Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 1981 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
97,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
[1981]
28,00zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 326
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

ELŻBIETA CZARNY, JERZY MENKES, MARCIN MENKES, Ekonomiczna analiza prawa ochrony klimatu - wybrane problemy
Art Economic Analysis of Climate Protection Law. Selected Problems (summary)
Экономический анализ закона о защите климата избранные вопросы (резюме)

KATARZYNA HOLY, ILONA ТОРА, Współczesne mechanizmy sprawiedliwości tranzytywnej  
Present-Day Mechanisms of Transitional Justice (summary) 
Современные механизмы транзитивного правосудия (резюме) 

MAGDALENA KISAŁA, Możliwości zastosowania zarządzania jakością w ochronie środowiska - wybrane zagadnienia
The Applicability of Quality Management in Environmental Protection. Selected Problems (summary)
Возможности использования управления качеством в области охраны окружающей среды избранные вопросы (резюме)

TOMASZ KISZKA, Ochrona prawa własności w świetle dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 roku
Protection of Ownership Rights under the Decree of the Polish Committee of National Liberation on Agricultural Reform of 6 September 1944 (summary)
Охрана права собственности на основе декрета ШШО о проведении земельной реформы от б сентября 1944 года (резюме)

CZESŁAW PAWEŁ KŁAK, Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (na przykładzie skargi na przewlekłość postępowania karnego)
The Persona! and Objective Scope of the Act of 17 June 2004 on the Complaint against the Breach of Party's Right to Examine the Case Without Unjustified. Delay (summary)
Объективная и субъективная сферы закона от 17 июня 2004 г. о жалобе на нарушение права стороны на рассмотрение дела без обоснованной просрочки (резюме)

MIROSŁAW PAWELCZYK, Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony powietrza w działalności przedsiębiorstw energetycznych
The Legal and Economic Aspects of Air Protection in the Activities of Energy Enterprises (summary)
Правовые и экономические аспекты охраны атмосферы в деятельности энергетических предприятий (резюме)

MARTA PIETRA Й-ЕГСШГЖ; ER, Zwalczanie terroryzmu w świetle prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej
Combating Terrorism in the Light of Public International Law and EU Law (summary)
Борьба с терроризмом в международном публичном праве и праве Европейского Союза (резюме)

MAŁGORZATA POLKOWSKA, Pojęcie i zakres prawa kosmicznego
The Concept and Scope of Space Law (summary)
Понятие и область космического права (резюме)

TOMASZ RAKOCZY, Nieobecność uczestników zawarcia związku małżeńskiego w rozumieniu prawa polskiego i kanonicznego
The Absence of the Participants of the Contracting of Marriage under Polish and Canon Law (summary)
Отсутствие лиц, участвующих в заключении, брачного союза, в польском и каноническом праве (резюме)

TOMASZ SIENKIEWICZ, Zasada prawdy materialnej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Studium jednego przypadku
The Principle of Material ! ruth in the Proceedings for an Offence. Case analysis (summary)
Принцип материальной истины в производстве дел о правонарушеЕп-гях (резюме)

HALINA ZIĘBA-ZAŁUCKA, Czy potrzebna jest zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym? 
Does the Act on the Constitutional. Tribunal Need. Amendment? (summary) 
Нужно ли изменять закон о Конституционном Трибунале? (резюме)

GIORGIO FELICLANI, La laicita delio stato negli insegnamenti di Benedetto XVI 
Secularism of a State in the Works of Pope Benedict XVI (summary) 
Светское государство в учениях Бенедикта XVI (резюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Uwagi recenzyjne do publikacji Ludwika Stanisława Szuby pt Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954) (Bogdan Sekściński)  


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Sudiebnik wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka z 1468 r, - pierwszy zbiór przepisów z zakresu prawa karnego i postępowania sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim (Leszek Ćwikła)

List Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu o sposobach obchodzenia Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, ustanowionego dekretem Inter mirifica, 14 czerwca 1966 r. (tłum. ks. Grzegorz Delmanowicz)

Europejska Karta Więzienna (Rezolucja nr 1747/2006) (Jerzy Migdał)


RECENZJE

Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski, Józef Krzywda, Piotr Majer, Bronisław W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, t. III, cz. 2, red. Józef Krukowski (rec. ks. Grzegorz Delmanowicz)

Magdalena Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła bis to ryczn oprawna (rec. Artur Lis)

Paweł Marzec, jerzy Nikolajew (red.), Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawia II. Studium wybranych problemów (rec. ks. Henryk Misztal)


SPRAWOZDANIA

Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa (Konferencja naukowa, Lublin, 12 listopada 2010 r.) (Agnieszka Parol).

Prawo a informacja (IV Konferencja naukowa z cyklu Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Lublin, 12 kwietnia 2011 r.) (Joanna Miszial-Konecka, Grzegorz Tylec)

5. Jahrestreffen der Jungen Romania ten, (Międzynarodowa konferencja naukowa, Graz, 3-4 lipca 2011 r.) (Maciej Jońca)

Polscy prawnicy w świecie (Międzynarodowa konferencja naukowa, Olsztyn-Ramsowo, 9-11 września 2011 r.) (Martyna Seroka)

This product was added to our catalog on Thursday 23 August, 2012.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 944 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 1/2007
Studia Prawnicze KUL, 1/2007
Studia Prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009
Studia Prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Badania religiologiczne w Polsce
Badania religiologiczne w Polsce
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce