Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377024652 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej
[9788377024652]
27,00zł
Product available

Sławomir Pawłowski SAC
ISBN:
978-83-7702-465-2
Pages: 252
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP
1. Katechizm - "narzędzie komunii eklezjalnej"...
2. ... "ma też wspierać dążenia ekumeniczne"
3. Teologiczna recepcja Katechizmu: katolicka i ekumeniczna
4. Zagadnienia metodologiczne studium

Rozdział pierwszy
TRYNITARNA THEOLOGIA I OIKONOMIA
1. Jeden Bóg, Ojciec wszystkich
2. Trójca Święta - centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego
3. Jezus Chrystus - Syn Boży, Zbawiciel
4. Duch Święty...
a. ... w odwiecznym pochodzeniu (kwestia Filioque)
b. ... w Bożej ekonomii
c. ... w epiklezie Kościoła

Rozdział drugi
OBJAWIENIE BOGA PRZYJMOWANE I PRZEKAZYWANE W WIERZE
1. "Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi"
2. Pismo Święte i Tradycja
a. Wspólne źródło dwóch sposobów przekazywania
b. Litera i Duch Pisma - teoria i praktyka
c. Świadectwo Ojców
3. "Człowiek odpowiada Bogu"
a. "Wierzę" - przylgnięcie człowieka do Boga
b. "Wierzymy" - Credo Kościoła

Rozdział trzeci
CZŁOWIEK: STWORZONY, UPADŁY, LECZ ODKUPIONY DO SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA W BOGU
1. Protologia
a. Stworzenie świata i człowieka
b. Pochodzenie zła i skutki pierwszego grzechu
2. Od upadku do świętości
a. Usprawiedliwienie grzesznika
b. Pierwszeństwo łaski
3. Eschatologiczne spełnienie
4. Maryja - Theotokos, "w sposób wznioślejszy odkupiona... eschatologiczna ikona Kościoła"

Rozdział czwarty
KOŚCIÓŁ - DROGA I CEL ZAMYSŁU BOŻEGO
1. Misterium Kościoła
a. Credo Ecclesiam
b. Określenia Kościoła
2. Przymioty Kościoła
a. Jedność
b. Świętość
c. Katolickość
d. Apostolskość
3. Posługiwania kościelne
a. "Dwa sposoby uczestniczenia w jedynym kapłaństwie Chrystusa"
b. "Kolegium Biskupów i jego głowa - Papież"
c. Ecclesiae Magisterium

Rozdział piąty
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
1. Teologia liturgii i sakramentów
a. Dzieło Trójcy i Kościoła
b. Uobecnienie Misterium Paschalnego
c. "Sakramenty wiary" - "moce wychodzące z Ciała Chrystusa"
2. Chrzest i bierzmowanie
a. Dwie tradycje sakramentów wtajemniczenia
b. Chrzest - "sakramentalny węzeł jedności chrześcijan"
c. Bierzmowanie - przedłużenie łaski Pięćdziesiątnicy
3. Eucharystia - "sakrament sakramentów"
a. "... przez wieki, aż do naszych czasów"
b. Uobecnienie jedynej ofiary Chrystusa
c. Rzeczywista, choć tajemnicza obecność Chrystusa
d. Pokarm pielgrzymów i zadatek przyszłej chwały
e. Znak jedności - perspektywy communicatio in sacris
4. Sakramenty uzdrowienia
a. "Tylko Bóg przebacza grzech"
b. "Uzdrawiajcie chorych"
5. Małżeństwo w Panu
a. Dwie tradycje celebracji sakramentu
b. Małżeństwa o różnej przynależności wyznaniowej

Rozdział szósty
KU "SYMFONII WIARY"
1. Całościowe przedstawienie nauki katolickiej...
2. ... w świetle II Soboru Watykańskiego
3. Wsłuchanie się w dialogi ekumeniczne
4. Współbrzmienie z wiarą innych chrześcijan
5. Od harmonii katechizmów wyznaniowych do kompozycji nowego katechizmu ekumenicznego?

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

SUMMARY
The "Catechism of the Catholic Church" in the ecumenical perspective of dogmatic theology

INDEKS OSÓB

This product was added to our catalog on Friday 21 September, 2012.
Reviews
Previous product  Product 165 of 357 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Personalizm polski
$ Personalizm polski
$ Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku
$ Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
$ Sekty
$ Sekty
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
Teologia na usługach wiary, bliższa życiu... w 30 lat później (hard cover)
Teologia na usługach wiary, bliższa życiu... w 30 lat później (hard cover)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce