Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377025093 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców
[9788377025093]
38,00zł
Product available

eds Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia
ISBN:
978-83-7702-509-3
Pages: 348
Format: B5
Year: 2012
Languages: Polish, English


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część I
Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego

Feliks Prusak
Stratyfikacja organów porządku publicznego

Justyna Karaźniewicz, Marcin Adamczyk
Policja jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Elżbieta Szafrańska
Straż gminna (miejska) jako organ porządku publicznego w znowelizowanym prawie wykroczeń - wybrane aspekty

Renata Dragan
Straż Graniczna jako organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia

Miłosz Kościelniak-Marszał
Pozycja ustrojowa straży łowieckiej

Agata Krysiak
Straż gminna (miejska) w systemie ochrony porządku publicznego. Wybrane problemy w interpretacji przepisów procesowego prawa wykroczeń


Część II
Zagadnienia współdziałania i współpracy organów bezpieczeństwa i porządku publicznego

Artur Mezglewski
Współdziałanie policji z innymi organami państwowymi w zakresie wykrywania wykroczeń drogowych i ścigania ich sprawców

Anna Tunia
Współdziałanie Policji oraz straży gminnej w zakresie przeciwdziałania wykroczeniom popełnianym w działalności turystycznej i ścigania ich sprawców

Nikodem Muszyński
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego z organami finansowymi w zakresie wykrywania i zwalczania wykroczeń skarbowych

Janusz Gierszewski
Współpraca policji i straży gminnych w zakresie ujawniania i zwalczania wykroczeń

Aneta Łyżwa
Współdziałanie policji ze Strażą Leśną w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego

Agnieszka Choromańska
Rola i miejsce policji w ramach współdziałania z sądami rodzinnymi, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zwalczaniu przestępczości nieletnich oraz w działaniach podejmowanych na rzecz małoletnich

Elżbieta Rusiniak
Współpraca administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w ramach programu "Razem bezpieczniej"


Część III
Za gadnienia procesowe

Agnieszka Sadło-Nowak
Czynności wyjaśniające jako proces zbierania dowodów dających podstawę do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie

Iwona Bień-Węgłowska
Pozycja procesowa osoby podejrzanej w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia

Arkadiusz Kaczyński, Jacek Copik
Problemy interpretacyjne związane z nazewnictwem sprawcy w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia

Anna Gałązka
Prawo do obrony na etapie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia

Monika Porwisz
Konsekwencje procesowe przyjętej metodyki pracy organów ścigania

Grzegorz Kachel
Kilka uwag na tle teorii, praktyki oraz orzecznictwa sądów w odniesieniu do tzw. kolizji drogowych

Część IV
Społeczna ocena działalności organów bezpieczeństwa i porządku publicznego

Marta Kowalczyk-Ludzia, Adam Ludzia
Działalność służb porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości w świetle opinii społecznej

Robert Gwardyński, Lubomira Gibas
Ocena postępowania policjantów wobec sprawców wykroczeń wśród młodzieży uczącej się i pracującej we Wrocławiu

Dorota Mocarska
Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy policji w reakcji na wykroczenia drogowe - prezentacja badań kryminologicznych

Ireneusz T. Dziubek
Lekceważenie obowiązujących norm prawnych - problem społeczny, karny czy resortowy?


Varia

Izabela Nowicka
Zjawisko wykroczeń w kontekście działań profilaktycznych i kryminologii. Zarys problemu

Cezary Tatarczuk
Przyczyny wykroczeń rowerzystów - złe prawo, zła represja, brak edukacji czy dobrej woli? Kilka uwag o zarządzaniu bezpieczeństwem w ruchu drogowym

Jacek Copik, Arkadiusz Kaczyński
Wykroczenia jako czyny karalne popełniane przez nieletnich i ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego

Monika Kotowska, Anna Chodorowska
Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne o znamionach wykroczeń

Małgorzata Andrzejczak-Świątek
Pozbawienie wolności w świetle postępowania w sprawach o wykroczenia a standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wybrane aspekty

Saša Mijalković, Darko Simović, Goran Bošković
The cooperation between security agencies within new border security concept of The Republic of Serbia

This product was added to our catalog on Tuesday 18 December, 2012.
Reviews
Previous product  Product 118 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich
Pobór podatków samorządowych
Pobór podatków samorządowych
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
Nowe prawo energetyczne
Nowe prawo energetyczne
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce