Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » VP56 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
68,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Vox Patrum. T. 56
[VP56]
49,00zł
Produkt niedostępny

red. Stanisław Longosz
ISSN:
0860-9411
Stron: 1014
Format: B5
Rok wydania: 2012


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

DOKUMENTY

1. Patrystyczna katecheza Benedykta XVI: św. Augustyn - św. Maksym Wyznawca


ARTYKUŁY

1. Sędziwi ojcowie - Laertes i Priam w epopejach Homera - A. Stępniewska
2. Platon o starości i ludziach starych - A.Z. Zmorzanka
3. Arystoteles o starości - R. Majeran
4. Spokój czy smutek? Koncepcja starości w pismach Marka Tulliusza Cycerona - H. Kowalski
5. Starzec w polityce. Zmienne poglądy Plutarcha z Cheronei - E. Osek
6. Starość - szansa czy zagrożenie dla rozwoju moralnego człowieka w ocenie stoików - M. Siwicka
7. "Maturam frugem flore manente ferens". Pochwała starości w poezjach Auzoniusza - T. Krynicka
8. Kiedy w starożytności rozpoczynała się starość? - ks. J. Jurkiewicz
9. Medyczna troska o ludzi starych w starożytnym grecko-rzymskim świecie - ks. S. Longosz
10. Biblia o ludziach starszych - ks. A. Tronina
11. Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej - ks. M.S. Wróbel
12. Okresy życia ludzkiego według Ojców Kościoła - ks. J. Naumowicz
13. PresbÚteroi w czasach Ojców Apostolskich - ks. P. Szewczyk
14. Starość - ostoją wiary w świetle Akt Męczeńskich (sylwetki męczenników - starców) - ks. T. Gacia
15. Obowiązki i przywileje ludzi starszych według Klemensa Aleksandryjskiego - ks. F. Drączkowski
16. Starość i starcy w aleksandryjskiej egzegezie Księgi Rodzaju. Stanowisko Orygenesa i Dydyma Ślepego - ks. M. Szram
17. Ambroży o starości w swoich listach - ks. M. Wysocki
18. Obraz ludzi starszych w pismach św. Augustyna - ks. A. Eckmann
19. Autobiograficzna refleksja Prudencjusza nad własnym życiem u progu starości - T. Kołosowski SDB
20. Starość w listach św. Hieronima - M. Ożóg
21. Starość w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego - ks. B. Czyżewski
22. Refleksje o sobie samym w korespondencji starego Grzegorza z Nazjanzu - ks. N. Widok
23. Wady ludzi starych w ocenie Jana Chryzostoma - ks. P. Szczur
24. Grzegorz z Nyssy: Czy Bóg stworzył starość? - M. Przyszychowska
25. Starość - sędziwość - dojrzałość. "Senex" i "senectus" w literaturze galijskiej V-VI wieku - ks. A. Żurek
26. Pozycja starców w literaturze Ojców Syryjskich - ks. A. Uciecha
27. Starość w starożytnej literaturze ormiańskiej - ks. J.W. Żelazny
28. Starość w "Żywotach mnichów palestyńskich" Cyryla ze Scytopolis - K. Twardowska
29. Senectus / senex / senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego - ks. K. Tyburowski
30. Rola starszych w wybranych starożytnych regułach monastycznych - K. Ościłowski O.S.P.P.E


MISCELLANEA

31. Un intricato processo ad atene: Eufileto uccide Eratostene, seduttore della moglie (Lysias, Or. I: De Eratosthenis caede apologia) - O.A. Bologna
32. Bishop appointing in the patristic time - ks. J. Grzywaczewski
33. Kodeks Basilicanus A. 6 (alias E) a rodzina "Q" rękopiśmiennego przekazu "Vita Sancti Pauli Primi Eremitae" św. Hieronima - B. Degórski O.S.P.P.E
34. Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku. Próba syntezy zagadnienia - D. Kasprzak OFMCap
35. Zsyłki biskupów katolickich w afrykańskim państwie Wandalów w relacji Wiktora z Wity - I. Milewski
36. Konstantinopel in den Weltkarten des Beatus von Liébana - P. Kochanek


PRZEKŁADY

1. Bazyli Wielki - Zachęta do nieodkładania chrztu (Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma, CPG 2857)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - ks. L. Gładyszewski
2. Atanazy Wielki - List encykliczny do biskupów (Epistula encyclica ad episcopos, CPG 2124)
a. Wstęp i komentarz - ks. P. Szewczyk - ks. S. Longosz
b. Przekład - ks. P. Szewczyk
3. Jan Chryzostom - Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: "Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat", CPG 4377)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - T. Krynicka
4. Armeńska Pokuta Adama (Paenitentia Adae - armeniace, CApVT 1. IV)
a. Wstęp i komentarz - ks. A. Tronina
b. Przekład - ks. A. Tronina


RECENZJE

1. M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010 - H. Pietras SJ
2. M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010 - ks. B. Częsz
3. Metodio di Olimpo, La risurrezione. Introduzione e traduzione di M. Mejzner SAC (parte paleoslava) e M.B. Zorzi OSB (parte greca), Collana di Testi Patristici 216, Roma 2010; M. Mejzner SAC, L’escatologia di Metodio di Olimpo, SEA 124, Roma 2011 - ks. M. Szram
4. M. Mejzner SAC, L’escatologia di Metodio di Olimpo, SEA 124, Roma 2011 - ks. L. Misiarczyk
5. R.L. Wilken, Duch myśli wczesnochrześcijańskiej. W poszukiwaniu oblicza Boga, tłum. D. Waszkiewicz, Kraków 2009 - ks. L.B. Łesyk
6. G.M. Baran, Motyw synostwa Bożego w "In Johannis Evangelium tractatus" oraz "In Johannis Epistolam ad Parthos tractatus", Tarnów 2010 - ks. S. Longosz
7. R. Murawski SDB, Historia katechezy, cz. 1: Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011 - M. Marczewski
8. B. Degórski, I manoscritti della "Vita Sancti Pauli Primi Eremitae" di San Girolamo conservati nelle biblioteche di Roma (esclusa la Biblioteca Apostolica Vaticana), Lublin 2010 - L.M. Mirri
9. B. Degórski, I manoscritti della "Vita Sancti Pauli Primi Eremitae" di San Girolamo, conservati nelle biblioteche di Roma, che contengono testo incompleto dell’opera geronimiana o che si ispirano ad essa, Lublin 2011 - L.M. Mirri
10. Julian of Toledo, Prognosticum futuri saeculi - Foreknowledge of the world to come, transl. and introduced T. Stancati OP, New York - Mahwah NJ 2010 - ks. R. Groń
11. B.P. McGuire, Friendship and community. The monastic experience (350-1250), Ithaca - London 2010 - ks. R. Groń
12. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. R.E. Bjork, vol. 1-4, Oxford - New York 2010 - ks. R. Groń
13. M. Fiedrowicz, Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, tłum. W. Szymona, Kraków 2009 - M.E. Ogar OFM
14. Macarius of Jerusalem, Letter to the Armenians (AD 335). Introd., text, transl. and commentary A. Terian, Crestwood - New York 2008 - ks. J. Naumowicz
15. Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1-4, wstęp i oprac. M. Ożóg na podstawie tłum. ks. Jana Czuja, tekst łaciński przygotował H. Pietras SJ, Kraków 2010-2011 - J. Figiel SDS
16. J. Pochwat MS, Sprawiedliwość i miłosierdzie: studium "Kazań do ludu" św. Cezarego z Arles, Kraków2008 - A.Z. Zmorzanka
17. W. Myszor, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu: zagadnienia wybrane, red. L. Lach-Bartlik, SACh NS 11, Katowice 2010 - A.Z. Zmorzanka


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE
1. Starość w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzne - ks. S. Longosz
2. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2009-2010 - ks. S. Longosz
3. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2009-2010 r. - ks. S. Longosz
4. Patrystyka w czasopismach 2009 i 2010 - J. Figiel SDS
5. Muzyka wczesnochrześcijańska. Materiały bibliograficzne - ks. S. Longosz

SPRAWOZDANIA
1. Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-26 XI 2010) - A.Z. Zmorzanka
2. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2009/2010 - A.Z. Zmorzanka
3. Kościół starożytny: Królestwo Chrystusa i instytucja (Sekcja Patrystyczna, Płock, 22-23 IX 2009) - ks. J. Duda
4. Jubileusz ks. prof. Wincentego Myszora (Katowice, UŚ, 21 V 2009) - A.Z. Zmorzanka
5. Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Starożytny dramat: teoria, praktyka, recepcja" ku czci Panów Profesorów: Roberta Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego (Lublin, 8-10 X 2009) - M. Siwicka
6. Colloquium Origenianum Decimum: Origenes ut scriptor (Kraków, 31 VIII - 4 IX 2009) - M. Mejzner SAC
7. Diaconia, diaconiae, diakonat: semantyka i dzieje (XXXVIII "Dni Augustiańskie" - Rzym, 7-9 V 2009) - B. Degórski O.S.P.P.E.
8. XLIV Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych - Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 7-10 V 2009) - ks. R. Groń
9. Międzynarodowy Kongres Europejskiego Średniowiecza (University of Leeds, UK, 13-16 VII 2009) - ks. R. Groń
10. XII Kolokwium o Słowie Bożym w Patrimonium Syryjskim (Antelias, Liban, 22-26 IV 2009) - ks. J.W. Żelazny
11. Konferencja o monastycyzmie syryjskim (Paris, 20 XI 2009) - ks. J.W. Żelazny
12. Spotkania Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2010/2011 - A.Z. Zmorzanka
13. Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym (Sekcja Patrystyczna: Siedlce, 20-22 IX 2010) - ks. M. Wysocki
14. Sekcja Patrystyczna na VIII Kongresie Teologów Polskich (Poznań, UAM, 16 IX 2010) - ks. M. Kieling
15. Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim (X Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz n. Wisłą, 1-3 X 2010) - A. Głowa
16. Komisja Bizantynologiczna KNoKA PAN w Lublinie (Lublin, KUL, 29 V 2010) - P. Kochanek
17. Ortodoksja, herezja, schizma w kościele starożytnym w 1600. rocznicę dysputy św. Augustyna z donatystami w 411 r. (Sekcja Patrystyczna, Stary Sącz, 19-21 IX 2011) - ks. S. Longosz
18. Wręczenie Księgi Jubileuszowej Ks. Prof. dr. hab. Edwardowi Stańkowi (Stary Sącz, 20 XI 2011) - D. Kasprzak OFMCap.
19. Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 8-12 VIII 2011) - ks. M. Wysocki
20. XXII Międzynarodowy Kongres Bizantynistów (Sofia, 22-27 VIII 2011) - P. Kochanek
21. Patrologia syryjska i jej miejsce w badaniach polskich patrologów (Liban, 25 VI - 3. VII 2011) - ks. M. Wysocki
22. Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna: "Patriarchaty wschodu w starożytności" (Lublin, 18 XI 2011) - P. Kochanek

INFORMACJE
1. Regulamin Ośrodka Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2. Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2012 roku
3. Międzynarodowa konferencja naukowa dla uczczenia Jubileuszu 70-lecia urodzin Ks. Profesora Augustyna Eckmanna
4. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w latach 2009-2011
5. Inne informacje z życia patrystycznego
Wybrane sentencje o starości - J. Figiel SDS

IN MEMORIAM
1. Ks. bp Luigi Padovese OFMCap - D. Kasprzak OFMCap
2. Ihor Ševčenko - M. Kozłowski
3. Ks. Franciszek Szulc - A.Z. Zmorzanka
4. Jan Michał Krzemiński - ks. S. Longosz
5. Ks. Roman Ryszard Piętka MIC - ks. S. Longosz

Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 04 październik 2012.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 972 z 1067 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Vox Patrum. T. 61
Vox Patrum. T. 61
Vox Patrum. T. 57
Vox Patrum. T. 57
Vox Patrum. T. 60
Vox Patrum. T. 60
Horyzonty literackiego sacrum
Horyzonty literackiego sacrum
Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej
Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej
Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie
Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce