Wydawnictwo KUL
  Start » Nauki społeczne » 9788377024195 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych
[9788377024195]
50,00zł
Produkt dostępny

Elżbieta Rydz
ISBN:
978-83-7702-419-5
Stron: 410
Format: B5
Rok wydania: 2012


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Rozwój religijności młodych dorosłych według współczesnych psychologicznych koncepcji teoretycznych
1.1. Stadialno-strukturalne koncepcje i teorie religijności
1.1.1. Koncepcje rozwoju religijności w nurcie poznawczo-rozwojowym
1.1.2. Koncepcje rozwoju religijności w nurcie humanistycznym i psychodynamicznym
1.2. Modele rozwoju religijności alternatywnej do koncepcji stadialno-strukturalnych
1.2.1. Podejście substancjalno-funkcjonalne
1.2.2. Teorie kognitywno-kulturowe
1.2.3. Teorie systemów rozwojowych

2. Struktura i funkcja religijności człowieka
2.1. Świadomość religijna
2.2. Uczucia religijne
2.3. Decyzje religijne
2.4. Więź ze wspólnotą osób wierzących
2.5. Praktyki religijne
2.6. Moralność religijna
2.7. Doświadczenie religijne
2.8. Formy wyznania wiary
2.9. Pozostałe parametry religijności
2.10. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju religijności

3. Dynamika zmian rozwojowych w okresie młodej dorosłości
3.1. Młoda dorosłość – kontekst teoretyczny i uwarunkowania zmian rozwojowych tego okresu
3.1.1. Koncepcja wyłaniającej się dorosłości
3.1.2. Młoda dorosłość w świetle koncepcji zadań rozwojowych
3.1.3. Młoda dorosłość w świetle koncepcji kompetencji planowania własnego życia
3.2. Dynamika zmian psychospołecznych w okresie młodej dorosłości
3.2.1. Rozwój poznawczy
3.2.2. Rozwój uczuciowy
3.2.3. Rozwój społeczno-moralny

4. Sposób badania religijności młodych dorosłych z zaakcentowaniem aspektu treściowego
4.1. Metoda badania
4.2. Osoby badane
4.3. Sposób opracowania wyników badań

5. Reprezentacja poznawcza religijności u osób w okresie młodej dorosłości
5.1. Reprezentacja poznawcza świadomości religijnej
5.1.1. Rodzaje treści religijnych
5.1.2. Źródła odbioru treści religijnych
5.1.3. Czas odbioru treści religijnych
5.1.4. Poszukiwanie nowej informacji
5.2. Reprezentacja poznawcza uczuć religijnych
5.2.1. Uczucia pozytywne przy odbiorze treści religijnych
5.2.2. Uczucia negatywne przy odbiorze treści religijnych
5.2.3. Złożone stany uczuciowe przy odbiorze treści religijnych
5.2.4. Intensywność i trwałość uczuć przy odbiorze treści religijnych
5.2.5. Piękno treści religijnych
5.3. Reprezentacja poznawcza decyzji religijnych
5.3.1. Subiektywne poczucie wolności odbioru treści religijnych
5.3.2. Poczucie zmiany życia przy odbiorze treści religijnych
5.3.3. Decyzje religijne motywowane odbieranymi treściami religijnymi
5.3.4. Świadomość zmian zachodzących w systemie preferencji przy odbiorze treści religijnych
5.3.5. Świadomość udziału treści religijnych w kształtowaniu planów życiowych
5.4. Reprezentacja poznawcza więzi ze wspólnotą osób wierzących
5.4.1. Rodzaje wspólnoty religijnej
5.4.2. Autorytety religijne
5.5. Reprezentacja poznawcza praktyk religijnych
5.6. Reprezentacja poznawcza moralności religijnej
5.6.1. Świadomość zmian zachodzących w wiedzy o zasadach moralnych przy odbiorze treści religijnych
5.6.2. Poczucie niepokoju moralnego przy odbiorze treści religijnych
5.6.3. Świadomość udziału treści religijnych w rozwiązywaniu dylematów i konfliktów moralnych
5.6.4. Związek treści religijnych z poczuciem sensu własnego życia, poczuciem własnej wartości oraz poczuciem spójności wewnętrznej badanych osób
5.7. Reprezentacja poznawcza doświadczenia religijnego
5.7.1. Świadomość związku odbioru treści religijnych z doświadczeniem religijnym
5.7.2. Związek treści religijnych ze zmianą perspektywy życia wiecznego
5.8. Reprezentacja poznawcza form wyznania wiary

6. Psychologiczne komponenty parametrów religijności osób badanych
6.1. Tendencje rozwojowe świadomości religijnej
6.1.1. Psychologiczno-formalne komponenty konstytuujące świadomość religijną
6.1.2. Psychologiczno treściowe komponenty konstytuujące świadomość religijną
6.1.3. Komponenty kontekstu psychologicznego konstytuujące świadomość religijną
6.2. Tendencje rozwojowe uczuć religijnych
6.2.1. Psychologiczno-formalne komponenty konstytuujące uczucia religijne
6.2.2. Psychologiczno-treściowe komponenty konstytuujące uczucia religijne
6.2.3. Komponenty kontekstu psychologicznego konstytuujące uczucia religijne
6.3. Tendencje rozwojowe decyzji religijnych
6.3.1. Psychologiczno-formalne komponenty konstytuujące decyzje religijne
6.3.2. Psychologiczno-treściowe komponenty konstytuujące decyzje religijne
6.3.3. Komponenty kontekstu psychologicznego konstytuujące decyzje religijne
6.4. Tendencje rozwojowe więzi ze wspólnotą osób wierzących
6.4.1. Psychologiczno-formalne komponenty konstytuujące więź ze wspólnotą osób wierzących
6.4.2. Psychologiczno-treściowe komponenty konstytuujące więź ze wspólnotą osób wierzących
6.4.3. Komponenty kontekstu psychologicznego konstytuujące więź ze wspólnotą osób wierzących
6.5. Tendencje rozwojowe praktyk religijnych
6.5.1. Psychologiczno-formalne komponenty konstytuujące praktyki religijne
6.5.2. Psychologiczno-treściowe komponenty konstytuujące praktyki religijne
6.5.3. Komponenty kontekstu psychologicznego konstytuujące praktyki religijne
6.6. Tendencje rozwojowe moralności religijnej
6.6.1. Psychologiczno-formalne komponenty konstytuujące moralność religijną
6.6.2. Psychologiczno-treściowe komponenty konstytuujące moralność religijną
6.6.3. Komponenty kontekstu psychologicznego konstytuujące moralność religijną
6.7. Tendencje rozwojowe doświadczenia religijnego
6.7.1. Psychologiczno-formalne komponenty konstytuujące doświadczenie religijne
6.7.2. Psychologiczno-treściowe komponenty konstytuujące doświadczenie religijne
6.7.3. Komponenty kontekstu psychologicznego konstytuujące doświadczenie religijne
6.8. Tendencje rozwojowe form wyznania wiary
6.8.1. Psychologiczno-formalne komponenty konstytuujące formy wyznania wiary
6.8.2. Psychologiczno-treściowe komponenty konstytuujące formy wyznania wiary
6.8.3. Komponenty kontekstu psychologicznego konstytuujące formy wyznania wiary

7. Podsumowanie, wyjaśnianie i dyskusja wyników badań. Wzorzec dynamicznej strukturalno-funkcjonalnej religijności młodych dorosłych
7.1. Świadomość religijna
7.1.1. Reprezentacja poznawcza świadomości religijnej u osób badanych
7.1.2. Szczegółowa analiza świadomości religijnej poprzez komponenty psychologicznoformalne, psychologiczno-treściowe oraz komponenty kontekstu psychologicznego
7.2. Uczucia religijne
7.2.1. Reprezentacja poznawcza uczuć religijnych u osób badanych
7.2.2. Szczegółowa analiza uczuć religijnych poprzez komponenty psychologiczno-formalne, psychologiczno-treściowe oraz komponenty kontekstu psychologicznego
7.3. Decyzje religijne
7.3.1. Reprezentacja poznawcza decyzji religijnych u osób badanych
7.3.2. Szczegółowa analiza decyzji religijnych poprzez komponenty psychologiczno-formalne, psychologiczno-treściowe oraz komponenty kontekstu psychologicznego
7.4. Więź ze wspólnotą osób wierzących
7.4.1. Reprezentacja poznawcza więzi ze wspólnotą wierzących u osób badanych
7.4.2. Szczegółowa analiza więzi ze wspólnotą osób wierzących poprzez komponenty psychologiczno-formalne, psychologiczno-treściowe oraz komponenty kontekstu psychologicznego
7.5. Praktyki religijne
7.5.1. Reprezentacja poznawcza praktyk religijnych u osób badanych
7.5.2. Szczegółowa analiza praktyk religijnych poprzez komponenty psychologiczno-formalne, psychologiczno-treściowe oraz komponenty kontekstu psychologicznego
7.6. Moralność religijna
7.6.1. Reprezentacja poznawcza moralności religijnej u osób badanych
7.6.2. Szczegółowa analiza moralności religijnej poprzez komponenty psychologiczno-formalne, psychologiczno-treściowe oraz komponenty kontekstu psychologicznego
7.7. Doświadczenie religijne
7.7.1. Reprezentacja poznawcza doświadczenia religijnego u osób badanych
7.7.2. Szczegółowa analiza doświadczenia religijnego poprzez komponenty psychologiczno-formalne, psychologiczno-treściowe oraz komponenty kontekstu psychologicznego
7.8. Formy wyznania wiary
7.8.1. Reprezentacja poznawcza form wyznania wiary u osób badanych
7.8.2. Szczegółowa analiza form wyznania wiary poprzez komponenty psychologiczno-formalne, psychologiczno-treściowe oraz komponenty kontekstu psychologicznego

Zakończenie

Bibliografia
Developmental Trends of Religiousness in Young Adults (Summary)
Aneksy

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 10 lipiec 2012.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 115 z 352 
w kategorii Nauki społeczne
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej
Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej
$ Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II
$ Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II
Geertz. Dziedzictwo - interpretacje - dylematy
Geertz. Dziedzictwo - interpretacje - dylematy
Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka
Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka
$ Teologia człowieka <br><blink>Nominacja do nagrody Akademia 2007</blink>
$ Teologia człowieka
Nominacja do nagrody Akademia 2007
Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie
Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce