Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377026762 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Synody diecezjalne w Kościele łacińskim
Synody diecezjalne w Kościele łacińskim
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Poradnictwo terapeutyczne
[9788377026762]
20,00zł
Product available

Wiesława Okła
ISBN:
978-83-7702-676-2
Pages: 216
Format: A5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I
DLACZEGO LUDZIE NIE RADZĄ SOBIE I SZUKAJĄ POMOCY INNYCH

1. Trzy przyczyny nieradzenia sobie z trudami życia
1.1. Niedostatki wiedzy i umiejętności - nie wiem
1.2. Brak sił wewnętrznych - nie mam sił, by sobie poradzić
1.3. Brak wsparcia zewnętrznego ze strony osób i instytucji - znikąd nie mam pomocy
2. Pojęcie i klasyfikacja sytuacji trudnych
2.1. Kwestie terminologiczne
2.2. Kryteria klasyfikacji sytuacji trudnych
3. Pomiędzy obiektywnością a subiektywizmem - fakty i opinie
4. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
5. Rozwiązywać trudności - zmagać się z nimi, umieć znosić


Rozdział II
U KOGO SZUKAĆ POMOCY - CZYM JEST PORADNICTWO

1. Powszechność zjawiska pomagania
2. Formy pomocy psychologicznej
3. Współczesne ujęcia i cele poradnictwa
4. Formy uczestnictwa doradcy w procesie pomagania
4.1. Relacja pomagający - wspomagany
4.2. Kryterium kompetencji
4.3. Kryterium motywacji


Rozdział III
STRUKTURA PROCESU POMAGANIA - TRZY CZŁONY PROCESU PORADNICTWA

1. Osoba szukająca pomocy - klient, wspomagany
1.1. Trudności i dyskomfort
1.2. Cechy osobowości
1.3. Oczekiwania
1.4. Motywacja
2. Pomagający - doradca i jego wyposażenie
2.1. Cechy osobowości
2.2. Wiedza i umiejętności
2.3. Motywacja
2.4. Tożsamość doradcy - etyka zawodowa
3. Relacja terapeutyczna
3.1. Ogólne założenia relacji
3.2. Więź jako istota relacji pomagania
3.3. Poznawcze, emocjonalne i temporalne wymiary relacji terapeutycznej
3.4. Formalne wymiary relacji pomagania


Rozdział IV
DYNAMIKA PROCESU POMAGANIA

1. Zjawiska zachodzące w procesie pomagania
1.1. Zjawiska pomocne i oczekiwane
1.2. Zjawiska pomocne i nieoczekiwane
1.3. Zjawiska utrudniające i oczekiwane
1.4. Zjawiska utrudniające i nieoczekiwane
2. Trójkąt terapeutyczny pracy doradcy i klienta


Rozdział V
MODELE PORADNICTWA TERAPEUTYCZNEGO - KRYTERIA PODZIAŁU

1. Kryterium najważniejszych pytań, na które różne teorie odpowiadają (Corey 1991)
2. Kryterium głównych źródeł problemów (Hershenson 1987)
3. Kryterium sfer, do których się odnoszą (Okun 2002)
4. Kryterium - teoretyczne podstawy powstawania problemów (Dryden 1999)
5. Kryterium akcentowanych elementów procesu pomagania

Rozdział VI
ZA POMOCĄ JAKICH NARZĘDZI PSYCHOLOGICZNYCH OSIĄGA SIĘ CELE POMAGANIA

1. Komunikacja międzyosobowa - rozmowa terapeutyczna
2. Specyfika rozmowy terapeutycznej
2.1. Cechy słuchania terapeutycznego
2.2. Mówienie na zasadach informacji zwrotnej
3. Cele terapeutycznej rozmowy
3.1. Poznanie stanu rzeczy
3.2. Zrozumienie i nazwanie problemu
3.3. Rozwiązanie problemu - doprowadzenie do konstruktywnej zmiany
4. Zaufanie i współpraca jako warunki skutecznego pomagania


ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

1. Autotest dla doradcy
2. Mimo wszystko
3. Desiderata

BIBLIOGRAFIA
SPIS SCHEMATÓW

This product was added to our catalog on Thursday 28 November, 2013.
Reviews
Previous product  Product 158 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Elementy dydaktyki akademickiej. Seria A. Metoda projektów w kształceniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej
Elementy dydaktyki akademickiej. Seria A. Metoda projektów w kształceniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej
Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. Kontekst marketingu społecznie zaangażowanego
Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. Kontekst marketingu społecznie zaangażowanego
Personalizm
Personalizm
Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika
Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika
$ "Nieobałamucona" wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu
$ "Nieobałamucona" wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 1: Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 1: Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce