Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377024928 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku)
[9788377024928]
45,00zł
Product available

Katarzyna Maćkowska
ISBN:
978-83-7702-492-8
Pages: 490
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia
1.1. Local Government
1.1.1. Wnioski wynikające z analizy piśmiennictwa z okresu federalizmu współczesnego i kreatywnego
1.1.2. Dodatkowe konkluzje oparte na literaturze federalizmu kooperacyjnego
1.2. Podziały lokalne
1.3. Home rule - samorząd lokalny. Wielorakie znaczenie dokumentów zwanych kartami (charters)
1.4. Inne uwagi terminologiczne dotyczące roli administracji lokalnej i jej ustrojowego usytuowania do 1787 r.
1.4.1. Status kolonii
1.4.2. Uprawnienia polityczne kolonistów
1.4.3. Varia
1.5. Wnioski

Rozdział 2
Administracja lokalna do 1660 roku
2.1. Nadzór metropolii
2.2. Zależność od kompanii handlowych
2.3. Pierwsze zgromadzenie w Jamestown. Mayflower Compact
2.4. Patenty i karty
2.5. Wpływy europejskie
2.6. Administracja lokalna w Wirginii
2.6.1. Najstarsze źródła
2.6.2. Organy zwierzchnie
2.6.3. Nabywanie ziemi i powstawanie plantacji
2.6.4. Parafie (parishes)
2.6.5. Hrabstwa (boroughs) i powiaty (counties)
2.6.6. Miasta
2.7. Nowa Anglia - purytańska samorządność
2.7.1. Massachusetts i New Plymouth
2.7.1.1. T eokratyczne podstawy
2.7.1.2. Pierwsze zgromadzenie kolonialne
2.7.1.3. Gminy - podstawowe jednostki lokalne według dokumentów kolonialnych
2.7.1.4. Funkcjonowanie gmin według dokumentów lokalnych
2.7.1.5. Gminy stołeczne
2.7.2. New Hampshire i Maine
2.7.2.1. Niezależność pod auspicjami Massachusetts
2.7.2.2. Kolonie bez własnych dokumentów kolonialnych. Kontraktualizm lokalny
2.7.3. Connecticut i Rhode Island
2.7.3.1. Zerwanie z religijnym porządkiem Massachusetts
2.7.3.2. Funkcjonowanie gmin według dokumentów kolonialnych
2.7.3.3. Pierwsze gminne podstawy ustrojowe
2.7.4. Zakładanie gmin
2.7.5. Quasi-karty municypalne
2.8. Maryland
2.8.1. O sadnictwo w systemie feudalnym
2.8.2. O graniczona rola jednostek lokalnych
2.9. Pierwsza konfederacja kolonialna. Władze kolonialne a jednostki lokalne
2.10. Wnioski

Rozdział 3
Administracja lokalna w latach 1660-1787
3.1. Zmiany w nadzorze metropolii
3.2. Zmiany społeczno-polityczne
3.3. Urbanizacja
3.4. Nowy Jork
3.4.1. Administracja lokalna pod wpływami holenderskimi i angielskimi
3.4.2. Powiaty (counties)
3.4.3. Miasto Nowy Jork
3.4.4. Inne jednostki
3.5. New Jersey
3.5.1. Zmieniający się zarząd kolonialny
3.5.2. Administracja lokalna o scentralizowanym charakterze
3.6. Karolina Południowa i Karolina Północna
3.6.1. Wspólny początek
3.6.2. Karolina Południowa - administracja lokalna w samowystarczalnym systemie plantacyjnym
3.6.3. K arolina Północna - trójszczeblowa administracja lokalna
3.7. Pensylwania
3.7.1. Planistyczny model Williama Penna
3.7.2. Powiaty (counties) i gminy (towns)
3.7.3. Filadelfia
3.8. Delaware - niezależne powiaty Pensylwanii
3.9. Georgia - administracja lokalna w scentralizowanym i wojskowym modelu władzy
3.10. Rozwój administracji lokalnej w koloniach powstałych przed 1660 r.
3.10.1. Wirginia
3.10.1.1. N ieskuteczne próby urbanizacji
3.10.1.2. Powiaty (counties)
3.10.1.3. Plantacje (plantations) i parafie (parishes)
3.10.2. Maryland
3.10.2.1. Sprzeciw wobec właścicielskiego charakteru kolonii
3.10.2.2. Powiaty (counties)
3.10.2.3. Inne jednostki lokalne
3.10.3. New Hampshire - gminna administracja lokalna
3.10.4. Massachusetts
3.10.4.1. Nowe regulacje kolonialne
3.10.4.2. Gminy (towns), parafie (parishes) i powiaty (counties)
3.10.4.3. Boston
3.10.4.4. Maine
3.10.5. Connecticut i Rhode Island
3.10.5.1. Znaczenie nowych kart dla administracji lokalnej
3.10.5.2. Drugorzędna rola powiatów. Gminy jako podstawowe jednostki podziału lokalnego
3.11. Upowszechnienie inkorporacji
3.12. Normatywna marginalizacja administracji lokalnej w latach 1776-1787
3.12.1. Uwagi ogólne
3.12.2. A dministracja lokalna według pierwszych konstytucji stanowych
3.12.3. Przykłady zmian w stanach południowych
3.12.4. Przykłady zmian w stanach północnych i środkowych
3.13. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia
Indeks rzeczowy

This product was added to our catalog on Wednesday 12 December, 2012.
Reviews
Previous product  Product 113 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym. Porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów
Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym. Porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
$ Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna
$ Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna
Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym
Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym
Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne
Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne
Angielskie prawo rodzinne. Wprowadzenie
Angielskie prawo rodzinne. Wprowadzenie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce