Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788377025130 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Ciche wiosła
Ciche wiosła
20,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Dogmatyka katolicka. Tom I
[9788377025130]
39,99zł
Produkt dostępny

ks. Czesław Stanisław Bartnik
ISBN: 978-83-7702-513-0
Stron: 922
Format: B5
Rok wydania: 2012 (wydanie trzecie)

Pierwszy tom akademickiego podręcznika katolickiej teologii dogmatycznej. Przedstawia podstawowe prawdy religijne w formie sześciu traktatów: o Bogu jedynym, o Trójcy Świętej, o człowieku, o aniołach, o Chrystusie, o Duchu Świętym. Niniejszy tom nie obejmuje metodologii i epistemologii teologicznej.


SPIS TREŚCI

Wstęp


Traktat I
O Bogu Jedynym (Teo-logia)

I. Fundamentalne pytanie
1. „Zjawisko” zjawisk
1. Relacyjność
2. W świecie osoby
3. W świecie społeczności
4. W naturze
5. Wielkość pytania
2. Słowo słów
1. Próby nazwania
2. Konkretne nazwy historyczne
1° Prapierwotne religie patriarchalne
2° Sumerowie
3° Egipcjanie
4° Ariowie indyjscy
5° Konfucjanizm
6° Religie mezopotamejskie
7° Język starosłowiański
3. Nazwa jako zasada
3. Świat jako kontekst religijny
1. Krąg przyrodniczo-kosmiczny
2. Krąg społeczny
3. Krąg dziejowy
4. Krąg prozopoiczny
4. Ateizm
1. Pojęcie i rozwój
2. Rodzaje
3. Powody ateizmu
4. Ateizm intelektualny
5. Ateizm wolitywny
6. Ateizm praktyczny
7. Ateizm integralny
8 Ateizm „kolektywny”
9. Najtrudniejsze pytanie

II. Język religijny
1. Język
1. Problem
2. Język bazy
3. Języki nadbudowane
2. Moc semantyczna języka religijnego
1. Sceptycyzm
2. Sensologiczne szkoły
3. Ku maksymalizmowi
4. Rodzaje semantyczne języka religijnego
3. „Teologia śmierci Boga”
1. Sekularyzm
2. Bóg „świecki”
3. „Bóg umarł”
4. Wkład sekularyzmu
4. Teologia języka
1. Glossologia i glossopraxis
2. Ateizm lingwistyczny
3. Restauracja języka religijnego
4. Kościół jako podmiot języka
5. Prymat osoby nad językiem

III. Bóg w Biblii hebrajskiej
1. Izraelskie doświadczenie Boga
1. Izrael jako receptor objawienia
2. Objawienie imienia Bożego
3. Bóg futurystyczny
4. Wybawca z domu niewoli
5. Jahwe jako wojownik
6. Jahwe jako król
7. Jahwe jako wychowawca narodu
8 Jahwe jako Pan natury i historii
9. Jahwe jako Wybawca
2. Media teofanijne
1. Geneza teofanii
2. Teofania zstępująca i wstępująca
3. Medium natury i historii
4. Słowo objawione
1° Bóg mówiący
2° Bóg Pisma
3° Religia słowa
5. Wizje objawiające
6. Odsłony historiozbawcze
1° Jahwe adamiczny
2° Jahwe noachicki
3° Jahwe abrahamiczny
4° Jahwe mozaistyczny
3. Rozwój idei Boga
1. Od politeizmu do monoteizmu
2. Uniwersalność
3. Wieczność
4. Niepojętość
5. Suwerenność
6. Świętość
4. Bóstwo osobowe
1. „Istniejący”
2. Atrybuty osobowe
3. Bóg przymierza z człowiekiem

IV. Bóg w kodonie kultury chrześcijańskiej
1. Bóg w Biblii chrześcijańskiej
1. Bóg uczłowieczony
2. Bóg Królestwa Niebieskiego
3. Bóg „paschalny”
4. Słowo, Światłość, Życie, Miłość
5. Bosko-ludzkie Drama
2. Bóg filozofów
1. Obrazy prafilozoficzne
2. Myśl starogrecka
3. Myśl patrystyczna
4. Klasyczna myśl średniowieczna
5. Pozaklasyczna myśl średniowieczna
6. Myśl nowożytna
7. Czasy najnowsze
3. Bóg teologów
1. „Chrystianizacja” idei Boga
2. Stwórca
3. Zbawca
4. Transcendentny i Immanentny
5. Uniwersalność i konkretność
6. Bóg uczłowieczony
7. Eschatos
8 Bóg omegalny
9. Bóg jako Miłość
10. Bóg „wiary”
11. Koncepcje redukcjonistyczne
12. Obraz personalistyczny

V. Percepcja istnienia Boga
1. Problem rozumowej poznawalności istnienia Boga
1. Punkt wyjścia
2. Możliwość poznania istnienia Boga
1° Moc umysłu ludzkiego
2° Poświadczenie starotestamentalne
3° Poświadczenie nowotestamentalne
4° Vaticanum I
5° Vaticanum II
3. Argumenty rozumowe
1° Argumenty antropologiczne
2° Argumenty fizykalistyczne
3° Pięć dróg
4° Argument egzystencjalny
5° Argument prozopoiczny
2. Pozarozumowa poznawalność istnienia Boga
1. Punkt wyjścia
2. Świadectwo biblijne
3. Próby naukowych opisań
3. Dążenie do poznania integralnego
1. Przekaz poznania Boga
2. Teologiczne poznanie Boga
3. Dynamika praktyczna
4. Ku ujęciu całoosobowemu

VI. Natura Boga i jej poznanie
1. Istnienie Boga a Jego natura
1. Problem
2. „Bóg istnieje” a natura
3. Podstawowe stanowiska
4. Trojaka droga
2. „Istota” i przymioty Boże
1. Główne stanowiska
1° Różnica realna
2° Różnica czysto myślna
3° Różnica wirtualna
2. Czynnik konstytutywny Bóstwa
3. Przymioty Boże
1. Przymioty istnienia Bożego
1° Samoistność
2° Niezłożoność
3° Niezmienność
4° Akt
5° Wieczność, wiekuistość
6° Niezmierzoność
7° Wszechobecność
8 ° Doskonałość, spełnienie
9° Jedność
2. Przymioty prozopoiczne
1° Po linii umysłu
Myśl i Prawda
Wszechwiedzący
2° Po linii woli
Wola i Dobro
Wszechmiłość
3° Po linii integrum osobowego
Personalność
Piękność
Świętość
Wszechmoc
Suwerenność

VII. Opatrzność
1. Rozumienie opatrzności
1. Terminologia
1° Termin grecki
2° Termin łaciński
3° Termin polski
2. Pojęcie
3. Pasma „procesu” opatrzności
4. Opatrzność ludzka
1° Opatrzność ludzka i Boska
2° Kręgi opatrzności
3° Opatrzność osobowa i rzeczowa
2. Opatrzność Boża
1. Rozumienie opatrzności Bożej
1° Opisanie teologiczne
2° Podstawowe struktury
3° Bóg osobowy a Opatrzność
4° Opatrzność i Chrystus
5° Synergizm opatrzności Boskiej i ludzkiej
2. Zakres opatrzności Bożej
3. Obszary prowidencjalne
1° Naturalna i historyczna
2° Kreacyjna i soteryjna
3° Immanentna i transcendentna
4° Pośrednia i bezpośrednia
4. Wielowartościowość Opatrzności
1° „Profil” Opatrzności dla indywiduum
2° Pozytywna korelacja
3° Misterium interpretacji losów
4° Sensopojetyka
3. Opatrzność a zło
1. Rodzaje zła
2. Istota zła
1° Pozorność zła?
2° Byt jako zło?
3° Zło jako „drugi byt”
4° Zło jako mnogość i chaos
5° Zło jako brak należnego dobra
6° Zło jako relacja antypersonalna
3. W świetle Opatrzności
1° Sens zła
2° Odkupienie od zła
3° Opatrzność ludzka a zło
4° Sprawiedliwość Opatrzności
4. Zbawienie i potępienie
1° Predestynacja i predestynacjanizm
2° Synergizm zbawczy


Traktat II
O Trójcy Świętej (Trynitologia)

I. Pre-historia trynitologii
1. Pre-trynitologia pozabiblijna
1. Wprowadzenie
2. Pogańskie „prefigury” trynitologii?
3. Uniwersalizm trynitologiczny?
2. Pre-trynitologia starotestamentalna
1. Jahwefania
2. Loci classici

II. Objawienie Trójcy Świętej
1. Triadologia w kerygmie Jezusa
1. Wprowadzenie
2. Ewangelie synoptyczne
1° Bóg (Ojciec)
2° Syn Boży
3° Duch Święty
3. Corpus paulinum
1° Trynitologia rezurekcyjna
2° Trynitologia pneumatologiczna
3° Jedność
4. Corpus johanneum
1° Trynitologia agapetologiczna
2° Trynitologia „apologetyczna”
2. Odsłony trynitologiczne w historii Jezusa Chrystusa
1. Słowa i „zdarzenia trynitologiczne”
2. Trynitologia poczęcia
1° Właściwości Ojca
2° Syn Boży
3° Duch Święty
3. Trynitologia inkarnacyjna
1° Bóg Ojciec
2° Syn Boży
3° Duch Święty
4. Trynitologia chrzcielna
5. Trynitologia paschalna
1° Ojciec
2° Syn
3° Duch
6. Trynitologia pentekostalna
7. Trynitologia paruzyjno-eschatologiczna
3. Pierwsze formuły trynitarne
1. Powstanie formuł
2. Formuła katechetyczna
3. Formuła z liturgii eucharystycznej
4. Formuły eklezjalno-pastoralne
5. Formuły duchowościowe

III. Kształtowanie się dogmatu trynitarnego w Kościele
1. Żywy przekaz eklezjalny
1. Liturgia i życie duchowe
1° W chrzcie
2° W Eucharystii
3° W życiu duchowym
2. Szukanie twórczej syntezy
3. „Logos-Dabar” jako klucz
2. Trynitologie pozorowane
1. Monarchianizm
2. Modalizm
3. Subordynacjanizm dualistyczny
4. Trynitologie „niekompletne”
3. Definicje magisterialne
1. Ośrodek rzymski
2. Sobór Nicejski
3. Sobór Konstantynopolski I
4. Filioque
4. Rozwój trynitologii systematycznej
1. Kosmologiczna Trójca Orygenesa
2. Wielcy Kapadocjanie
3. Tertulian
4. Święty Augustyn
5. Trynitologia tomistyczna
1° Pochodzenia w Bogu
2° Relacje w Bogu
3° Właściwości, cechy rozpoznawcze, apropriacje i posłania
4° Perychoreza
6. Antytrynitaryzm

IV. Trynitologia prozopologiczna
1. Modele eksplikacyjne Trójcy
1. Język o Trójcy
2. Model językowy
3. Modele pomocnicze
1° Model gnostycki
2° Model ikonalny
3° Model lingwistyczny
4° Model słowowy
5° Model psychologiczny
6° Model „rodzinny”
7° Model transcendentalny
8 ° Model „socjalny”
9° Model relacyjno-jaźniowy
2. Osoby w Trójcy
1. Rozumienie osoby
1° Krótkie formuły
2° Pierwotna antynomia semantyczna
3° Spełnienie osoby przez osobę
2. Relacja i osoba
3. Spełnianie się osobowe w Trójcy
4. Wtórne paradoksy prozopoiczne
5. Trójca egzystencjalna
1° Fundament istnieniowy
2° Istnienie a Natura Boża
3° Istnienie personalne
4° Esse i Ego
6. Antypersonalizm trynitologiczny
1° Poglądy
2° Krytyka
3. Natura Boża
1. Istota
2. Jedność i tożsamość istoty w Trójcy
3. Dynamika Istoty
4. Osoba a natura
5. Działanie Boże
4. Trójca historiozbawcza
1. Pojęcie
2. Ikona trynitofanijna
1° Podstawowy szkic Ikony trynitofanijnej
2° Trójca charytologiczna
3. Tożsamość Trójcy transcendentnej i immanentnej
4. Jezus z Nazaretu a Trójca
5. Trójca prakseologiczna


Traktat III
O człowieku (Antropologia teologiczna)

I. Rozumienia człowieka”
1. Filozofia „stworzenia”
1. Aktualność problematyki stworzenia
1° „Cud” istnienia
2° Stworzenie bierne i czynne
3° Próby negacji kategorii stworzenia
2. Stworzenie „z nicości”
3. Creatio continua
2. Teologia aktu stworzenia
1. Początek początków
2. Niestworzony
3. Jedność i holizm aktu stwórczego
4. Spoza czasoprzestrzeni
5. Relacja stwórcza
6. Istota aktu stwórczego
7. Ruch ku-osobowy
8 Hermeneja kreacjonistyczna

II. Biblijne teksty o stworzeniu i typy ich interpretacji
1. Jahwe jako Stwórca
1. Prahistoria jahwistyczna
1° Genesis
2° Inne teksty jahwistyczne o stworzeniu
2. Ktizjologia czasów niewoli
1° Ktizjologia prorocko-poetycka
2° Prahistoria kapłańsko-liturgiczna
3. Teksty powstałe po Niewoli Babilońskiej
1° Psalmy
2° Literatura mądrościowa
3° Apokaliptyka
2. Typy hermeneutyki tekstów kreacyjnych Starego Testamentu
1° Interpretacja alegoryczna
2° Interpretacja literalna
3° Konkordyzm naukowy
4° Językowa interpretacja personalistyczna

III. Trójca Święta jako Stwórca
1. Bóg Ojciec jako Stwórca
1. Problem trynitologii kreacjonistycznej
1° Trójca wyłącznie soteryjna
2° Bóstwo wyłącznie „świeckie”
3° Kreacjo-soteriologizm
2. Ojcostwo stwarzające
3. Jezus o Ojcu jako Stwórcy
2. Syn Boży jako Stwórca
1. Chrystologia kreacjonistyczna
1° Listy Pawłowe
2° Listy wtóropaulińskie
3° List do Hebrajczyków
4° Ewangelia Janowa
5° Pisma eschatologizujące
2. Eonologia chrystologiczna
3. Duch Święty jako Stwórca
1. Pneumatologia kreacjonistyczna
1° „Zapodmiotowanie” wszechświata
2° Ku-personalne nachylenie stworzenia
2. Pneumatologiczna restauracja stworzenia
1° Twórczość
2° Autor pomyślności

IV. Antropologiczna interpretacja prahistorii biblijnych
1. Sumaryczna interpretacja prahistorii
1. Antropologiczne teksty prahistoryczne
2. Podstawowe stwierdzenia tekstów
2. Człowiek i raj
1. Eden
2. Miejsce raju
3. Metaforyka Boża
4. Drzewa raju
5. Piękno życia
6. Transcendencja darów
7. Proroctwo
3. Człowiek na obraz i podobieństwo Boże
1. Znamię początku
2. Ikonalność zbawcza
3. Obraz trynitarny
4. Dynamika obrazu
4. Człowiek jako mężczyzna i kobieta
1. Płeć ludzka
2. Feminizm
1° Feminizm umiarkowany
2° Feminizm skrajny
3° Prawda i kompleks
3. Pra-małżeństwo
4. Rodzina i ród
5. Człowiek charytologiczny
1. Łaska stworzenia
1° Dar materialno-cielesny
2° Dar duszy
3° Dary Opatrzności
2. Łaska zbawcza
1° Stan prapierwotny
Dary zbawcze
Dary pozanaturalne
2° Natura integralna
3° Sprawiedliwość pierwotna
3. Prakseologia charytologiczna
1° Dynamika łaski
2° Aktualizm stworzenia
3° Aktualizm zbawienia
4° Kościół jako aktualizacja łaski
5° Drugi Adam jako łaska historyczna

V. Moralność jako „drugie stworzenie” człowieka
1. Zasada fundamentalnej ambiwalencji
1. Drama kreacyjno-etyczne
2. Zbiór prawd w Rdz 3, 1-24
3. Hamartiologia
1° Optymizm i pesymizm
2° Kategoria moralna
3° Moralność jako warunek i zwieńczenie osoby
4° Istota grzechu
5° Podział grzechów
6° Kondycja grzechowa
7° Zmysł grzeszności
2. Historia dogmatu grzechu pierworodnego
1. Terminologia i pojęcie
2. W Starym Testamencie
3. W Nowym Testamencie
4. Eklezjalna hermeneutyka grzechu pierworodnego
3. Interpretacje teologiczne grzechu pierworodnego
1. Mityczna
2. Tradycjonalna i skrajnie realistyczna
3. Historiozbawcza w ścisłym znaczeniu
4. Ewolucjonistyczna i egzystencjalistyczna
5. Personalistyczna
1° Określenie
2° Prasytuacja
3° Upadek
4° Skutki
5° Zakres grzechu pierworodnego i jego gładzenie
4. Ujęcia pozateologiczne
1. Życie socjalne
2. Abaddon
3. „Zanieczyszczenie” biosu
4. W kulturze
5. Skaza nicości
6. Obciążenie w psyche
5. Grzech świata
1. Nazwa i pojęcie
2. Ujęcie dramatyczno-satanologiczne
3. Tragiczno-heroistyczne
4. Kosmiczno-ewolucjonistyczne
5. Ewolucyjno-egzystencjalistyczne
6. Społeczno-akumulacyjne
6. Grzech a śmierć
1. Podstawowy temat
2. Życie w Edenie
3. Grzech pierworodny a śmierć fizyczna
4. Śmierć duchowa
7. Związek grzechu pierworodnego z monogenizmem
1. Tradycja
2. Monogenizm teologiczny
3. Metaforyzm teologiczny

VI. Teologiczna antropologia strukturalna
1. Granice hermeneutyczne
1. Mysterium hominis
2. Wieloznaczność
3. Dialektyka człowieka
4. Trudność metody
2. Człowiek religijny
1. Religia i irreligia
2. Samorealizacja człowieka w świętej czasoprzestrzeni
3. Archetyp
4. Nietypowości
5. Religijność jako misterium
6. Inność człowieka religijnego?
3. Człowiek do „wyższej potęgi”
1. Istota „in fieri”
2. Ku odkupieniu
3. Ku świętości
4. Ku zbawieniu
5. Ku osobie
4. Człowiek a „ciało”
1. Terminologia
2. „Ciało” w Biblii
3. Teologia ciała
1° Materia
2° Postacie materii
3° Współ-materia i nad-materia
4° Relacja do ciała
5° Materia żywa
6° Antymateria
7° Antyciało
5. Dusza
1. Terminologia
2. Rozwój poglądów na duszę
3. Duchowość duszy
4. Teologia duszy
1° „Forma”
2° Wyższa natura bytowania
3° Jednostkowienie
4° Ku światu wewnętrznemu
5° Samorealizacja
6° Doskonałość
6. Ciało – dusza
1. Schematy relacyjne
2. Jedność diadyczna
1° Wersja platońska
2° Hilemorfizm
3. Teologia jedności
4. Pierwiastki człowieka według Magisterium Kościoła
5. Konsekwencje orzeczeń kościelnych dla teologii systematycznej
1° Konsekwencje pozytywne
2° Konsekwencje wykluczające
7. Osoba
1. Od znaku do terminu
1° Ciało jako znak osoby
2° Znaki mowy żywej
3° Terminy wedyjskie
4° „Prosopon”
5° „Persona”
6° „Osoba”
2. „Osoba” w Biblii
1° Stary Testament
2° Nowy Testament
3. Ku określeniu osoby
4. Określenie personalistyczne
5. Analiza określenia osoby
1° Ujęcie analityczne
2° Opis jaźniowo-wewnętrzny
3° Wymiar „dziejowy”
4° Rola
5° Trójjedność
6° „Bytowość” osoby
8 Społeczność
1. Trend współczesny
2. Ku-społeczna struktura osoby
3. Społeczny „organizm”
4. Szkic „osoby społecznej”
1° „Jaźń” społeczna
2° Istnienie społeczne
3° Rola społeczności

VII. Antropogeneza
1. Biogeneza
1. Problem
2. Teorie biogenetyczne
1° Teorie chemiczne
2° Teorie samoorganizacji makrocząsteczek
3° Teoria fotosowa lub luksoryczna
4° Teoria nadmaterialna
5° Teoria przypadku
6° Teoria teilhardystyczna
7° Autogeneza lub teoria holistyczna
8 ° Teoria medialności w procesie personogenezy
9° Teorie kreacjonistyczne
2. Makroantropogeneza
1. Teorie niekreacjonistyczne
1° Teoria agnostyczna
2° Teoria „bezpoczątkowości”
3° Autokreacjonizm
4° Panteizmy
5° Dualizm
6° Strukturalizm francuski
7° Antropologia lingwistyczna
2. Transformizm
1° Problem
2° Magistrala antropogenetyczna
3° Sekwencja antenackich emisji antropogenetycznych
4° Epoka antropogenetyczna
5° Zasada antropogenetyczna
3. Kreacjonizm
1° Religijna idea stworzenia
2° Stworzenie „ciała” i stworzenie „duszy”
3° Istnienie stworzone
4. Monogenizm – monofiletyzm
1° Monogenizm
2° Poligenizm
3° Monofiletyzm i polifiletyzm
4° Obecne stanowisko nauk
5° Nauka Kościoła
5. Transformizm a Kościół
3. Mikroantropogeneza
1. Problem
2. Niekreacjonistyczne teorie pochodzenia duszy
1° Preegzystencjalizm
2° Emanatyzm
3° Traducjanizm
4° Generacjonizm
3. Kreacjanizm
1° Kreacjanizm bezpośredni
2° Kreacjanizm pośrednio-bezpośredni
4. Magisterium Kościoła o mikroantropogenezie


Traktat IV
O aniołach (Angelologia)

I. Aniołowie
1. Kształtowanie się prawdy o aniołach
1. Terminologia
2. Istnienie aniołów
3. Stary Testament
1° Angelofanie
2° „Wspólnota anielska”
3° Najwyższe chóry
4° Aniołowie imienni
5° „Anioł Jahwe”
4. Nowy Testament
1° Ewangelie
2° Corpus paulinum
3° Apokalipsa
5. Anioł Stróż
2. Teologia anioła
1. Porządek „kosmosu” anielskiego
2. Natura bytu anioła
1° Istota stworzona
2° Duchowa
3° Osobowa
4° Nadprzyrodzona
3. Funkcja
4. Właściwa sfera działań
5. Aniołowie a Chrystus
6. Aniołowie a Kościół
7. Liczba aniołów
8 Inne istoty rozumne

II. Demonologia
1. Realność szatana i innych demonów
1. Terminologia
1° Szatan
2° Diabeł
3° Belzebub
4° Lucyfer
5° Demon
6° Nazwy polskie
2. Imiona
3. Określenia teologiczne
4. Dane „objawione”
1° Demonofania
2° W Starym Testamencie
3° W Nowym Testamencie
5. Od anioła do szatana
1° Upadek aniołów
2° Istota grzechu aniołów
3° Nieodwracalność stanu
6. Liczba złych duchów
2. Byt i dzieło szatana
1. Natura szatana
2. Osobowy charakter szatana
3. „Triada” szatańska
4. Antychryst
5. Czyn szatański
1° Relacja „anty”
2° Satanofania społeczna
3° Kuszenie i zwodzenie
4° Opętanie
6. Obrona


Traktat V
O Chrystusie (Chrystologia)

I. Mesjanologia
1. Mesjasz uniwersalny
1. Terminologia
2. Transcendentalizm idei mesjasza
3. Mezopotamejskie ikony mesjańskie
4. Mesjanologia egipska
5. Mesjasz „żółty”
6. Indie
2. „Soter” transcendentalny
1. Soteryjny wymiar antropologii
2. Soteria egzystencjalna
3. Synergizm soteryjny
3. Pre-chrystologia starotestamentalna
1. Geneza mesjanologii starotestamentalnej
2. Cztery oblicza
1° Mesjasz królewski
2° Mesjasz kapłański
3° Mesjasz prorocki
4° Mesjasz niebiański
3. Mesjasz zbiorowy
4. Mesjański rys Boga
4. Jezus z Nazaretu Mesjaszem
1. Jezus z Nazaretu w świetle idei mesjańskiej
2. Kształtowanie się Jezusowego pojęcia „Mesjasz”
3. Mesjasz paschalny
4. „Christos” jako imię własne

II. Historyczność Jezusa Chrystusa
1. Istnienie historyczne
1. Płaszczyzny historyczności
2. Historyczność Jezusa Chrystusa w teologii
1° Ahistoryzm platoński
2° Dwie historyczności
3° Dwie chrystologie historyczne
4° Ku historyczności związanej obopólnie
5° Wyjaśnienie personalistyczne
3. „Jezus historii” i „Chrystus wiary”
1° Narodziny formuły
2° Wersja katolicka
3° Historyczna świadomość Jezusa
4° Środowiskowe odbicie obrazu Jezusa
4. Dyskusja o Jezusie jako fakcie
5. Wyznanie wiary bez mitu
2. Argumenty za historycznością Jezusa
1. Źródła rzymskie
2. Źródła żydowskie
1° Bezpośrednie
2° Pośrednie
3. Źródła islamskie
4. Źródła chrześcijańskie
1° Bezpośrednie
2° Pośrednie
3. Ziemska historia Jezusa
1. „Ewangelia dzieciństwa”
2. Poczęcie Jezusa
3. Narodzenie
4. Lata dziecięce i chłopięce
1° Dwa przekazy
2° Kres posłannictwa Izraela
3° Nadanie imienia
4° Ofiarowanie
5° Mistyczne spotkanie z prawdziwym Izraelem
6° Chłopięctwo Jezusa
5. Ku dojrzałości
1° W kręgu rodzinnym
2° Rozwój osobowościowy
6. Działalność publiczna
1° Czas
2° Miejsca
3° Historia słowa publicznego
7. Jezus jako Pascha
1° Decyzja: zabić
2° Uroczysta inauguracja Paschy Jezusowej
3° Refleksja eschatologiczna
4° Spisek
5° Ostatnia Wieczerza
6° Wielki Piątek
7° Kto winien śmierci Jezusa?
8 ° Historyczność śmierci
4. Rzeczywistość człowieczeństwa Jezusa
1. Pełny człowiek
2. Wygląd Jezusa
3. Cechy charakteru
4. Mądrość i wiedza
5. Religijność
6. Moralność
7. Życie kulturalne, społeczne i polityczne
8 Stosunek do tradycji

III. Biblijna odsłona Jezusa Chrystusa
1. Biblijna perspektywa
1. Wielość ujęć
1° Ikona wyjściowa
2° Historyczna
3° Indywidualna
4° Eklezjalna
5° Wewnętrzna – zewnętrzna
6° Doktrynalna
7° Kerygmatyczna
2. Aspekt przedmiotowy i podmiotowy
3. Chrystologia „oddziałująca”
4. Chrystologiczna rola zmartwychwstania
1° Mesjasz rezurekcyjny
2° Bóstwo
3° Doktryna chrystologiczna
5. Chrystologia wstępująca i zstępująca
6. Hermeneutyka chrystologiczna
1° Stałość i zmienność ikonalna
2° Perspektywa religijna
2. Biblijne klasyczne ujęcia chrystologii
1. Ujęcia najstarsze
1° Prachrystologie
2° Chrystologie o rozwiniętym wątku wywyższenia
3° „Według ciała” i „według ducha”
2. Chrystologia w Ewangeliach synoptycznych
1° Według Marka
2° Według Mateusza
3° Według Łukasza i Dziejów Apostolskich
3. Młodsza chrystologia hymnologiczna
4. Chrystologia Pawłowa
1° Ukrzyżowany Mesjasz
2° Kyrios
3° Nowy Adam
5. Chrystologia Janowa
1° Inkarnacja
2° Wszechdroga
3° Miłość
4° Duch
6. Chrystologia w Liście do Hebrajczyków
7. Chrystologia Apokalipsy
3. Misteria historii Jezusa Chrystusa
1. Chrystogeneza „według ciała”
1° Próby nazwania
2° Poczęcie
3° Uczłowieczenie Syna Bożego
2. Ziemskie życie Chrystusa
1° Misterium całego życia Jezusa w aspekcie ziemskim
2° Mysterium praeparatorium
3. Proklamacja Królestwa Bożego
1° Termin
2° Koncepcja
3° Główna treść
4° Kościół jako znak Królestwa
4. Męka Pańska
1° Terminologia
2° Trójca „paschalna”
3° Wieczerza Pańska
4° Wielki paradoks Krzyża
5° Pascha zbawcza
6° Systemowo-teologiczna hermeneutyka śmierci Jezusa
7° „Pogrzebion”
5. Zstąpienie do piekieł
1° Język kosmologiczny
2° Idea biblijna
3° Kształtowanie się artykułu wiary
4° Opis kerygmatyczny
5° Ważniejsze teorie teologiczne
6. Zmartwychwstanie
1° Biblijne formuły rezurekcyjne
2° Dwie tradycje rezurekcji
3° Dwa rodzaje świadków zmartwychwstania
4° Motywy teologiczne opowiadań fanijnych
5° Apologetyka faktu zmartwychwstania
6° Teologiczne określenie zmartwychwstania
7° Ciało Zmartwychwstałego
8 ° Poznanie Zmartwychwstałego
7. Wniebowstąpienie i wywyższenie
1° Wniebowstąpienie
2° Historia zbawienia „medialna”
3° Wywyższenie
4. Bóstwo Chrystusa jako kamień węgielny chrześcijaństwa
1. Problem
2. Bóg Jezusa
3. Jezus Boga
4. Eksplikatywne teksty o Bóstwie Chrystusa
5. Chrystologia tytułów wysokościowych
1° Christos
2° Syn Dawida
3° Syn Człowieczy
4° Syn Boży
5° Kyrios
6. Chrystologia implikacyjna
1° Skrypturystyczne fakty chrystologiczne
2° Hermeneutyczny horyzont chrystologiczny

IV. Jezus Chrystus w relacji historiozbawczej
1. Odkupiciel i Zbawca
1. Bycie „dla”
2. Odkupienie, usprawiedliwienie, zbawienie
1° Odkupienie
2° Usprawiedliwienie
3° Zbawienie
4° Wzajemne relacje
3. Przedrozumienie zbawienia chrześcijańskiego
1° Ujęcie naturalne
2° Ujęcie starotestamentalne
4. Chrystus Soter
5. Zbawienie społeczne
6. Zbawienie wieczne i doczesne
7. Poznanie zbawienia
8 Chrystus sakryfikalny
1° Immolacja
2° Odniesienie ofiarnicze
9. Teorie soteriologiczne
1° Zarysy teorii wewnątrzbiblijnych
2° Teorie niewoli diabelskiej
3° Teorie ekonomiozbawcze
4° Teoria zadośćuczynienia
5° Teoria zasługi
6° Teoria substytucji karnej
7° Teoria miłości staurologicznej
8 ° Teoria mistycznej kenozy Bożej
9° Teoria eudajmonistyczna
10° Teoria wyzwolenia
11° Teoria omegalizacji personogenetycznej
2. Historia zbawienia
1. Zbawienie i historia
2. Rozumienie historii
1° Znaczenie podmiotowe i przedmiotowe
2° Podstawowe struktury
3° Zakresy
4° Historia „objawiona”?
5° Istota historyczności
3. Teologia historii zbawienia
1° Nazwa
2° Analiza semantyczno-teologiczna
3° Jedyność
4° Podstawowe struktury
5° Istota
6° Historia niezbawienia
7° Zapodmiotowanie
8 ° Kręgi
9° Problem zakresu faktycznego
10° Właściwości

V. Formowanie się dogmatu chrystologicznego
1. Judeochrześcijańska chrystologia poapostolska
1. Cztery magistrale
2. Źródła
3. Kierunki
4. Judeochrześcijańskie „szkice” Jezusa
1° Jezus jako „imię” Boga
2° Jezus jako Tora
3° Jezus jako Sługa Boży
4° Jezus jako Początek
5° Jezus jako Dzień
6° Jezus jako Anioł
7° Jezus Duch
2. Poapostolska chrystologia ludowa
1. Jezus jako Wyzwoleniec
2. Przez cierpienie do chwały
3. Jezus jako Duch w Ciele
4. Chrystus jako Sędzia paruzyjny
5. Jezus misteriów cudownościowych
1° Poczęcie i narodzenie
2° Dzieciństwo
3° Chrzest Jezusa
4° Kuszenie Jezusa
5° Przemienienie
6° Męka i krzyż
7° Zstąpienie do piekieł
8 ° Wywyższenie
3. Pierwsze herezje chrystologiczne
1. Ebionici
2. Pierwsi adopcjanie
3. Dokeci
4. Błędne koncepcje soteriologiczne
1° Zbawienie przez wiedzę
2° Zbawienie przez czyn moralny
3° Zbawienie przez istotę rozumną
4. Patrystyczne eksplanacje chrystologiczne
1. Negacja Bóstwa Chrystusa
2. Zanegowanie człowieczeństwa Jezusa
3. Modalizm
4. Chrystologia „Logosowa”
1° Pneuma-sarx
2° Logos-sarx
3° Logos-anthropos
5. Ariusz
6. Sobór w Nicei 325
7. Kryzys ariański i Sobór Konstantynopolski I – 381
8 Jedność ontyczna Jezusa Chrystusa
1° Szkoła antiocheńska
2° Szkoła aleksandryjska
9. Sobór Efeski 431
10. Monofizytyzm i Sobór w Chalcedonie
11. „Neochalcedonizm”
1° Boski Pośrednik
2° Jedność przez kompromis
3° Enhipostaza
4° Tylko Boski podmiot
5. Ze współczesnych teorii chrystologicznych
1. Chrystologia ewolucjonistyczna
2. Chrystologia „procesu”
3. Chrystologia eschatologicznej antycypacji
4. Chrystologia egzystencjalno-transcendentalna
5. Chrystologia „monistyczna”
6. Chrystologia „wyzwolenia”
7. Chrystologia spełnienia osobowego
8 Chrystologie aspektowe

VI. Wielkie kreacje chrystyczne
1. Ontyczno-misteryjne
1. Chrystus kosmiczny
1° Kontekst historycznoreligijny
2° Podstawy objawione
3° Ratio theologica
2. Chrystus „społeczny”
3. Chrystus eucharystyczny lub liturgiczny
1° Ten sam, lecz ponadhistorycznie
2° Żyjący liturgicznie
3° Dopełnienie
4° Osoba eucharystyczna
4. Chrystus kerygmatyczny
2. Dziejowo-kulturowe
1. Zasada dziejów
2. Zasada działania
1° W aspekcie biernym
2° W aspekcie czynnym
3° W aspekcie odniesień
3. Zasada kultury duchowej
1° Chrystologia kulturowa
2° Ikona indywidualna
3° Ikona eklezjalna
4° Zmiany epokowe Ikony Chrystusa
5° Chrystologia kontekstowa


Traktat VI
O Duchu Świętym (Pneumatologia)

I. Wobec fenomenu pneumatycznego
1. Nazwa
2. Renesans pneumatologiczny
3. Loci pneumatologici
4. Duch Boży w dziele stworzenia
5. Duch i Słowo Boże w okresie obietnic
6. Duch Chrystusa w pełni czasu
7. Fenomen metaforyczny
1° Metafory nazw
2° Metafory słów
8 Zesłanie Ducha Świętego
2. Formowanie się dogmatu świętoduskiego
1. Punkt wyjścia
2. Poglądy błędne
3. Duch Święty w credo
4. Pneumatologia na Wchodzie
5. Pneumatologia na Zachodzie
3. Elementy systematyzacji pneumatologicznej
1. Duch Święty w świetle sporów o „Filioque”
2. Boskość Ducha Świętego
1° Duch Chrystusowy
2° Duch eklezjalny
3° „Inny Paraklet”
3. Systematyzacje pneumatologiczne
1° Typy myślenia świętoduskiego
2° Modele trynitologiczne
3° Trynitologia pneumatocentryczna

Indeks rzeczowy
Indeks osobowy

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 08 marzec 2013.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 195 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Encyklopedia 100-lecia KUL <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019
Encyklopedia 100-lecia KUL
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019
Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera omnia T. IX-1 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera omnia T. IX-1 - Wiara w piśmie i tradycji
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
Personalizm
Personalizm
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce