Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788377026366 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana
[9788377026366]
45,00zł
Product unavailable

s. Maria Opiela
ISBN:
978-83-7702-636-6
Pages: 450
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Geneza systemu wychowania i integralnej pedagogiki przedszkolnej w ujęciu Edmunda Bojanowskiego
1. Profil biograficzny Edmunda Bojanowskiego
1.1. Najważniejsze fakty biograficzne i etapy życia
1.2. Działalność literacka i społeczna
2. Uwarunkowania rozwoju myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
2.1. Analiza dziejów wychowania
2.2. Doświadczenie praktycznej działalności w ochronkach
3. Podstawy metodologiczne tworzenia integralnej pedagogiki przedszkolnej w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego
3.1. Charakterystyka podejścia badawczego Edmunda Bojanowskiego
3.2. Teksty pedagogiczne Edmunda Bojanowskiego - ich badanie i rozumienie
3.3. Metoda tworzenia integralnej pedagogiki przedszkolnej Edmunda Bojanowskiego


Rozdział II. System wychowania Edmunda Bojanowskiego
1. Podstawy rekonstrukcji systemu wychowania Edmunda Bojanowskiego
2. Wymiar strukturalny systemu
2.1. Istota ochron
2.2. Cele, funkcje i zadania ochron
2.3. Organizacja instytucji ochron
3. Funkcjonalny wymiar systemu wychowania Edmunda Bojanowskiego
3.1. Koncepcja wczesnego wychowania
3.1.1. Wychowanie i jego dynamizmy
3.1.2. Wymiary integralności wczesnego wychowania
3.1.3. Społeczno-kulturowy wymiar wychowania dziecka
3.1.4. Idea ochrony a wychowanie
3.2. Dziecko - obszary jego życia i rozwoju
3.3. Elementy procesu wychowania małego dziecka
3.3.1. Wychowawczyni i jej rola w wychowaniu
3.3.2. Metody wychowania
3.3.3. Środki wychowania
4. Aktualność systemu wychowania w ochronkach

Rozdział III. Kontekst tworzenia integralnej pedagogiki przedszkolnej w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego
1. Interdyscyplinarność kontekstu
2. Inspiracje filozoficzno-religijne
3. Kontekst rozwoju pedagogicznego dorobku
3.1. Rozwój systemu edukacyjnego i nowych koncepcji wychowania dziecka w wieku przedszkolnym
3.2. Rozwój pedagogiki przedszkolnej
4. Uwarunkowania społeczno-kulturowe kształtowania się myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
5. Nauczanie i tradycja wychowawcza Kościoła katolickiego
6. Kształtowanie się organizacyjno-prawnych podstaw wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Rozdział IV. Antropologiczne podstawy integralnej pedagogiki przedszkolnej
1. Teoria człowieka podstawą koncepcji pedagogiki
2. Dziecko jako osoba
2.1. Dziecko jako podmiot wychowania
2.2. Wartość dzieciństwa dla integralnego rozwoju osoby
2.3. Dziecięctwo podstawą integralnej formacji osoby
3. Osoba i osobowość wychowawcy
3.1. Godność kobiety i jej rola jako wychowawczyni
3.2. Predyspozycje osobowościowe wychowawcy
4. Relacje osobowe i wspólnota
4.1. Osobowy i duchowy wymiar relacji
4.2. Wspólnotowy i społeczny wymiar relacji

Rozdział V. Założenia integralnej pedagogiki przedszkolnej Edmunda Bojanowskiego
1. Charakterystyka integralnej pedagogiki przedszkolnej Edmunda Bojanowskiego
1.1. Podstawowe pojęcia i kategorie
1.2. Przedmiot badań, zadania i funkcje integralnej pedagogiki przedszkolnej
1.3. Synergia praktyki i teorii pedagogicznej
2. Wychowanie a edukacja w integralnej pedagogice przedszkolnej w systemie Edmunda Bojanowskiego
2.1. Wymiary integralnego ujęcia wychowania
2.2. Wychowanie integralne w koncepcji Edmunda Bojanowskiego
2.3. Wychowanie a wczesna edukacja dziecka
3. Założenia dotyczące celów wychowania integralnego i edukacji
3.1. Przekaz i urzeczywistnianie wartości w procesie wczesnego wychowania
3.2. Wartości źródłem celów i zadań wychowania
3.3. Prawne i instytucjonalne źródła celów wczesnej edukacji
4. Miejsce integralnej pedagogiki przedszkolnej w pluralizmie współczesnych teorii pedagogicznych

Rozdział VI. Struktura procesu wczesnej edukacji w integralnej pedagogice przedszkolnej
1. Uczestnicy procesu opiekuńczo-edukacyjnego
1.1. Dziecko i potrzeby dzieciństwa w procesie wczesnej edukacji
1.2. Rola wychowawcy we wczesnej edukacji dziecka
1.3. Współpraca z rodzicami we wczesnej opiece i edukacji dziecka
2. Wspieranie integralnego rozwoju dziecka w procesie opiekuńczo-edukacyjnym
2.1. Cele i zadania wczesnej opieki i edukacji
2.2. Obszary i treści pracy wychowawczo-dydaktycznej
2.3. Metody i środki pracy wychowawczo-dydaktycznej
2.4. Zasady pracy opiekuńczo-edukacyjnej
3. Warunki realizacji procesu opiekuńczo-edukacyjnego
3.1. Program wychowania małego dziecka
3.2. Integracja elementów pracy opiekuńczo-edukacyjnej
3.3. Funkcje i organizacja środowiska opiekuńczo-edukacyjnego
3.4. Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym

Zakończenie

Bibliografia

Integral preschool pedagogy in the upbringing system of Edmund Bojanowski. Continuity and change (Summary)

Indeks osób
Spis rysunków

This product was added to our catalog on Thursday 23 May, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 180 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych
Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych
Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej
Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej
Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa
Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa
Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce w latach 1945-1960
Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce w latach 1945-1960
Ezoteryzm w zachodniej kulturze
Ezoteryzm w zachodniej kulturze
Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej
Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce