Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » SP50 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
[SP50]
20,00zł
Product available

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 246
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

In memoriam. Wiesław Marian Chrzanowski (1923-2012) (Joanna Misztal-Konecka)


STUDIA I ARTYKUŁY

Andrzej Herbet, Paweł Zdanikowski, Stan obecny i propozycje zmian systemu rejestracji przedsiębiorców na tle badań empirycznych i prawnoporównawczych
The System of Registering the Entrepreneurs in View of an Empirical study: Present Status and the Amending proposals (summary)
Сегодняшнее состояние и предложение изменений в системе реестра предпринимателей на фоне эмпирических и законосравнительных исследований (pезюме)

Wojciech J. Katner, Maciej Węgierski, Charakter prawny i skutki rozdzielenia w prawie polskim rejestracji przedsiębiorców - osób fizycznych i innych przedsiębiorców
The Legal Status and Results of the Division of the Registering of Entrepreneurs for Natural Persons and Other Entrepreneurs in Polish law (summary)
Правовой характер и последствия разделения на правy польскомy регистрации предпринимателей - физических лиц и других предпринимателей (pезюме)

Marek Leśniak, Wykorzystanie nowych technologii w procesie zakładania spółek handlowych na przykładzie spółki z o.o., o której mowa w art. 1571 k.s.h. - tzw. spółki S24
The Use of New Technologies in the Process of Establishing Commercial Companies on Example of the Limited Liability Company from Article 1571 of the Commercial Companies Code so-called company "S24" (summary)
Использование новых технологий в процессе создания торгового общества к примеру общества с ограниченной ответственностью, о котором речь в статье 157 Торгового кодекса - т.н. общества s24 (pезюме)

Lidia Siwik, Marcin Podleś, Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym
The Compulsory Proceeding by the Registry Court in a Comparative Study (summary)
Принудительное производство перед реестровом суде в законосравнении (pезюме)

Piotr M. Wiórek, Elektroniczne zgłoszenie spółki z o.o. przez notariusza do rejestru handlowego w Niemczech a elektroniczny tryb składania wniosku o wpis spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego
Electronic Registration of the Limited Liability Company with the Commercial Register by Notary Public in Germany versus the Electronic Registration Procedure Concerning Polish Limited Liability Company with the National Court Register (summary)
Заявление в электронном виде общества с ограниченной ответственностью в Торговый реестр нотариусом в Германии - примечания на фоне электронной подачи заявления о внесение в реестр общества с ограниченной ответственностью в Государственный судебный реестр (pезюме)

Łukasz Zamojski, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oparta na wzorze umowy w prawie polskim i niemieckim
A Limited Liability Company Construed on the Basis of the Specimen of the Articles of Association under the Polish and German Legislation (summary)
Общество с ограниченной ответственностью опирающееся на образцу договора в польском и немецком законодательствах (pезюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Leszek Ciulkin, Uwagi de lege lata w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako przesłanki oddalenia wniosku rejestrowego

Andrzej Herbet, Paweł Zdanikowski, Dariusz Bucior, Michał Hałasa, Rafał Ostrowski, Paweł Popardowski, Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - raport z badań empirycznych

Mariusz Stanik, Referat zasada jednego okienka w postępowaniu przed sądem rejestrowym


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Ustawa Ukrainy o rozwoju zawodowym pracowników (tłum. Irena Kozak)


RECENZJE

Paul du Plessis, Studying Roman Law (rec. Maciej Jońca)

Mieczysław S. Popławski, Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego (rec. Izabela Precz)


SPRAWOZDANIA

Kiedy człowiek staje się towarem (Konferencja naukowa, Lublin, 28 lutego 2012 r.) (Lech Buczek)

Skuteczna reklamacja towaru i usług (Konferencja naukowa, Olsztyn, 15 marca 2012 r.) (Martyna Seroka)

This product was added to our catalog on Friday 22 March, 2013.
Reviews
Previous product  Product 131 of 351 in category Law  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
25,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Customers who bought this product also purchased
Nowe prawo energetyczne
Nowe prawo energetyczne
$ Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
$ Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne
Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne
Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych
Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych
Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym
Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym
Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego
Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce