Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377025680 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa
[9788377025680]
0,00zł
Product available

eds Helena Żukowska, Wiesław Janik
ISBN:
978-83-7702-568-0
Pages: 490
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish

Sprawozdanie finansowe, produkt końcowy systemu rachunkowości, jest podstawowym źródłem informacji o sytuacji majątkowej i kapitałowej oraz o wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Informacja pochodząca ze sprawozdania finansowego powinna być rzetelna i jasna, a przede wszystkim wiarygodna dla użytkowników informacji ze sprawozdania finansowego.
Ważnym instrumentem poprawy wiarygodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym jest badanie (audyt zewnętrzny) sprawozdania finansowego. Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego uwiarygodniona przez rewizję finansową dodatkowo poprawia wizerunek przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy powinni być więc zainteresowani poddawaniem sprawozdań finansowych audytowi zewnętrznemu (nie tylko obligatoryjnemu wymuszonemu przez prawo bilansowe, ale i dobrowolnemu - w celu zwiększenia wiarygodności informacji w sprawozdaniu finansowym.
Monografia zawiera 29 odrębnych artykułów poświęconych różnym obszarom tematycznym audytu zewnętrznego. Zaprezentowane artykuły poruszają szeroki zakres problemów związanych z organizacją i obecnością audytu zewnętrznego w wielu gospodarkach, w tym także rozwijających się, możliwymi kierunkami wpływu audytu zewnętrznego sprawozdania finansowego na wiarygodność przedsiębiorstwa oraz kształtowaniem i przestrzeganiem standardów audytu zewnętrznego.
Zdaniem Recenzenta, "opracowanie podejmuje niezwykle ważną i aktualną tematykę wiarygodności dokonań przedsiębiorstwa w szerokim kontekście uwarunkowań biznesowych, społecznych i środowiskowych. Redaktorzy książki dokonali niezwykle trafnego wyboru tematu i przyczynili się do jego wnikliwego przedstawienia. Przygotowana publikacja ma szansę zainteresować szerokie grono odbiorców, zarówno naukowców, jaki praktyków, zwłaszcza osoby zajmujące się rachunkowością, biegłych rewidentów czy finansistów".


SPIS TREŚCI

Wstęp (Helena Żukowska, Wiesław Janik)


Część I. Organizacja audytu zewnętrznego w Polsce i Europie Wschodniej

Monika Markisz, Prawne podstawy audytu zewnętrznego w Polsce

Dorota Anna Mikulska, System nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów w Polsce

Roman Olejniuk, Audyt finansowy na Ukrainie

GyÖngyvér Takáts, Funkcjonowanie systemu rewizji finansowej na Węgrzech

Katarzyna Żuk, Aspekty prawne i nadzór publiczny na Białorusi

Joanna Koczar, Audyt finansowy w Rosji


Część II . Istotne zagadnienia audytu zewnętrznego w Polsce

Danuta Krzywda, Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji

Agnieszka Polak, Obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego - istota, podmioty uprawnione, procedura, rezultaty

Joanna Kalita, Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Michał Ambroziak, Uwarunkowania skuteczności audytu zewnętrznego

Bogna Sawicka, Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy

Małgorzata Węgrzyńska, Wpływ rachunkowości kreatywnej i agresywnej na ocenę sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki - rola biegłego rewidenta w identyfikowaniu takich przypadków

Maria Zuba, Rola modeli analizy dyskryminacyjnej w audycie sprawozdań finansowych

Małgorzata Kamieniecka, Rezerwy na zobowiązania jako obszar badań biegłego rewidenta

Andrzej Jackiewicz, Hanna Szeląg, Audyt podatku od towarów i usług jako narzędzie weryfikacji rzetelnego / nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Część III. Wpływ audytu zewnętrznego na wiarygodność przedsiębiorstwa

Jan Komorowski, Wiarygodność przedsiębiorstwa - istota, odmiany i metody badania

Wiesław Janik, Wiarygodność przedsiębiorstwa w świetle sprawozdań finansowych

Konrad Stępień, Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa

Małgorzata Garstka, Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta i instrument kreowania wizerunku firmy

Marian Walczak, Udział rachunkowości i analizy finansowej w kształtowaniu wizerunku i wiarygodności przedsiębiorstwa

Agnieszka Nóżka, Polityka rachunkowości w obszarze rachunku kosztów a wiarygodność jednostki

GyÖngyvér Takáts, Sprawozdawczość zintegrowana jako instrument kreowania wiarygodności (wizerunku) przedsiębiorstwa

Małgorzata Frańczuk, Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie

Anna Spoz, Możliwości i uwarunkowania wykorzystania sprawozdania finansowego do oceny wiarygodności przedsiębiorstwa (kontrahenta)

Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych ze sprawozdań finansowych

Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk, Wiarygodność sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wyzwaniem dla rachunkowości

Tamara Anna Galbarczyk, Analiza finansowa przedsiębiorstwa bankowego a jego wizerunek

Helena Żukowska, Znaczenie audytu zewnętrznego dla oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy

Karolina Gałązka, Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa

This product was added to our catalog on Thursday 28 November, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 965 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II
Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?
Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
$ Obligatory Trade Mark Use and Case-Law. Community and Polish Case-Law Studies
$ Obligatory Trade Mark Use and Case-Law. Community and Polish Case-Law Studies
Przemoc jako przedmiot rozważań i badań
Przemoc jako przedmiot rozważań i badań
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce