Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377023631 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939
[9788377023631]
58,00zł
Product available

Leszek Ćwikła
ISBN:
978-83-7702-363-1
Pages: 560
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp


Rozdział I
Organizacja i zadania administracji publicznej w dziedzinie turystyki

1. Wprowadzenie
2. Centralna administracja rządowa
2.1. Minister Robót Publicznych
2.2. Minister Komunikacji
2.3. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
2.4. Minister Spraw Wewnętrznych
2.5. Minister Spraw Zagranicznych
2.6. Minister Zdrowia Publicznego
2.7. Minister Przemysłu i Handlu
2.8. Minister Pracy i Opieki Społecznej
2.9. Minister Skarbu
2.10. Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych
2.11. Minister Spraw Wojskowych
2.12. Rada Ministrów
2.13. Komisje międzyministerialne
3. Terytorialna administracja rządowa i samorząd terytorialny
3.1. Wojewoda
3.2. Starosta
3.3. Organy administracji niezespolonej
3.4. Organy samorządu terytorialnego
4. Podsumowanie


Rozdział II
Organizacje społeczne i zawodowe prowadzące działalność w dziedzinie turystyki

1. Wprowadzenie
2. Prawne podstawy funkcjonowania organizacji turystycznych
3. Stowarzyszenia i związki specjalistyczne
3.1. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
3.2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
3.3. Polski Touring Klub
3.4. Automobilklub Polski
3.5. Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej
3.6. Podolskie (Wojewódzkie) Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
3.7. Wołyńskie Towarzystwo Krajoznawcze i Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Łucku
3.8. Robotnicze Towarzystwo Turystyczne w Polsce
3.9. Polski Klub Turystyczny
3.10. Żydowskie Towarzystwo Krajoznawcze
3.11. Związek Polskich Towarzystw Turystycznych
4. Związki dyscyplin sportowych propagujące turystykę
4.1. Polski Związek Narciarski
4.2. Polski Związek Żeglarski
4.3. Polski Związek Kajakowy
5. Inne stowarzyszenia i związki prowadzące działalność w dziedzinie turystyki
5.1. Związek Harcerstwa Polskiego
5.2. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
5.3. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
5.4. Liga Ochrony Przyrody
5.5. Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich
6. Organizacje popierające rozwój turystyki
6.1. Organizacje zawodowe
6.1.1. Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego
6.1.2. Związek Uzdrowisk Polskich
6.1.3. Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce
6.1.4. Izby przemysłowo-handlowe
6.2. Liga Popierania Turystyki
6.3. Związki popierania turystyki
6.4. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny
6.5. Związek Ziem Górskich
6.6. Związki letniskowe
7. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
8. Podsumowanie


Rozdział III
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie turystyki

1. Wprowadzenie
2. Biura podróży
3. Przedsiębiorstwa hotelarskie i gastronomiczne
4. Przedsiębiorstwa transportowe
4.1. Polskie Koleje Państwowe
4.2. Przedsiębiorstwa transportu drogowego
4.3. Przedsiębiorstwa transportu wodnego
4.4. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego
5. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorców branży turystycznej
5.1. Podatki państwowe
5.1.1. Podatek przemysłowy
5.1.2. Podatek obrotowy
5.1.3. Podatek dochodowy
5.1.4. Państwowy podatek majątkowy
5.1.5. Podatek państwowy od nieruchomości
5.1.6. Kryzysowy dodatek do państwowego podatku od nieruchomości
5.1.7. Opłata patentowa od zakładów sprzedaży trunków
5.2. Podatki komunalne (samorządowe)
5.2.1. Podatek komunalny od przemysłu i handlu
5.2.2. Podatek hotelowy
5.2.3. Podatek od wyszynku i drobnej sprzedaży trunków
5.2.4. Podatek od lokali
5.2.5. Dodatek do podatku państwowego od nieruchomości na rzecz związku samorządu terytorialnego
5.2.6. Dodatek do państwowych podatków od spożycia na rzecz związków komunalnych
5.2.7. Podatki i opłaty drogowe
5.2.8. Opłata rejestracyjna od przedsiębiorstw i zajęć
5.3. Ulgi i zwolnienia podatkowe
6. Podsumowanie


Rozdział IV
Krajowy ruch turystyczny

1. Wprowadzenie
2. Regulacje prawne odnoszące się do czasu wolnego od pracy
3. Inicjatywy władz państwowych w zakresie zagospodarowania turystycznego
4. Uzdrowiska oraz inne miejscowości wypoczynkowe i turystyczne
5. Turystyka wycieczkowa dzieci i młodzieży
6. Zasady korzystania z wód powierzchniowych w celach turystycznych
6.1. Kąpiele
6.2. Pływanie na łodziach
6.3. Wędkarstwo
7. Myślistwo
8. Prace nad ustawą turystyczną
9. Podsumowanie


Rozdział V
Turystyka zagraniczna

1. Wprowadzenie
2. Dokumenty uprawniające do przekraczania granic państwowych
2.1. Paszporty
2.2. Wizy
3. Przepisy dewizowe odnoszące się do turystyki
4. Przepisy celne dotyczące turystów
5. Sprawy graniczne
6. Obowiązek meldunkowy
7. Zagadnienia dotyczące turystyki w umowach międzynarodowych
7.1. Konwencje turystyczne
7.2. Umowy handlowe
7.3. Umowy kolejowe
7.4. Umowy lotnicze
7.5. Umowy samochodowe
7.6. Umowa celna
7.7. Umowy kulturalne
8. Inne postanowienia odnoszące się do turystyki międzynarodowej
9. Podsumowanie


Rozdział VI
Ochrona prawna walorów turystycznych

1. Wprowadzenie
2. Ochrona przyrody
3. Ochrona wód
4. Ochrona zabytków
5. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Friday 09 March, 2012.
Reviews
Previous product  Product 85 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Polskie prawo przemysłowe 1927-1939
$ Polskie prawo przemysłowe 1927-1939
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
Starzenie się z godnością
Starzenie się z godnością
Przemoc jako przedmiot rozważań i badań
Przemoc jako przedmiot rozważań i badań
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie
Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce