Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377023419 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza
[9788377023419]
32,00zł
Product available

eds Antoni Dębiński, Leszek Pietraszko
ISBN:
978-83-7702-341-9
Pages: 306
Format: B5
Year: 2011
Languages: Polish, English, Russian


SPIS TREŚCI

Antoni Dębiński, Leszek Pietraszko
OD REDAKTORÓW

Antoni Dębiński, Leszek Pietraszko
FROM THE EDITORS

Stanisław Wilk
PRZEMÓWIENIE REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Stanisław Wilk
THE SPEECH OF THE RECTOR OF JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN

Leszek Pietraszko
PRZEMÓWIENIE DYREKTORA KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Leszek Pietraszko
THE SPEECH OF THE DIRECTOR OF THE NATIONAL SCHOOL OF JUDICIARY AND PUBLIC PROSECUTION

Stanisław Fic
PRZEMÓWIENIE ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA LUBLINA

Stanisław Fic
THE SPEECH OF THE DEPUTY MAYOR OF LUBLIN

Henryk Łucjan
PRZEMÓWIENIE PREZESA FUNDACJI ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Henryk Łucjan
THE SPEECH OF THE PRESIDENT OF THE FOUNDATION FOR LUBELSKIE DEVELOPMENT

Antoni Dębiński
PRAWO RZYMSKIE JAKO PODSTAWA KULTURY EUROPEJSKIEJ

ROMAN LAW AS THE FOUNDATION OF EUROPEAN CULTURE (summary)

Tadeusz Piłat
TRADYCJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI JAKO ELEMENT KULTURY POGRANICZA POLSKO–UKRAIŃSKIEGO

TRADITION IN THE JUDICIAL SYSTEM AS AN ELEMENT OF THE POLISH–UKRAINIAN CROSS-BORDER CULTURE (summary)

Dennis Rodwell
EVALUATIONS AND RECOMMENDATIONS OF UNESCO AND ICOMOS FOR THE CONSERVATION OF HISTORIC CITIES UNDER NATIONAL LAWS

Dennis Rodwell
OCENY I ZALECENIA UNESCO I ICOMOS W ZAKRESIE OCHRONY MIAST HISTORYCZNYCH W RAMACH USTAWODAWSTWA KRAJOWEGO

EVALUATIONS AND RECOMMENDATIONS OF UNESCO AND ICOMOS FOR THE CONSERVATION OF HISTORIC CITIES UNDER NATIONAL LAWS (summary)

Katarzyna Zalasińska
OCHRONA PRAWNA HISTORYCZNYCH ZAŁOŻEŃ PRZESTRZENNYCH

LEGAL PROTECTION OF HISTORICAL SPATIAL LAYOUTS (summary)

Halina Landecka
MIASTA HISTORYCZNE W PRAWNYM SYSTEMIE OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE

HISTORIC CITIES IN THE LEGAL FRAMEWORK OF MONUMENT PROTECTION IN POLAND (summary)

Ewa Kipta
PRZYSZŁOŚĆ MIAST HISTORYCZNYCH W ZAŁOŻENIACH DO USTAWY O ROZWOJU MIAST

FUTURE FOR HISTORIC CITIES: A PROPOSAL FOR THE LEGISLATION ON URBAN REHABILITATION AND DEVELOPMENT (summary)

Irena Ławrowska
REWITALIZACJA TERYTORIUM HISTORYCZNEGO CENTRUM MIASTA I TWIERDZY BRZESKIEJ. AKTUALNE PROBLEMY I PROJEKTY

REVITALISATION OF THE HISTORICAL DOWNTOWN OF THE CITY OF BREST LITOVSKI AND THE FORTRESS OF BREST. CURRENT PROBLEMS AND PROJECTS (summary)

Andreas Billert
ZNACZENIE REGULACJI PRAWNO-REWITALIZACYJNYCH DLA ODNOWY HISTORYCZNYCH DZIELNIC MIEJSKICH. PORÓWNANIE SYTUACJI MIAST NIEMIEC I POLSKI

THE SIGNIFICANCE OF REHABILITATION LAWS AND OTHER LEGAL TOOLS FOR THE RENOVATION OF HISTORIC CITY QUARTERS. A COMPARATIVE LOOK AT THE POLISH AND GERMAN APPROACHES (summary)

Yaroslav Iolkin, Oksana Kashyntseva
OCHRONA PRAWNA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I MATERIALNEGO W ŚWIETLE USTAWODAWSTWA UKRAIŃSKIEGO

LEGAL PROTECTION OF CULTURAL AND MATERIAL HERITAGE UNDER THE UKRAININAN LEGISLATION (summary)

Yurii Savchuk
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯТА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Yurii Savchuk
REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE UKRAINY O WYWOZIE, WWOZIE I ZWROCIE DÓBR KULTURY

REGULATIONS CONTAINED IN THE UKRAININAN ACT ON THE EXPORT, IMPORT AND RETURN OF CULTURAL GOODS (summary)

Валентина Миколаївна Угонь
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Walentyna Mykołaiwna Uhoń
ROZWÓJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ W OBWODZIE WOŁYŃSKIM W OPARCIU O DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE

TOURISM DEVELOPMENT IN THE VOLHYNIA REGION BASED ON HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE (summary)

Wojciech Paczuski
PROBLEM HANDLU I PRZEMIESZCZANIA DZIEŁ SZTUKI I ZABYTKÓW W STREFACH PRZYGRANICZNYCH

THE PROBLEM OF TRADE IN AND MOVEMENT OF WORKS OF ART AND HISTORICAL ARTEFACTS IN BORDER AREAS (summary)

Olgierd Jakubowski
PRZESTĘPSTWO NIELEGALNEGO WYWOZU ZABYTKÓW. GŁÓWNE PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

THE CRIME OF ILLEGAL EXPORTATION OF MONUMENTS: THE MAIN ISSUES AND PROPOSED SOLUTIONS (summary)

Wiesław Pływaczewski
ZJAWISKO GRABIEŻY DZIEDZICTWA KULTURY NA PRZYKŁADZIE PRZESTĘPCZOŚCI TRANSGRANICZNEJ

PLUNDER OF CULTURAL HERITAGE FROM THE PERSPECTIVE OF CROSS-BORDER CRIME (summary)

Maciej Trzciński
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRZECIWKO ZABYTKOM ARCHEOLOGICZNYM

PRACTICAL ASPECTS OF COMBATING "HERITAGE CRIME" (summary)

Mariusz Leszczyński
OCHRONA PRAWNA DÓBR KULTURY W KOŚCIELE KATOLICKIM

LEGAL PROTECTION OF CULTURAL GOODS IN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH (summary)

Stefan Batruch
OCHRONA SAKRALNYCH DÓBR KULTURY W ŚWIETLE GRECKOKATOLICKIEGO PRAWA WYZNANIOWEGO NA PRZYKŁADZIE TRANSGRANICZNEGO CENTRUM DIALOGU W KORCZMINIE

PROTECTION OF SACRED CULTURAL GOODS IN THE LIGHT OF THE GREEK-CATHOLIC DENOMINATIONAL LAW: EXAMPLE OF THE TRANSBOUNDARY CENTRE FOR DIALOGUE IN KORCZMIN (summary)

Eleonora Bergman
ZASTOSOWANIE RELIGIJNEGO PRAWA ŻYDOWSKIEGO W OCHRONIE SYNAGOG I CMENTARZY ŻYDOWSKICH

JEWISH RELIGIOUS LAW AS APPLIED TO THE PRESERVATION OF SYNAGOGUES AND JEWISH CEMETERIES (summary)

Artur Kuś
POLITYKA KULTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

CULTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION (summary)

Sławomir Fundowicz
INSTYTUCJE PROMUJĄCE DZIEDZICTWO KULTURALNE

INSTITUTIONS PROMOTING CULTURAL HERITAGE (summary)


Noty o autorach

About the authors

This product was added to our catalog on Wednesday 22 February, 2012.
Reviews
Previous product  Product 83 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne
$ Radiofonia i telewizja narzędzia służące realizacji misji Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989-2008
$ Radiofonia i telewizja narzędzia służące realizacji misji Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989-2008
Normatywny wymiar godności człowieka
Normatywny wymiar godności człowieka
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Studia Prawnicze KUL, 2(62)/2015
Studia Prawnicze KUL, 2(62)/2015
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce