Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377026427 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Przymioty osoby ludzkiej edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
Przymioty osoby ludzkiej edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
121,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce
[9788377026427]
49,00zł
Product available

Tomasz Barankiewicz
ISBN:
978-83-7702-642-7
Pages: 322
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE


ROZDZIAŁ I
ADMINISTRACJA I MODELE STANDARDÓW ETYCZNYCH - PODSTAWY TEORETYCZNE

1. Uwagi terminologiczne
2. Administracja publiczna i jej zawodowe kadry
3. Wartość poznawcza modeli teoretycznych
4. Typologia modeli standardów etycznych administracji publicznej
4.1. Modele teoretyczne i modele normatywne
4.2. Modele negatywne i modele pozytywne
4.3. Modele proceduralne i modele materialne
4.4. Modele personalne i modele zdepersonalizowane
4.5. Modele systemowe i modele niesystemowe
5. Czynniki kształtujące współczesne modele standardów etycznych administracji publicznej
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Nowy ład społeczno-kulturowy
5.3. Społeczeństwo komunikacyjne i społeczeństwo sieci
5.4. Wyzwania współczesnej filozofii prawa
5.4.1. Nowy pozytywizm prawniczy (New Legal Positivism)
5.4.2. Niepozytywistyczne koncepcje prawa
5.4.3. Reinterpretacja związków prawa i moralności a standardy etyczne administracji publicznej
5.5. Wyzwania aksjologiczne administracji publicznej
5.6. Konwergencja kultur administracyjnych
5.7. Nowe idee organizacji i zarządzania w sferze publicznej
6. Wzrastające znaczenie i status współczesnej etyki administracyjnej
7. Uwagi końcowe


ROZDZIAŁ II
MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Odpowiedzialność - pojęcie, założenia i nowe koncepcje
2. Współczesna filozofia odpowiedzialności
2.1 Klasyczna ontologia odpowiedzialności w ujęciu R. Ingardena
2.2. Postklasyczna ontologia odpowiedzialności w ujęciu G. Pichta i H. Jonasa
3. Podstawowe kategoria myślenia o odpowiedzialności w administracji publicznej
3.1. Odpowiedzialność prawna i etyczna
3.2. Odpowiedzialność przedmiotowa i podmiotowa
3.3. Odpowiedzialność bierna i czynna
3.4. Odpowiedzialność negatywna i pozytywna
3.5. Odpowiedzialność autonomiczna i refleksyjno-responsywna
4. Rodzaje odpowiedzialności pracownika administracji publicznej
4.1. Odpowiedzialność karna
4.2. Odpowiedzialność cywilna
4.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa
4.4. Odpowiedzialność społeczna
4.5. Odpowiedzialność moralna indywidualna
5. Uzasadnienie modelu etycznych standardów odpowiedzialności
6. Uwagi końcowe


ROZDZIAŁ III
MODEL PROCEDURALNY

1. Uwagi terminologiczne
2. Wzrost zainteresowania proceduralnymi teoriami prawa i sprawiedliwości społecznej
2.1. Proceduralne teorie umowy społecznej
2.2. Proceduralne teorie racjonalnego dyskursu społecznego
2.3. Proceduralne teorie hermeneutyczno-personalistyczne
2.4. Proceduralne teorie systemów społecznych i prawa refleksyjnego
3. Budowa systemu etycznych standardów proceduralnych
3.1. Systemowość i multicentryzm prawa
3.2. Systemowość i społeczny konsekwentny pluralizm moralny
3.3. Katalog etycznych standardów proceduralnych
4. Etyczne a prawne standardy procedury administracyjnej
5. Uzasadnienie modelu etycznych standardów proceduralnych - wartość zaufania proceduralnego
6. Uwagi końcowe


ROZDZIAŁ IV
MODEL ARETOLOGICZNY

1. Uwagi terminologiczne
2. Odrodzenie teorii cnót w etyce XX w.
3. Charakterystyka współczesnej teorii cnót
4. Możliwości współczesnej teorii cnót w budowaniu etyki urzędniczej
4.1. Perspektywy urzędniczej teorii cnót
4.2. Ograniczenia urzędniczej teorii cnót
5. Etyczny wzór osobowy urzędnika
5.1. Wzór osobowy w ujęciu socjologiczno-psychologicznym
5.2. Wzór osobowy w ujęciu teorii cnót
6. Podstawowe płaszczyzny osobowego wzoru urzędnika
6.1. Cnoty obywatelskie
6.2. Kryteria etyczne rekrutacji i selekcji kadr administracji publicznej
6.3. Cechy osobowo-moralne urzędnika
6.3.1. Naczelne cechy osobowo-moralne
6.3.1.1. Uwagi ogólne
6.3.1.2. Uczciwość
6.3.1.3. Uprzejmość
6.3.1.4. Życzliwość
6.3.1.5. Odpowiedzialność i gotowość przyjęcia krytyki
6.3.2. Pomocnicze cechy osobowo-moralne
6.3.2.1. Rzetelność
6.3.2.2. Sumienność
6.3.2.3. Dążenie do rozwoju zawodowego
7. Uzasadnienie modelu etycznych standardów aretologicznych
8. Uwagi końcowe


ROZDZIAŁ V
MODEL STRUKTURACYJNY

1. Uwagi wstępne
2. Teoria strukturacji A. Giddensa
2.1. Rozwój podejścia strukturacyjnego
2.2. Podstawowe elementy teorii strukturacji
2.2.1. Krytyka funkcjonalizmu i strukturalizmu w naukach społecznych
2.2.2. Pojęcie "strukturacji"
2.2.3. Refleksyjne monitorowanie działania (reflexive monitoring of action)
2.2.4. Stratyfikacyjnym model podmiotu działania (stratification model of the agent)
2.2.5. Osobliwy charakter struktury społecznej
2.2.6. Nowy "wyszukany porządek administracyjny"
2.2.7. Czasoprzestrzeń i bezpieczeństwo instytucjonalnych praktyk społecznych
3. Zastosowanie teorii strukturacji do budowy nowego modelu standardów etycznych administracji publicznej
3.1. Zastosowanie teoretyczno-badawcze
3.1.1. Nowy paradygmat badawczy etyki administracyjnej
3.1.2. Dobre praktyki administracyjne jako przedmiot badań
3.2. Zastosowania praktyczne
3.2.1. Refleksyjność jako warunek inteligentnej i responsywnej administracji publicznej
3.2.2. Dualność struktury refleksyjnej administracji publicznej
3.2.3. Dualność podmiotu refleksyjnej administracji publicznej
4. Uzasadnienie modelu strukturacyjnego
5. Uwagi końcowe

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY

In search of a model for ethical standards of public administration in Poland (Summary)

This product was added to our catalog on Tuesday 21 May, 2013.
Reviews
Previous product  Product 135 of 336 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
Służebna rola zwrotu "rodzinny" w przepisach prawa polskiego
Służebna rola zwrotu "rodzinny" w przepisach prawa polskiego
Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej
Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej
Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego
Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego
Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych
Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych
Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana
Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce