Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377026397 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna
[9788377026397]
50,00zł
Product available

Mirosław Stanisław Wróbel
ISBN:
978-83-7702-639-7
Pages: 272
Format: B5 (hard cover)
Year: 2013
Language: Polish

Nowa książka ks. dr hab. Mirosława S. Wróbla, prof. KUL wpisuje się w niezwykle odważny i potrzebny nurt badań nad obrazem chrześcijaństwa i chrześcijan w pobiblijnej tradycji rabinicznej. Na szczególne wyróżnienie zasługują zamieszczone w monografii wnikliwe analizy tekstologiczne, oparte na głębokiej znajomości języka oraz okoliczności powstawania i wielowiekowego przekazu piśmiennictwa rabinicznego.
Problematyka podjęta w książce zbiera a zarazem penetruje i promuje nowe obszary badawcze. Na wysoką ocenę zasługuje merytoryczne i graficzne opracowanie książki, która - zgodnie z pragnieniem autora - może i powinna się stać inspiracją do „budowania nowej przyszłości” (s. 195). Relacje chrześcijańsko-żydowskie są obolałe i trudne, nie brakuje też w nich tematów traktowanych jako niewygodne czy nawet zakazane. Aczkolwiek powody milczenia o wielu spornych zagadnieniach są znane, uwarunkowane w niemałym stopniu rygorami tzw. politycznej poprawności przenoszonej na teren religii i teologii, w pracach naukowych nie powinno się unikać tematów zapalnych i trudnych, tym bardziej że uczeni żydowscy nie unikają ich w swoich prezentacjach polemicznego i apologetycznego piśmiennictwa chrześcijańskiego.
Niewątpliwą zaletą tej książki jest jasność wykładu, dzięki której wyniki specjalistycznych badań stają się zrozumiałe także dla czytelników mniej obeznanych z trudnymi zagadnieniami. Książka ta stanowi doniosły wkład w dzieło nawiązanego przez Kościół katolicki po II Soborze Watykańskim dialogu z Żydami i judaizmem, tym cenniejszy, że niemała część dotychczasowej działalności i twórczości na tym polu nie uwzględnia w wystarczającym stopniu perspektywy religijnej i teologicznej albo podchodzi do niej zbyt stereotypowo i jednostronnie.

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI
Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych UKSW


Niniejsza monografia podejmująca tematykę talmudycznej relektury Jezusa i Jego wyznawców oparta jest na tekstach źródłowych i naukowej metodologii. Z satysfakcją trzeba podkreślić, że wreszcie ktoś dostrzegł konieczność zabrania poważnego, ściśle naukowego i wyważonego głosu w tej kwestii. Autor w swoich badaniach nie ogranicza się tylko do tekstów talmudycznych, ale ukazuje ich związek z wczesnymi tekstami rabinicznymi (Miszna, Tosefta). Dzięki temu możliwa jest analiza ewolucji myśli rabinicznej na temat Jezusa i Jego uczniów. Zestawienie w książce opisów ewangelicznych dotyczących osoby Jezusa z tekstami talmudycznymi pozwala uchwycić swoistą rabiniczną antyewangelię, której celem było deprecjonowanie chrześcijaństwa w oczach wyznawców judaizmu. Autor w sposób odważny, odkrywczy i twórczy analizuje polemiczne teksty rabiniczne i podkreśla istotne znaczenie tych badań dla autentycznego dialogu między Synagogą i Kościołem.

o. prof. Hugolin Langkammer


SPIS TREŚCI

Od autora
Wykaz skrótów

Wprowadzenie


Rozdział I

TALMUD
1. Zawartość Talmudu
1.1. Miszna
1.2. Baraita
1.3. Midrasz
1.4. Tosefta
1.5. Gemara
2. Talmud jerozolimski
2.1. Geneza i kontekst historyczny
2.2. Struktura i treść
2.3. Tekst
3. Talmud babiloński
3.1. Geneza i kontekst historyczny
3.2. Struktura i treść
3.3. Tekst
4. Talmud a Nowy Testament
4.1. Problemy metodologiczne
4.2. Talmud jako źródło historyczne


Rozdział II

TEKSTY O JEZUSIE
1. Narodziny i pochodzenie Jezusa
1.1. Tradycja ewangeliczna
1.2. Tradycja talmudyczna
2. Działalność i nauczanie Jezusa
2.1. Tradycja ewangeliczna
2.2. Tradycja talmudyczna
3. Śmierć i przeznaczenie Jezusa
3.1. Tradycja ewangeliczna
3.2. Tradycja talmudyczna


Rozdział III

TEKSTY O WYZNAWCACH JEZUSA
1. Uczniowie Jezusa
2. Dwunaste błogosławieństwo (Birkat ha-Minim)
3. Nazarejczycy (Nocrim)
4. Heretycy (Minim)
5. Ewangelie (Gilionim) i księgi heretyków (Sifrei Minim)

Zakończenie

Apendyks
A. Struktura i zawartość Miszny, Tosefty, Talmudu jerozolimskiego i Talmudu babilońskiego
B. Pokolenia tannaitów palestyńskich
C. Pokolenia amoraitów palestyńskich i babilońskich
D. Chronologiczne zestawienie cesarzy rzymskich i patriarchów żydowskich po roku 70

Bibliografia

Jésus et ses disciples dans le Talmud. Analyse textologique, historique et sociologique. Resumé
Jesus and His Followers in Talmud. Textological, Historical and Sociological Analysis. Summary

Indeks osobowy
Indeks odniesień

This product was added to our catalog on Wednesday 13 November, 2013.
Reviews
Previous product  Product 214 of 389 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Opera omnia T. XIV-1 - Kazania
Opera omnia T. XIV-1 - Kazania
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy
$ Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce