Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377025017 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy
[9788377025017]
30,00zł
Product available

eds Urszula Czyżewska, Tomasz Siewierski, Robert K. Tabaszewski, Joanna Żołnierz
ISBN:
978-83-7702-501-7
Pages: 348
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp   


Po co nam dziś filozofia?

Łukasz Cięgotura
Czy powinniśmy filozofować? Mądrościowy cel filozofii

Anna Dutkowska
Geralda M.  Edelmana koncepcja umysłu na tle współczesnych badań etologii poznawczej

Daniel Haník
Odkaz Kantovej filozofii kultúry 

Joanna Kiereś-Łach
Rola retoryki w kulturze języka   

Anna Kazimierczak-Kucharska
Kształtowanie współczesnego człowieka przez pryzmat ćwiczeń duchowych filozofii starożytnej   

Małgorzata Karolina Steć
Ontologiczna kategoria czasu u Jeana-Paula Sartre’a oraz jej wpływ na egzystencjalny model wyjaśniania zaburzeń depresyjnych


Litwa, Polska, świat Czesława Miłosza

Magdalena Bauchrowicz
Czesław Miłosz wobec fenomenu amerykanizacji (w świetle Widzeń  nad Zatoką San Francisco)

Paulina Byzdra-Kusz
Zmitologizowana Łemkowszczyzna w twórczości Bohdana Ihora Antonycza

Anna Kołodziejska
Czesław Miłosz we Francji, Francja u Czesława Miłosza  

Katarzyna Stukus
Wpływ polskiej kultury i tradycji na kształtowanie się tożsamości kulturowej Polaków na Wileńszczyźnie

Tomasz Siewierski
Juliusz Bardach (1914-2010): o lituanistycznej pasji uczonego

Ewelina Lilia Polańska
Wileńskimi śladami Czesława Miłosza

Hanna Kryńska
Trzy typy psalmiczności (Roman Brandstaetter, Anna Kamieńska, Czesław Miłosz)


Człowiek wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa

Adam Trawiński
Polski uniwersytet wobec współczesnych wyzwań społecznych  

Olha Pelekh
Przynależność wyznaniowa w społeczeństwie ukraińskim  

Natalia Kopeć
Więź zagrożona? O potrzebie więzi społecznej i jej współczesnych zagrożeniach w przestrzeni miasta

Krzysztof Jurek
Problem kształtowania tożsamości w globalizującym się świecie - w świetle wybranych stanowisk  

Katarzyna Lenart
Formy wsparcia społecznego osób, które weszły w konflikt z prawem - na przykładzie lubelskich programów wolontariackich 

Ewelina Cur
Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich - uwarunkowania oraz cechy charakterystyczne  

Natalia Wielecka
Ruchy społeczne "konsensusu" - przykład Focolari  

Iwona Miedzińska
"Prawo do śmierci" - eutanazja jako wyzwanie współczesnego świata   

Aleksandra Krukowska
Wybrane psychopedagogiczne konsekwencje badań prenatalnych 


Uzdrowienie państwa - koncepcje zmian normatywnych

Aleksandra Kuczyńska
Ekstremizm i terroryzm w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej 

Bogumiła Z. Lubera
System dozoru elektronicznego - ocena instytucji w świetle obowiązujących i projektowanych przepisów prawa

Dariusz P. Kała
Najnowsze projekty nowelizacji sądownictwa polubownego w kontekście niewydolności wymiaru sprawiedliwości  

Marta Sawczuk
Wydanie decyzji administracyjnej z naruszeniem przepisów o właściwości

Marzena Andrzejewska
Nadzwyczajne środki zaskarżenia w obiektywie kodyfikatora 

Paweł Sławicki
Problem eksmisji w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 4 listopada 2010 roku oraz nowelizacji z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Robert K. Tabaszewski
Aplikanci jako uczestnicy profesjonalnego obrotu prawnego w Polsce

Wykaz źródeł i literatury
Abstracts

This product was added to our catalog on Wednesday 12 December, 2012.
Reviews
Previous product  Product 109 of 357 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań
$ Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu
$ Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu
Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
$ Wartość - Sacrum - Norwid. 2
$ Wartość - Sacrum - Norwid. 2
$ Dni chłopca
$ Dni chłopca
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce