Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377023792 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Praca i rodzina. Konflikt czy synergia?
[9788377023792]
32,00zł
Product available

Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn

Bogusława Lachowska
ISBN:
978-83-7702-379-2
Pages: 322
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Jakość życia a pełnienie wielorakich ról społecznych

1.1. Wprowadzenie w problematykę jakości życia w psychologii
1.2. Modele teoretyczne zależności między pełnionymi rolami a jakością życia
1.3. Pojęcie zaangażowania w pełnione role społeczne
1.4. Znaczenie wielorakich ról dla jakości życia w świetle wyników dotychczasowych badań


Rozdział 2
Konflikt i facylitacja między pracą i rodziną

2.1. Mechanizmy łączące pracę i rodzinę
2.2. Konflikt jako mechanizm łączący pracę i rodzinę
2.3. Facylitacja jako forma synergii między pracą i rodziną
2.4. Konflikt i facylitacja między rolami a pojęcie równowagi oraz dopasowania pracy i rodziny
2.5. Znaczenie konfliktu i facylitacji dla jakości życia - przegląd wyników dotychczasowych badań


Rozdział 3
Modele teoretyczne zależności między charakterystykami pracy i rodziny a jakością życia osób godzących role rodzinne i zawodowe

3.1. Model konfliktu między pracą i rodziną opracowany przez zespół w składzie: Michael R. Frone, Marcia Russell i M. Lynne Cooper oraz jego nowsze opracowania
3.2. Koncepcja Prężności Rodziny Jöan M. Patterson
3.3. Model Dwóch Procesów Oddziaływań Pracy na Rodzinę autorstwa Arnolda B. Bakkera i Sabine Geurts
3.4. Model Zróżnicowanego i Porównywalnego Znaczenia Wymagań i Zasobów dla Konfliktu i Facylitacji między Pracą i Rodziną przedstawiony przez Patricię Voydanoff
3.5. Model zależności między pracą i rodziną a rezultatami na poziomie jednostki, organizacji i rodziny przedstawiony przez Jeffreya Hilla
3.6. Własny model teoretyczny zależności między pracą i rodziną a poznawczymi ocenami jakości życia


Rozdział 4
Metody badań własnych

4.1. Problem pracy i hipotezy badawcze
4.2. Charakterystyka osób badanych
4.3. Zmienne uwzględnione w modelu i ich pomiar
4.3.1. Pomiar zmiennych demograficznych i innych charakterystyk ogólnych
4.3.2. Wymagania i zasoby związane z obszarem pracy oraz narzędzia ich pomiaru
4.3.3. Wymagania i zasoby związane z obszarem rodziny oraz narzędzia ich pomiaru
4.3.4. Pomiar wskaźników jakości życia


Rozdział 5
Praca i rodzina w życiu badanych osób

5.1. Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w rolach rodzinnych
5.2. Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w rolach zawodowych
5.3. Praca i rodzina jako źródło wymagań i zasobów - porównanie wybranych charakterystyk
5.4. Podsumowanie


Rozdział 6
Płeć a wielkość konfliktu i facylitacji między rolami rodzinnymi i zawodowymi

6.1. Hipotezy badawcze
6.2. Utrudniające i facylitujące oddziaływania między rolami w grupie kobiet i mężczyzn - wyniki badań własnych
6.3. Podsumowanie i interpretacja


Rozdział 7
Wymagania i zasoby obszaru jako predyktory oddziaływań między rolami

7.1. Założenia teoretyczne i hipotezy badawcze
7.2. Korelacje między wymaganiami i zasobami związanymi z obszarem
7.2.1. Korelacje między wymaganiami i zasobami rodziny
7.2.2. Korelacje między wymaganiami i zasobami pracy
7.2.3. Wnioski
7.3. Charakterystyki obszaru a utrudniające i ułatwiające oddziaływania między rolami - wyniki badań własnych
7.3.1. Zasoby rodziny jako predyktory konfliktu i facylitacji
7.3.2. Wymagania rodziny jako predyktory konfliktu i facylitacji
7.3.3. Zasoby pracy jako predyktory konfliktu i facylitacji
7.3.4. Wymagania pracy jako predyktory konfliktu i facylitacji
7.3.5. Podsumowanie i interpretacja


Rozdział 8
Konflikt i facylitacja między pracą i rodziną a jakość życia

8.1. Hipotezy badawcze
8.2. Konflikt i facylitacja jako wyznaczniki jakości życia - wyniki badań własnych
8.3. Podsumowanie wyników


Rozdział 9
Weryfikacja modelu teoretycznego zależności między wymaganiami i zasobami w obszarze pracy i rodziny a poznawczymi ocenami ogólnej jakości życia

9.1. Model teoretyczny zależności między zmiennymi i związane z nim hipotezy badawcze
9.2. Zmienne w modelu
9.3. Zasoby i wymagania rodziny a ogólna jakość życia
9.3.1. Wymagania i zasoby rodziny a ogólna satysfakcja z życia
9.3.2. Wymagania i zasoby rodziny a ogólny dystres
9.4. Zasoby i wymagania pracy a ogólna jakość życia
9.4.1. Wymagania i zasoby pracy a ogólna satysfakcja z życia
9.4.2. Wymagania i zasoby pracy a ogólny dystres
9.5. Podsumowanie


Rozdział 10
Podsumowanie

10.1. Role społeczne pełnione przez badane osoby z rodzin dwuzawodowych - ich tradycyjne i nietradycyjne aspekty
10.2. Czy praca i rodzina są zawsze i wyłącznie w konflikcie?
10.3. Znaczenie konfliktu i facylitacji między rolami rodzinnymi i zawodowymi dla jakości życia kobiet i mężczyzn godzących pracę i rodzinę
10.4. Co zwiększa konflikt między rolami rodzinnymi i zawodowymi, a co sprzyja synergii między pracą i rodziną?
10.5. Uwagi końcowe

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Summary: Work and family: Conflict or synergy? Conflict and facilitation between family and work roles - the antecedents and consequences for quality of life in women and men

This product was added to our catalog on Thursday 01 March, 2012.
Reviews
Previous product  Product 100 of 351 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
$ W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (oprawa twarda)
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (oprawa twarda)
Społeczeństwo i rodzina. Nr 27 (2/2011)
Społeczeństwo i rodzina. Nr 27 (2/2011)
Komunikacja w resocjalizacji
Komunikacja w resocjalizacji
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i dedagogii chrześcijańskiej
Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i dedagogii chrześcijańskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce