Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377022603 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
31,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wartość i dobro rodziny
[9788377022603]
45,00zł
Product available

ed. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak
ISBN:
978-83-7702-260-3
Pages: 600
Format: B5 (hard cover)
Year: 2011
Languages: Polish, Italian

Niniejsza publikacja otwiera dyskusję i wskazuje na nowe obszary interdyscyplinarnych dyskusji nad małżeństwem i rodzina. Stanowi obszerne kompendium wiedzy przydatnej każdej osobie, która doświadcza wartości i dobra rodziny. W szczególny zaś sposób publikacja powinna stać się przedmiotem refleksji dla studentów i specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących familiologię.


Spis treści

Wartość i dobro rodziny
(Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak)

 
Część I
Aksjologiczne wymiary rodziny

Carlos Simon Vàzquez
Presentazione del Pontificio Consiglio per la Famiglia all'Università Cattolica di Lublino (12 maggio 2009)

Mirosław Brzeziński, Ph.D.
Prezentacja Papieskiej Rady ds. Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawia II (12 maja 2009)

Jerzy Bajda
Rodzina wobec wyzwań współczesnej kultury

Franciszek Adamski
Czy rodzina ma przyszłość? Między utopijnymi wizjami a naturalną komórką społeczeństwa

Jarosław Jęczeń, Ph.D.
Il compimento della persona nella partecipazione secondo il Cardinale Karol Wojtyla

Mirosław Brzeziński, Ph.D.
Matrimonio e famiglia - »il santuario della vita« - nell'insegnamento del Pontificio Consiglio per la Famiglia


Część II
Współczesna rodzina wobec przemian społeczno-kulturowych

Jerzy Koperek
Państwo - naród - rodzina wobec przemian społeczno-kulturowych w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Jerzy Koperek, Adam Koperek
Ochrona prawa do życia w demokratycznym państwie polskim

Wiesława Walkowska
Wpływ migracji zarobkowych na sytuację dzieci i młodzieży - z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego

Beata Szluz
Pomoc społeczna wobec problemu bezdomności rodzin

Stanislav Vojtko, Ph.D.
Przemiany małżeństwa i rodziny na Słowacji w ostatnich 20 latach oraz prognoza ich rozwoju

Magdalena Molendowska
Problem rodziny w europejskiej polityce chrześcijańskiej demokracji

Agnieszka Chomicka
Obraz współczesnej rodziny w reportażach radiowych


Część III
Rodzicielstwo zadaniem rodziny

Urszula Dudziak
Naturalne planowanie rodziny w Polsce

Alina Deluga, Anna Aftyka
Rodzicielstwo i planowanie rodziny w opinii studentów lubelskich uczelni

Mieczysław Dudek
Rodzice w percepcji wychowanków domu dziecka

Dorota Gizicka
Sposoby planowania rodziny w opinii młodzieży

Henryk Pędziwiatr
Motywy i czynniki kształtujące postawy kobiet starających się o adopcję dziecka

Wiesława Walc
Adopcyjne rodzicielstwo jako dar i zadanie

Maria Wojaczek
Dialog rodziców z dzieckiem w prenatalnym okresie życia


Część IV
Rodzina dysfunkcjonalna

Maria Chuchra, Monika Sobieszek
Małżeństwo i rodzina w sytuacji rozłąki z powodu migracji zarobkowej

Maria Chuchra, Bożena Kamińska-Spila
Funkcjonowanie systemu rodzinnego a obraz samego siebie u studentów DDA

Anna Dąbrowska
Hierarchia współcześnie preferowanych wartości na przykładzie rodzin dysfunkcjonalnych i prawidłowo funkcjonujących

Justyna Dobrołowicz
Zagrożenia socjalizacji w rodzinie w warunkach dominacji kultury popularnej

Katarzyna Marciniak
Dysfunkcjonalny obraz rodziny wiejskiej w Pamiętnikach chłopów z 1935 roku

Ewa Michałowska
Pracoholizm a jakość małżeństwa

Agnieszka Regulska
Rodzina dysfunkcjonalna - analiza systemu opieki zastępczej nad dzieckiem

Monika Martyn-Pisarska
Znaczenie rodziny w opinii osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin

Piotr Kulikowski
Uczucia czy racjonalizm? Problem decyzyjności w rodzinie patologicznej

Marta Makara-Studzińska, Anna Bieniarz
Dysfunkcjonalność systemu rodzinnego a wyniki szkolne uzyskiwane przez młodzież szkół ponadpodstawowych - wstępne doniesienia


Część V
Rozwój osobowy w rodzinie

Zdzisław Janiec
Wpływ liturgii domowej na rozwój osobowy rodziny

Marian Zdzisław Stepulak
Typologia rozwoju osobowego w systemie rodzinnym

Jadwiga Daszykowska
Rekreacja w czasie wolnym jako czynnik integracji rodziny

Justyna Iskra
Obraz rodziny pochodzenia studentów o różnym poziomie prężności osobowej

Barbara Kiereś
Małżeństwo i rodzina a osobowy wymiar życia ludzkiego. Na kanwie teorii osoby w ujęciu M.A. Krąpca

Andrzej Łuczyński
Więź rodzinna a rozwój osobowy człowieka

Małgorzata Chojak
Szkoła - instytucja wsparcia rodziny czy forma opieki zstępczej?


Część VI
Wychowanie w rodzinie

Małgorzata Bereźnicka
Wartości kształcenia szkolnego a rola rodziców

Jolanta Biała
Społeczno-kulturowe uwarunkowania i możliwości rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami i dziećmi

Jarosław Jęczeń, Ph.D.
Grooming zagrożeniem dla rodziny

Krzysztof Łuszczek
Autonomia mediów w środowisku rodzinnym

Piotr Magier
Specyfika podejścia społeczno-kulturowego i normatywnego w pedagogice rodziny

Mariusz Parlicki
Organizacja gminnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

Anna Przygoda
Rola dziadków w rodzinnym przekazie wartości

Mariusz Sztaba
Wychowanie społeczne dzieci i młodzieży w rodzinie. Refleksja w świetle nauczania Jana Pawła II


Część VII
Pastoralny wymiar małżeństwa i rodziny

Mieczysław Ozorowski
Zasady formacji duszpasterzy rodzin

Mirosław Brzeziński
Przygotowanie do małżeństwa: "kurs" czy "katecheza"?

Żaneta Kała
Katechizacja przedmałżeńska w opinii studentów wybranych uczelni lubelskich. Komunikat z badań

Marta Komorowska-Pudło
Czy kohabitacja to zagrożenie dla jakości i wartości małżeństwa i rodziny?

Włodzimierz Wieczorek
Prawa małżeńskie i rodzicielskie w kontekście zagrożenia AIDS

The Family Good and Value. Summary
(Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak)

This product was added to our catalog on Thursday 10 November, 2011.
Reviews
Previous product  Product 90 of 352 in category Social science  Next product
Centrum badań nad rodziną
Przemoc w małżeństwie i w rodzinie
Przemoc w małżeństwie i w rodzinie
22,00zł
Dlaczego rodzić w domu?
Dlaczego rodzić w domu?
24,00zł
Rodzina europejska
Rodzina europejska
45,00zł
$ Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
$ Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
10,00zł
$ Rodzina jako Kościół domowy
$ Rodzina jako Kościół domowy
22,00zł
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
21,00zł
$ W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
$ W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
9,00zł

Customers who bought this product also purchased
$ Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Studium teologicznopastoralne
$ Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Studium teologicznopastoralne
$ Opieka, wychowanie i partnerstwo w rodzinach wiejskich i miejskich województwa lubelskiego na początku XXI wieku
$ Opieka, wychowanie i partnerstwo w rodzinach wiejskich i miejskich województwa lubelskiego na początku XXI wieku
Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich
Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich
Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków
Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Nowe tendencje w zarządzaniu
$ Nowe tendencje w zarządzaniu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce