Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377024485 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
46,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950-1973
[9788377024485]
35,00zł
Product available

Lidia Fiejdasz
ISBN:
978-83-7702-448-5
Pages: 396
Format: B5 (hard cover)
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Struktura i rola Wydziału w administracji wyznaniowej
1. Urząd do Spraw Wyznań
1.1. Kompetencje
1.2. Realizacja zadań
2. Samodzielny Referat do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1950-1955)
3. Wydział do Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1955-1975)
3.1. Szczegółowe kompetencje
3.2. Struktura organizacyjna
3.3. Styl działania Wydziału
4. Referaty do spraw wyznań prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych (1950-1957)
4.1. Tworzenie referatów i obsada personalna
4.2. Zadania referatów i ich rzeczywista realizacja
5. Podsumowanie

Rozdział II
Instrumenty podporządkowywania duchownych
1. Uwagi wstępne
1.1. Kontekst powstania ruchu "księży patriotów"
1.2. Rozpracowywanie kapłanów
1.3. Założenia polityki wobec "księży pozytywnych"
1.4. Werbowanie członków
2. Komisja Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
3. Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Narodowego
4. Koło Księży "Caritas"
4.1. Kontekst powstania
4.2. Założenia programowe
4.3. Struktura organizacyjna
5. Przywileje
5.1. Pomoc materialna z Funduszu Kościelnego
5.1.1. Zapomogi stałe
5.1.2. Zapomogi emerytalne
5.1.3. Zapomogi doraźne
5.1.4. Zapomogi bezzwrotne i diety organizacyjne
5.2. Pomoc materialna z innych źródeł
5.3. Finansowanie szczególnych form wypoczynku
5.4. Przyznawanie odznaczeń państwowych
5.5. Uprzywilejowane stosowanie prawa
5.6. Inne przywileje
6. Stanowisko hierarchów wobec "księży patriotów"
7. Podsumowanie

Rozdział III
Represje
1. Polityka państwa wobec "kleru reakcyjnego i wojującego"
2. Postawa biskupów i wykładowców w ocenie administracji wyznaniowej
3. Formy nacisku na biskupów i współpracowników
3.1. Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu
3.2. Próby zwizytowania Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu
3.3. Restrykcje w zakresie budownictwa sakralnego i kościelnego
3.4. Opracowanie długofalowego planu represji
4. Represyjne stosowanie prawa wobec duchownych
4.1. Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w zakresie odbudowy Państwa polskiego
4.2. Dekret o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
4.3. Przepisy o obsadzie duchownych stanowisk kościelnych
4.4. Unormowania dotyczące Funduszu Kościelnego i praktyka pracowników administracji
4.5. Przepisy o cenzurze
4.6. Regulacje w zakresie zbiórek publicznych
4.7. Przepisy dotyczące nauczania religii
4.8. Inne akty
5. Podsumowanie

Zakończenie

Wykaz źródeł i literatury
Summary
Riepilogo
Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Friday 19 October, 2012.
Reviews
Previous product  Product 104 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna
$ Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna
Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku
Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku
$ Gdy lżyliśmy ustrój i godziliśmy w sojusze... Cenzura prasowa w PRL na przykładzie katolickiego tygodnika społecznego "Ład"
$ Gdy lżyliśmy ustrój i godziliśmy w sojusze... Cenzura prasowa w PRL na przykładzie katolickiego tygodnika społecznego "Ład"
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna <br><blink>Nagroda specjalna - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego</blink>
Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna
Nagroda specjalna - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce