Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Law » 9788377024423 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prywatyzacja bezpieczeństwa. Rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego
[9788377024423]
25,00zł
Product unavailable

Grzegorz Gozdór
ISBN:
978-83-7702-442-3
Pages: 210
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział pierwszy. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
§ 1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego
§ 2. Rola państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
I.  Uwagi ogólne
II. Zadania organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
§ 3. Formacje rządowe i samorządowe, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego
I. Uwagi ogólne
II. Policja
III. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
IV. Agencja Wywiadu
V. Służba Kontrywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego
VI. Żandarmeria Wojskowa
VII. Biuro Ochrony Rządu
VIII. Straż Graniczna
IX. Służba Więzienna
X. Straże gminne
XI. Straż Ochrony Kolei
XII. Straż Leśna
XIII. Straż Łowiecka
XIV. Wnioski
§ 4. Działania obywateli na rzecz zapewnienia własnego bezpieczeństwa
I.  Podstawy prawne podejmowania działań na rzecz zapewnienia własnego bezpieczeństwa
II. Rodzaje działań podejmowanych na rzecz własnego bezpieczeństwa
Działania indywidualne
Działania kolektywne (neighborhood watch, patrole obywatelskie)

Rozdział drugi. Prywatny sektor ochrony
§ 1. Prywatny sektor ochrony - pojęcie
§ 2. Prywatny sektor ochrony na świecie
I. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
II. Wielka Brytania
III. Francja
IV. Niemcy
V. Belgia
VI. Hiszpania
VII. Włochy
VIII. Finlandia
IX. Holandia
X. Izrael
XI. Litwa
XII. Japonia
XIII. Australia
XIV. Podsumowanie

Rozdział trzeci. Poglądy na temat funkcjonowania prywatnego sektora ochrony
§ 1. Główne przyczyny popularności prywatnego sektora ochrony
§ 2. Koncepcje odnośnie do przyszłości prywatnego sektora ochrony
§ 3. Prywatyzacja zadań należących do państwowych organów bezpieczeństwa - "prywatyzacja" bezpieczeństwa
I. Uwagi ogólne
II. Współpraca sektorów - prywatnego i publicznego

Rozdział czwarty. Prywatny sektor ochrony w Polsce
§ 1. Prywatny sektor ochrony przed 2000 rokiem
§ 2. Prywatny sektor ochrony po roku 2000
I. Koncesje wydane dla świadczenia usług ochrony osób i mienia
II. Liczba osób zatrudnionych w prywatnym sektorze ochrony
III. Usługi świadczone przez prywatny sektor ochrony w Polsce
IV. Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie
V. Broń palna w prywatnym sektorze ochrony

Rozdział piąty. Podstawy prawne funkcjonowania prywatnego sektora ochrony w Polsce
§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Podmioty ochrony
I.   Uwagi ogólne
II.  Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia
III. Wewnętrzne służby ochrony
IV.  Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
§ 3. Obiekty, obszary i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie
§ 4. Pracownicy ochrony
I. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia
II. Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
III. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego
IV. Status prawny pracownika ochrony
§ 5. Uprawnienia pracowników ochrony
I. Uprawnienia licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej przysługujące im przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów
II. Uprawnienia licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej poza granicami chronionych obiektów
III. Uprawnienia pracownika ochrony nieposiadającego licencji pracownika ochrony fizycznej
IV. Prawo do użycia broni palnej przez pracownika ochrony
V. Uprawnienia pracowników ochrony na tle uprawnień ogólnoobywatelskich
VI. Uprawnienia pracowników ochrony w miejscach publicznych
VII. Uprawnienia pracowników ochrony a prawa i wolności osobiste człowieka i obywatela
§ 6. Nadzór i kontrola nad prywatnym sektorem ochrony
§ 7. Współpraca prywatnego sektora ochrony z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)

Rozdział szósty. Wnioski
§ 1. Czy prywatny sektor ochrony ma, w świetle przepisów prawnych, miejsce w systemie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce?
§ 2. Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
§ 3. Udział prywatnego sektora ochrony w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w świetle danych statystycznych

Źródła
Bibliografia

This product was added to our catalog on Friday 07 September, 2012.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 155 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Terrorism and Criminal Law
Terrorism and Criminal Law
Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi
Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi
Elementy logiki dla prawników
Elementy logiki dla prawników
Adultera w świetle lex Iulia de adulteriis coërcendis
Adultera w świetle lex Iulia de adulteriis coërcendis
Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe
Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe
Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność
Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce