczej

Bibliografia
Załączniki 
Spis tabel, rysunków, wykresów i załączników

Data dodania produktu do sklepu: środa, 26 październik 2011.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 153 z 195 
w kategorii Nauki społeczne
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Wszechświat matematyczny
$ Wszechświat matematyczny
Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963)
Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963)
$ Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
$ Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
$ W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 1. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny
$ W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 1. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny
Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej
Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej
Dawne literatury romańskie - żywioły, temperamenty, charaktery
Dawne literatury romańskie - żywioły, temperamenty, charaktery
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce