Wydawnictwo KUL
  Start » Filozofia » 9788377024782 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J.F. Lonergana
[9788377024782]
38,00zł
Produkt dostępny

Monika Walczak
ISBN:
978-83-7702-478-2
Stron: 478
Format: B5
Rok wydania: 2012


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I
BIOGRAFIA INTELEKTUALNA
1. Sylwetka biograficzna
2. Miejsce Insight
3. Recepcja i oddziaływanie

Rozdział II
TRADYCJA FILOZOFICZNA
1. Filozofia i teologia
a. Filozofowanie jako poszukiwanie uniwersalnych podstaw poznania teologicznego
b. Autonomia filozofii wobec teologii
2. Wielość tradycji
3. Św. Tomasz z Akwinu
4. Transcendentalny tomizm
5. Fenomenologia
6. Hermeneutyka i egzystencjalizm
7. Scjentyzm i antyscjentyzm

Rozdział III
FILOZOFIA POZNANIA
1. Dziedziny filozofii poznania
2. Teoria poznania (cognitional theory)
a. Terminologia
b. Empiryczny i opisowy charakter teorii poznania
c. Praktyczny charakter teorii poznania i samoprzyswojenie (self-appropriation)
d. Teoria poznania a psychologia
3. Epistemologia
a. Pytanie o obiektywność poznania
b. Wartościująco-normatywny charakter epistemologii
4. Metafizyka
a. Pojęcie metafizyki
b. Integralna struktura heurystyczna proporcjonalnego bytu
c. Metafizyka uwyraźniona jako antropologia podmiotu poznającego i "pedagogika"
5. Podstawy filozofii i wzajemne relacje między między dziedzinami filozofii poznania

Rozdział IV
POZNANIE (KNOWING) JAKO PROCES
1. Wiedza wygenerowana immanentnie (immanently generated knowledge) i zawierzenie (belief)
2. Poznanie osobiste (personal knowing)
a. Poznanie jako struktura dynamiczna
b. Poziomy procesu poznania
(I) Poziom doświadczenia (czyli przedstawień)
(II) Poziom rozumienia (czyli inteligencji)
(III) Poziom sądzenia (czyli refleksji)
c. Kontekstualny i historyczny charakter poznania
3. Zawierzenie
a. Zawierzenie (belief) i zawierzanie (believing)
b. Podobieństwa i różnice między wiedzą wygenerowaną immanentnie a zawierzeniem
c. Problem uzasadnienia zawierzenia
d. Proces zawierzania
(I) Etap 1: Prawdziwy raport na temat wiedzy wygenerowanej immanentnie
(II) Etap 2: Ogólny sąd wartościujący
(III) Etap 3: Zreflektowany akt rozumienia
(IV) Etap 4: Szczegółowy sąd wartościujący
(V) Etap 5: Decyzja woli
(VI) Etap 6: Akt zawierzenia

Rozdział V
PRZEDMIOTOWOŚĆ POZNANIA I WIEDZA
1. Własności poznania istotne dla argumentacji transcendentalnej
a. Świadomy charakter czynności poznawczych
b. Intencjonalność poznania
c. Poznanie jako złożona całość i integrująca je intencjonalność pytania
2. Pojęcie bytu (notion of being/reality)
3. Pojęcie obiektywności poznania
a. Złożoność poznania a złożoność pojęcia obiektywności
b. Sąd wirtualnie nieuwarunkowany (virtually unconditioned judgment)
c. Nieskończone pragnienie poznania jako podstawa obiektywności
4. Prawda i jej kryteria
a. Definicja prawdy
b. Bliższe (proximate) i dalsze kryterium prawdy (remote criterion of truth)
5. Realizm krytyczny

Rozdział VI
NATURA WGLĄDU I TYPY WGLĄDÓW
1. Dzieje pojęcia intuicji/wglądu
a. Intuicja jako typ poznania
(I) Intuicja jako akt
(II) Intuicja jako ogląd
(III) Intuicja jako ogląd zmysłowy lub intelektualny (niezmysłowy)
(IV) Intuicja jako poznanie nieoglądowe
(V) Nieaktowe rozumienie intuicji
(VI) Intuicja jako proces
b. Intuicja jako typ wiedzy
(I) Intuicja jako wiedza propozycjonalna (propositional knowledge)
(II) Intuicja jako wiedza niepropozycjonalna (non-propositional knowledge)
(a) Wiedza przez znajomość (knowledge by acquaintance)
(b) Wiedza jak (knowledge-how)
c. Intuicja jako typ dyspozycji poznawczej
(I) Intuicja jako dyspozycja intelektualna lub zmysłowa
(II) Intuicja jako władza irracjonalna lub pozaracjonalna
(III) Intuicja a sfera świadomości i nieświadomości (podświadomości)
2. "Wgląd" a "intuicja"
3. Aktowy charakter wglądu
4. Wgląd jako wiedza niepropozycjonalna
5. Wgląd jako dyspozycja
a. Inteligencja jako wrodzona władza intelektualna
b. Dyspozycje nabyte jako "habitualna struktura umysłu" (the habitual texture of mind)
6. Typy wglądów
a. Wgląd z poziomu inteligencji
(I) Wgląd bezpośredni (direct) w sensie wąskim jako bezpośredni wgląd nieintrospekcyjny a wgląd introspekcyjny (introspective)
(II) Wgląd bezpośredni (direct) w sensie zwykłym odróżniany od wglądu odwrotnego a wgląd odwrotny (inverse insight)
(III) Wgląd bezpośredni (direct) w sensie szerokim jako bezpośredni wgląd niezreflektowany
b. Wgląd z poziomu refleksji - zreflektowany (reflective)
c. Wgląd praktyczny (practical)
d. Wgląd zdroworozsądkowy (commonsense)
e. Wglądy poprawne vs. niepoprawne oraz podważalne (vulnerable) vs. niepodważalne (invulnerable)

Rozdział VII
GENEZA WGLĄDU
1. Pojęcie genezy
2. Geneza wglądu według psychologii poznawczej
a. Podejście typu Gestalt (Gestalt approach)
b. Podejście typu "nic specjalnego" (nothing-special approach)
c. Podejście typu puzzle-problem (puzzle-problem approach)
d. Podejście typu "genialne umysły" (great-minds approach)
3. Świadomy i nieświadomy charakter wglądu
4. Geneza wglądu a kumulatywność i cyrkularność procesu poznania
5. Wgląd a dyspozycyjne wyposażenie podmiotu
6. Pytanie jako warunek konieczny wglądu
7. Zależność wglądu od doświadczenia i wyobraźni
8. Selektywność inteligencji (abstrakcja) a zaistnienie wglądu
9. Antycypacja wglądu w ramach struktury heurystycznej
10. Geneza wglądu z poziomu inteligencji a geneza wglądu zreflektowanego
11. Ucieczka od rozumienia (the flight from understanding) jako mechanizm blokowania wglądów i zjawisko przeoczenia (oversight)

Rozdział VIII
PRZEDMIOT WGLĄDU
1. Przedmiot intuicji/wglądu w dziejach filozofii
a. Intuicja jako poznanie tego, co ogólne i/lub proste
b. Intuicja jako poznanie tego, co jednostkowe i/lub indywidualizujące
c. Intuicja jako poznanie tego, co materialne i zmysłowe
d. Intuicja jako poznanie tego, co duchowe i/lub idealne
e. Intuicja jako poznanie własnych przeżyć i aktów
f. Intuicja jako poznanie jaźni i/lub absolutu (Boga)
2. Pojęcie przedmiotu wglądu
3. Przedmiot wglądu bezpośredniego w sensie zwykłym
a. Inteligibilność
b. Ogólność i indywidualność
c. To, co istotne, i aspektywność ujęcia wglądowego
d. Konieczność, niemożliwość i możliwość
e. Jedność i całościowość
f. Systematyczne procesy i badania klasyczne
(I) Systematyczne współzależności
(II) Heurystyczne pojęcie "natury czegoś"
g. Niesystematyczne procesy i badania statystyczne
(I) To, co niesystematyczne (the nonsystematic), jako przedmiot w punkcie wyjścia wglądu
(II) Idealna częstotliwość i prawdopodobieństwo
(III) Heurystyczne pojęcie "stanu czegoś"
4. Brak inteligibilności (the defect of/in intelligibility) jako przedmiot wglądu odwrotnego
5. Przedmiot wglądu zreflektowanego
6. Przedmiot wglądu praktycznego

Rozdział IX
EPISTEMICZNE WŁASNOŚCI I FUNKCJE WGLĄDU
1. Funkcje przypisywane intuicji/wglądowi w dziejach filozofii
a. Epistemiczne zalety przypisywane intuicji
(I) Bezpośredniość, naoczność i/lub oczywistość
(II) Nieomylność, pewność i/lub niepowątpiewalność
(III) Podstawy wiedzy: pierwsze przesłanki i/lub pierwotne pojęcia
b. Epistemiczne wady przypisywane intuicji
(I) Brak intersubiektywności
(II) Zapośredniczenie
(III) Omylność i możliwość błędów
(IV) Brak poznawczego charakteru
2. Wgląd jako konstytutywny, genetyczno-funkcjonalny element procesu poznania
a. Wgląd a czynności z poziomu doświadczenia
b. Wgląd a czynności z poziomu rozumienia
c. Wgląd a czynności z poziomu sądzenia
d. Wgląd a wnioskowanie
3. Wgląd a intersubiektywna wyrażalność i komunikowalność
a. Rola wglądu w posługiwaniu się językiem
b. Społeczna, intersubiektywna transmisja wglądu
c. Wgląd a interpretacja
4. Problem poznawczej wartości wglądu
a. Nieoglądowy charakter wglądów z poziomu inteligencji
(I) Kreatywność
(II) Niebezpośredniość
(III) Korygowalność i omylność
b. Problem poprawności i niepodważalności wglądów z poziomu inteligencji
c. Wgląd zreflektowany jako bliższe (proximate) kryterium prawdy a oczywistość i konieczność
d. Wgląd zreflektowany a nieomylność, pewność i prawdopodobieństwo sądu
e. Wgląd a nierewidowalna struktura ludzkiego poznania i zasadniczo nierewidowalna wiedza o tej strukturze

Zakończenie

Bibliografia
Kalendarium życia i prac Bernarda Lonergana
The Collected Works of Bernard Lonergan
Glosarium

Summary
Insight and Knowing: Bernard J.F. Lonergan's Epistemology
Indeks rzeczowy
Indeks nazwisk

Data dodania produktu do sklepu: środa, 12 grudzień 2012.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 88 z 191 
w kategorii Filozofia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby
U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby
Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera (oprawa miękka)
Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera (oprawa miękka)
Etyka. Część 1 i 2
Etyka. Część 1 i 2
Zarys filozofii nauk formalnych
Zarys filozofii nauk formalnych
Epistemologia
Epistemologia
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce