Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377023600 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
[9788377023600]
25,00zł
Product available

eds Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec
ISBN:
978-83-7702-360-0
Pages: 200
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Od redaktorów (Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec)

Studia z zakresu prawa publicznego

Adam Balicki
Perspektywy rozwoju edukacji drogą elektroniczną - kierunki regulacji prawnych

E-learning Prospects - Directions of Legal Regulations. Summary

Jarosław Bubiło
Polskie Megan’s Law? Wybrane aspekty prawne rejestracji i upublicznienia danych osób skazanych za przestępstwa pedofilskie w Polsce na tle regulacji prawnych obowiązujących w innych krajach

Polish Megan’s Law? The Selected Legal Issues Related to the Registration and Publicizing of Data about Convicted Paedophiles in Poland in the Light of Law Regulations in Other Countries. Summary

Dorota Chromicka
Wybrane problemy ochrony danych osobowych użytkowników portali społecznościowych

Selected Aspects of Social - Networking Websites Users’ Personal Data Protection. Summary

Anna Komadowska
Zagadnienie przestępczości komputerowej na przykładzie oszustwa komputerowego

The Computer Fraud as an Illustration of Computer-related Crimes. Summary

Marta Stepnowska-Michaluk
Krajowy Rejestr Karny - zasady funkcjonowania a aspekty praktyczne

National Criminal Register - Operation Principles Versus Practical Aspects. Summary

Beata Uranowska
Przestępstwo hackingu w polskim kodeksie karnym

Hacking Crime in Polish Criminal Law. Summary

Kajetan Wojsyk
Elektroniczna administracja w kontekście prawa opartego na nieelektronicznych nośnikach danych i informacji

Electronic Administration versus Law based on Non-electronic Information and Data Carriers. Summary


Studia z zakresu prawa prywatnego

Agnieszka Gryszczyńska
Wpływ informatyzacji na formalną jawność rejestrów sądowych

The Influence of Information Technologies on the Formal Openness of Court Registers. Summary

Joanna Misztal-Konecka
Bilingi i nagrania rozmów jako dowody w postępowaniu cywilnym

Billings and Recordings of Conversations as Evidence in Civil Law Procedure. Summary

Barbara Rzekęć
System prawny ksiąg wieczystych w aspekcie wdrożenia elektronicznej księgi wieczystej

Land Register System and the Implementation of the Electronic Land Register. Summary

Piotr Telusiewicz
Treść SMS jako wątpliwy dowód w procesie cywilnym

SMS as Evidence in Civil Proceedings. Summary

Grzegorz Tylec
Nowe usługi medialne świadczone za pośrednictwem Internetu w świetle obowiązujących regulacji prawnych

New Media Services Offered via the Internet in Binding Legal Regulations. Summary

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Monday 13 February, 2012.
Reviews
Previous product  Product 81 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego
Opera selecta
Opera selecta
Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej
Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce