Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377024188 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
[9788377024188]
24,00zł
Product available

ed. Artur Lis
ISBN:
978-83-7702-418-8
Pages: 274
Format: A5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Introduction

Paweł Bucoń
Święty Iwo z Bretanii - średniowieczny patron współczesnych prawników
Saint Yves Hélory (Ivo of Kermartin) - Medieval Patron of Contemporary Lawyers

Czesław Deptuła
Prawo w kulturze Polski średniowiecznej. Wybrane zagadnienia
Law in Polish Culture during the Piast Dynasty. Select Issues

Artur Lis
Męczeństwo - najwyższa próba miłości. Święty Stanisław ze Szczepanowa - kilka uwag historyczno-prawnych
Martyrdom - the Highest Test of Love. Saint Stanislaw of Szczepanów - Some Legal and Historical Observations

Beata Uranowska
Procesy o czary w średniowieczu. Wybrane zagadnienia
Witchcraft Trials in the Middle Ages. Select Issues

Damian Gil
Profesor Marian Cieślak - analiza dorobku i myśli wielkiego uczonego
Professor Marian Cieślak - An Analysis of this Great Scholar's Achievements and Ideas

Bożena Anna Czech-Jezierska
Spojrzenie wstecz: jak kształcono prawników w Polsce sto lat temu?
Looking Back: How Were Lawyers in Poland Educated One Hundred Years Ago?

Artur Lis
Legenda o Wandzie w historiografii - spór o interpretacje
The Legend of Wanda in Historiography - Dispute over Interpretation

Marcin Owsianka
Postępowanie egzekucyjne w dobie polskiego średniowiecza
Execution Procedures in Wake of the Polish Middle Ages

Katarzyna Mastalerczyk
Proces inkwizycyjny
The Inquisition Trial

Mirosław Kopeć
Wpływ uniwersytetów włoskich na polskich prawników w okresie renesansu
The Influence of Italian Universities on Polish Lawyers in the Renaissance

Paweł Rogowski
Przysięga na Słońce jako przykład środka dowodowego w średniowieczu
The Oath on the Sun as a Probative Instrument in the Middle Ages

Kamil Woźniak
Ewolucja ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w XX wieku
The Evolution of the System of Local Government in Poland in the Twentieth Century

Dominik Tyrawa
Kształtowanie się relacji prawa międzynarodowego do prawa krajowego w Polsce w latach 1918-1952. Uwagi na marginesie poglądów doktryny i orzecznictwa
The Development of the Relation between International and Domestic Law in Poland in the Years 1918-1952. Marginal Notes on the Views of Doctrine and Judicial Decisions

Łukasz Pikuła
Rudolf Stammler jako przedstawiciel filozofii prawa szkoły marburskiej (Marburger Schule)
Rudolf Stammler as a Representative of the Marburg School’s Philosophy of Law

Dariusz Grzegorz Żak
Geneza i rozwój ochrony własności intelektualnej
The Genesis and Development of Intellectual Property Protection

Noty o autorach
About the Authors

This product was added to our catalog on Thursday 24 May, 2012.
Reviews
Previous product  Product 82 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Służąc dobru wspólnemu
Służąc dobru wspólnemu
Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym
Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym
Dogmatyka katolicka. Tom II
Dogmatyka katolicka. Tom II
$ Dysputy problemowe "O zmysłowości", "O uczuciach"
$ Dysputy problemowe "O zmysłowości", "O uczuciach"
Dogmatyka katolicka. Tom I
Dogmatyka katolicka. Tom I
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce