Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377025284 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Łaska Boża
[9788377025284]
35,00zł
Product available

Juan Luis Lorda

Translated by Janusz Lekan
ISBN:
978-83-7702-528-4
Pages: 384
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Skróty dzieł pisarzy kościelnych

Wstęp


Część pierwsza : Misterium łaski

Rozdział I
Katolickie pojęcie "łaska"
1. Termin i pojęcie "łaska" w Piśmie Świętym
2. Historia teologicznego pojęcia "łaska"
3. Łaska w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Rozdział II
Historia zbawienia jako misterium łaski
1. Wybranie Izraela i obietnice przymierza
2. Mesjańskie namaszczenie Jezusa Chrystusa
3. Wylanie Ducha Świętego na Kościół
4. Nawrócenie według św. Pawła
5. Nowe życie według św. Jana

Rozdział III
Celebracja i udzielanie misterium
1. Namaszczenie Chrystusa w sakramentach Kościoła
2. Włączenie w Kościół przez Ducha Świętego
3. Duch Święty jako gwarancja i pierwociny przyszłej chwały


Część druga: Dar pochodzący od Chrystusa

Rozdział IV
Dar Ducha Świętego i synostwo Boże
1. Synostwo Boże w Piśmie Świętym: "synowie w Synu"
2. Tożsamość z Chrystusem według Ojców Kościoła
3. Tożsamość z Chrystusem i synostwo Boże: liturgia i duchowość

Rozdział V
Dar Ducha Świętego i przebóstwienie
1. Nauka o przebóstwieniu w patrystyce
2. Teologia bizantyjska o przebóstwieniu człowieka
3. Nauka Grzegorza Palamasa
4. Uwagi o nauce Palamasa

Rozdział VI
Obecność Trójcy Świętej w człowieku
1. Zamieszkanie Trójcy Świętej według Pisma Świętego
2. W nauce Ojców Kościoła
3. W duchowej tradycji Kościoła
4. Obecność Trójcy Świętej w duszy według teologii katolickiej

Rozdział VII
Łaska jako pojednanie z Bogiem: usprawiedliwienie
1. List do Rzymian
2. Argumenty Lutra
3. Usprawiedliwienie według Lutra i Kalwina
4. Katolicka nauka o usprawiedliwieniu
5. Usprawiedliwienie w dialogu ekumenicznym


Część trzecia: Wewnętrzny skutek łaski

Rozdział VIII
Łaska jako wewnętrzna pomoc według św. Augustyna
1. Spór pelagiański
2. Nauka XV Synodu w Kartaginie
3. Pisma św. Augustyna o łasce
4. Natura i łaska według św. Augustyna

Rozdział IX
Łaska uświęcająca według św. Tomasza z Akwinu
1. Historia pojęcia "łaska habitualna" w scholastyce
2. Św. Tomasza teologia łaski uświęcającej
3. Nauka o łasce uświęcającej jako stałym usposobieniu
4. Natura i łaska według św. Tomasza z Akwinu

Rozdział X
Łaska, cnoty i dary
1. Chrześcijańskie pojęcie "cnota"
2. Dary Ducha Świętego
3. Schemat św. Bonawentury
4. Schemat św. Tomasza z Akwinu

Rozdział XI
Życie łaski
1. Życie, jakie daje Duch Święty
2. Chrześcijańskie nawrócenie
3. Rozwój duchowy


Część czwarta: Łaska Boża i działanie człowieka

Rozdział XII
Inicjatywa pochodzi od Boga: wybranie i powołanie
1. Wybranie w Chrystusie według Piśma Świętego
2. Dyskusja nad Initium fidei
3. Problem predestynacji
4. Zwyczajne i nadzwyczajne drogi łaski

Rozdział XIII
Łaska, która uzdrawia wolność
1. Zatwardziałość serca i jego przemiana w Piśmie Świętym
2. Osłabienie wolności według św. Augustyna
3. Wolność zraniona według radykalnych interpretatorów św. Augustyna
4. Zakres wolności z pomocą łaski i bez pomocy łaski
5. Wolność uzdrawiana przez miłość

Rozdział XIV
Wola Boża i odpowiedź człowieka
1. Prawo wewnętrzne i odpowiedź człowieka
2. Skuteczność łaski (od św. Augustyna do Janseniusza)
3. Św. Tomasz z Akwinu i kontrowersja De Auxilis
4. Nauka o zasłudze

Aneks
Natura i nadprzyrodzoność
1. Pojęcia "natura" i "nadprzyrodzoność"
2. Trzy zagadnienia wstępne
3. Dyskusja nad nadprzyrodzonością
4. Ludzkie pragnienia i przeznaczenie człowieka

Podsumowanie
1. Misterium łaski
2. Dar pochodzacy od Chrystusa
3. Wewnętrzny skutek łaski
4. Łaska Boża i odpowiedź człowieka
5. Natura i nadprzyrodzoność

Uwagi pedagogiczne
Nota bibliograficzna

This product was added to our catalog on Tuesday 12 March, 2013.
Reviews
Previous product  Product 198 of 384 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Szkoła "Jeunesse-Lumiere" o. Daniela-Ange. Próba syntezy duchowości
$ Szkoła "Jeunesse-Lumiere" o. Daniela-Ange. Próba syntezy duchowości
$ Jezus Chrystus pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej
$ Jezus Chrystus pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce